НАЧАЛО » свят

ЕС предлага по-високи енергийни спестявания и по-екологични сгради за постигане на климатичните цели

fb
3E news
fb
08-07-2021 08:56:22
fb
Източник: needpix.com

Европейският съюз ще изисква от страните да обновяват по-бързо енергийните сгради и да изпълняват по-строги цели за спестяване на енергия като част от стремежа си да постигнат своите климатични цели. Това е записано в проект на документ, разгледан от агенция Ройтерс. Сградите произвеждат повече от една трета от емисиите на CO2 в Европа и представляват 40% от енергийното потребление на блока, което прави сектора ключова заплаха за европейския план за намаляване на емисиите и опитите на света да спаси планетата от затопляне. За да се справи с това, Европейската комисия планира да актуализира директивата за енергийна ефективност, която включва цели за обновяване на сградите както и стандартите за енергийна ефективност, на които те трябва да отговарят.

Проектодокументът също ще изисква от страните да прилагат мерки за намаляване на крайното потребление на енергия с 1,5% всяка година в периода от 2024 до 2030 г., почти удвоявайки настоящите изисквания от 0,8%.

Това може да се постигне чрез по-добра изолация на сгради или инсталиране на по-енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане. Понастоящем Европа обновява само 1% от сградите, за да пести енергия всяка година. Но Брюксел се надява страните да използват фонда за възстановяване на COVID-19, за да започнат вълна от зелено обновяване, припомня Euractiv.

Обновяването на сгради стимулира местните работни места, a и подобрява благосъстоянието на жителите. В същото време се намаляват емисиите на парникови газове, което го прави популярна идея за изразходване на средства за възстановяване.

В ход, при който настоящата амбиция ще се увеличи значително, проектопредложението ще изисква още по-високи инвестиции от страните-членки. Всички ще трябва да реновират 3% от сградите, притежавани и заети от публични органи всяка година, за да ги преобразуват в „сгради с почти нулево потребление на енергия“.Това разширява настоящата цел за обновяване на 3% от административните сгради годишно и обновяването ще се разшири към повече здания  от европейския сграден фонд, включително болници, държавни сгради, училища и социални жилища.

Сградите на централната администрация представляват по-малко от 1% от приблизително 260-те милиона сгради в ЕС, докато обществените здания представляват приблизително 10%. Това би означавало реновиране на над 700 000 сгради всяка година, сочат изчисленията на индустрията. В документа се предвижда и увеличение на стандарта, до който сградите трябва да бъдат реновирани.

Предложението обаче не е окончателно и може да се промени, преди да бъде публикувано на 14 юли като част от пакета от политики на ЕС за по-бързо намаляване на емисиите на парникови газове в Европа.

Този пакет ще включва и нова система за ценообразуване на CO2 емисиите и въвеждане на търговия с тях при транспорта и отоплението на сгради, плюс социален фонд, който да помогне на уязвимите домакинства да поемат разходите.

По-късно тази година Брюксел ще предложи минимални стандарти за енергийни характеристики на сградите, които биха могли да задължат собствениците на сгради да надстроят имоти, преди да ги отдадат под наем. Ще бъде предложена и финансова подкрепа, която да им помогне да го направят.

Новите политики първо трябва да бъдат договорени от страните от ЕС и Европейския парламент - процес, който може да отнеме около две години.

обновяване
сгради
Енергийна ефективност
спестявания
ЕС
По статията работи:

Георги Велев