НАЧАЛО » свят

ОПЕК понижи оценката си за търсенето на петрол през 2019 г.

За 2020 г. е прогнозата е без промяна, понижена е само оценката за ръст на доставките на страните извън картела

fb
3E news
fb
17-08-2019 09:56:00
fb

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е намалила през юли в сравнение с юни добива на петрол с 246 хил. барела на ден – до 29,609 млн. барела, става ясно от месечния отчет. Лидер по спад е Саудитска Арабия с понижение от 134 хил. барела на ден до 9,7 млн. барела на ден. Това означава, че страната е надхвърлила ангажиментите си по ограничаване на добива с 610 хил. барела на ден.

В Иран производството на петрол е намаляло (минус) с 47 хил. барела на ден, в Либия – с 42 хил. барела на ден и във Венецуела – с 32 хил. барела на ден, които обаче не участват в споразумението за ограничаване на добива.

Увеличение на производство на петрол в рамките на ОПЕК+ се отчита в Ирак, т.е. Не изпълнява споразумението. Иначе като цяло страните от ОПЕК през юли са изпълнили споразумението по ОПЕК+ до 145 %, т.е. Производството на петрол е спаднало с 360 хил. барела на ден повече от договореното.


Потреблението на петрол в света през 2019 г. ще се увеличи с 1,1 млн. барела на ден в сравнение с 2018 г. - до 99,92 млн. барела на ден, пише ОПЕК в месечния си доклад.

На практика оценката за ръста на потреблението е понижена с 40 хил. барела на ден в сравнение с прогнозата от предходния месец, основно поради по-слабото от очакваното търсене от редица страни през първото полугодие на тази година.

Оценката за ръста на търсенето през 2020 г. остава непроменена – 1,14 млн. барела на ден – до 101,05 млн. барела на ден. ОПЕК обаче отбелязва, че и тази прогноза може да бъде понижена, заради несигурността по отношение на развитието на световната икономика.

Предварителните данни за месец юни показват, че петролните запаси на страните от ОИСР са се увеличили с 21,8 млн. барела в сравнение с предишния месец – до 2 млрд.955 млн. барела. Това е със 140 млн. барела повече от преди година и с 67 млн.барела над средното петгодишно ниво.

Освен това ОПЕК намалява оценката си за ръст на доставките на петрол от страните извън картела. Предложенията за петрол от страна на държавите, които не членуват в ОПЕК през 2019 г. ще се увеличат с 1,97 млн. барела на ден – до 63,39 млн. барела на ден, като тази оценка е със 72 хил. барела на ден по-малко от направената преди месец, пише в доклада си ОПЕК. Прогнозата е понижена, заради по-ниските данни за добив в САЩ, Бразилия, Тайланд и Норвегия през първото полугодие на тази година, което е частично компенсирано от по-високото производство в Канада.

Така например, темпът на ръст на производството на петрол в САЩ през 2019 г. е бил понижен до 1,87 млн. барела на ден – до 18,56 млн.барела на ден, поради по-ниското от очакваното производство през второто тримесечие на тази година и намаляването на оценката за данните за първото тримесечие. САЩ, Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада са ключовите двигатели на ръста през 2019 г., докато Мексико и Норвегия, според очакванията демонстрират най-значителни понижения, отбелязват експертите от картела.

Понижена е също така и оценката за предложенията за петрол за 2020 г. на страните, които не членуват в ОПЕК  - с 50 хил. барела на ден до 2,39 млн. барела на ден, което  ще означава  доставки от порядъка на 66,78 млн. барела на ден. Преразглеждането е свързано основно с Бразилия. Очаква се, че през 2020 г. основен двигател на ръста ще са САЩ, Бразилия, Норвегия, Русия, Канада, Казахстан и Австралия, а Мексико, Индонезия, Египет, Великобритания и Колумбия ще намалят добива. Оценката за страните извън ОПЕК остава подложена на твърде много неясноти, включително динамиката на цените на петрола, инфраструктурата в Северна Америка, разходите за сондиране, непланираните спирания и пр. Колкото до САЩ, оценката за ръст на предложения на петрол за 2020 г. се запазва на нивото от 1,7 млн. барела на ден – до 20,26 млн.барела на ден.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева