НАЧАЛО » свят

Почти 1/3 от сигналите в ЕС за опасни стоки са за детски играчки показва доклад на ЕК

Safety Gate помага ефективно за изтеглянето от пазара на опасни продукти, свързани с COVID-19

fb
3E news
fb
02-03-2021 02:35:20
fb

В годишния доклад на Европейската комисия относно Safety Gate — системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето от пазара на опасни нехранителни продукти почти 1/3 са сигналите за опасни стоки за деца. Според доклада играчките представляват продуктовата категория, за която са подадени най-много сигнали (27 % от всички сигнали), следвани от моторните превозни средства (21 %), електрическите уреди и оборудването (10 %). Това показва, че надзорът на пазара в ЕС е насочен специално към децата, които са уязвима група потребители. Като цяло най-често подаваните сигнали са свързани с продукти, причиняващи наранявания като фрактури или сътресение на мозъка (25 %), следвани от химическите компоненти в продуктите (18 %) и рисковете от задавяне при децата (12 %).

От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година, като достига нов рекорден брой от 5 377 в сравнение с 4 477 през 2019 г. От всички сигнали, подадени през 2020 г., 9 % се отнасят до продукти, свързани с COVID-19, предимно неефективни предпазни маски. Други примери за опасни, свързани с COVID-19 продукти, публикувани на Safety Gate, са дезинфектанти, съдържащи токсични химикали, като метанол, който може да доведе до слепота или дори смърт при поглъщане, или ултравиолетови дезинфектанти, които излагат потребителите на силно облъчване, причиняващо кожни дразнения. 

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Safety Gate показа, че е устойчива на кризи: по време на пандемията от COVID-19 системата помогна на потребителите в качеството си на ключов инструмент за ефективното и бързо разпространение на информация относно опасни продукти, като например ненадеждно предпазващи маски или токсични дезинфектанти, и за изтеглянето им от пазара. С помощта на подобни защитни инструменти, правата на потребителите се гарантират допълнително.

Действията за надзор бяха насочени към свързани с COVID-19 продукти, които са добили първостепенно значение за всички потребители, и следователно през 2020 г. имаше 161 сигнала за маски, 3 сигнала за специални гащеризони, 13 сигнала за дезинфектанти за ръце и 18 сигнала за ултравиолетови лампи, които би трябвало да функционират като стерилизатори. Сигналите, разпространени в системата, продължават и тази година.

През 2020 г. органите от 31 участващи държави в мрежата Safety Gate (държави — членки на ЕС, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Обединеното кралство) обмениха чрез системата общо 2 253 сигнала за мерки, предприети срещу опасни продукти. Отговориха с 5 377 последващи действия. Това представлява увеличение с повече от 20 % спрямо броя на последващите действия през 2019 г.

В сравнение с миналата година повече онлайн места за търговия се ангажират да подобрят безопасността на продуктите, които продават. Вчера към инициативата „Ангажимент за безопасност на продуктите“ се присъединиха още две дружества: Joom и Etsy. По този начин те обещават да проверяват, че продуктите от Safety Gate не се продават на техните уебсайтове и да действат бързо, в случай че националните органи им сигнализират за опасни продукти, които следва да бъдат изтеглени.

Следващи стъпки

Комисията награждава предприятията, които правят повече, за да защитят потребителите, с наградата на ЕС за безопасност на продуктите. Тазгодишното издание, което от вчера приема кандидатури, ще се съсредоточи върху инициативи, насочени по-специално към защита на уязвимите потребители, както и върху използването на нови технологии за повишаване на безопасността на потребителите на продукти. Крайният срок за кандидатстване е 30 април. Можете да намерите повече информация тук.

От 2003 г. насам Safety Gate дава възможност за бърз обмен на информация между държавите — членки на ЕС/ЕИП, Обединеното кралство и Европейската комисия относно опасни нехранителни продукти, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. По този начин могат да се предприемат подходящи последващи действия и продуктите да не бъдат допуснати на пазара.

Пълната информация на Европейската комисия може да откриете ТУК.

опасни стоки
ЕК
Safety Gate
COVID-19
детски играчки
сигнали
По статията работи:

3E news