НАЧАЛО » свят

ЕК и СЗО обединяват сили за популяризиране на ползите от ваксините

fb
3E news
fb
12-09-2019 01:51:00
fb

Днес в Брюксел Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО) са домакини на първата Глобална среща на високо равнище за имунизациите. Целта е да се ускорят действията в световен мащаб за прекъсване разпространението на предотвратими чрез имунизация болести и да се окаже отпор на дезинформацията по отношение на ваксините в цял свят.

При откриването на форума председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус призоваха спешно да бъдат умножени усилията за спиране на разпространението на болестите, предотвратими чрез ваксинация, например морбили. Новите епидемии се дължат пряко на пропуските в имунизационното покритие, включително сред тийнейджърите и възрастните, които никога не са преминали през пълния цикъл на имунизация. За да може да се преодолеят ефикасно пропуските в имунизационното покритие, форумът ще изследва множеството препятствия пред ваксинацията, включително права, законова уредба и достъп, наличие, качество и удобство на услугата, социални и културни норми, ценности и подкрепа, лична мотивация, нагласи, знания и умения.

Европейската комисия и Световната здравна организация призоваха също така за повече подкрепа за Глобалния алианс за ваксините (GAVI). GAVI има централна роля за постигането на глобалните имунизационни цели в държавите с най-малко ресурси в света.

Новите модели и възможности за ускоряване на разработването на ваксини също са част от програмата на Срещата на високо равнище за имунизациите, заедно с механизмите, които да гарантират, че имунизацията е приоритет на общественото здраве и всеобщо право.

СЗО обяви разколебаността по отношение на ваксините, включително пасивността и липсата на увереност и удобство, за една от десетте заплахи пред здравето в световен мащаб през 2019 г. Ваксините са безвредни и ефикасни и са основа на всяка силна система за първична здравна грижа.

В световен мащаб 79 % от хората смятат, че ваксините са безвредни, а 84 % — че те са ефикасни, разкрива изследването Wellcome Global Monitor, чийто фокус е върху това какви са нагласите на хората по света по отношение на науката и основните здравни проблеми.

От доклада „ Състояние на доверието във ваксините в ЕС“ обаче става ясно, че отказът от ваксини се засилва в много държави от ЕС поради ниското ниво на доверие в безвредността и ефикасността на ваксините в световен мащаб. Липсата на доверие е крупна причина за по-лошото имунизационно покритие, което пък е от основно значение за създаването на групов имунитет. Влошаването на имунизационното покритие води до увеличение на случаите на заболяване.

Според изследване „ Евробарометър“ от април т. г. почти половината от гражданите на ЕС (48 %) считат, че ваксините често могат да доведат до сериозни странични ефекти, докато 38 % смятат, че те могат да причинят заболяванията, от които трябва да предпазват, а 31 % са убедени, че те могат да отслабят имунната система. Тези цифри са резултат и от засиленото разпространение на дезинформация относно ползите и рисковете от ваксините чрез цифрови и социални медии. З

а изтеклите месеци на 2019 г. докладваните случаи на морбили в света са достигнали найвисокия си брой от 2006 г. насам. Активизирането на морбилито, което започна през 2018 г., продължи и през 2019 г., като през първите шест месеца на годината само в европейския регион на СЗО са отчетени 90 000 случая на болестта и над 365 000 по цял свят. Броят на случаите за полугодието вече надвишава общия годишен брой за всяка една от годините след 2006 г.

Напредъкът към всеобщо здравно осигуряване и цел 3 от целите за устойчиво развитие — „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ — са сред приоритетите на Европа и света. СЗО, нейните държави членки и Европейският съюз предприеха решителни стъпки за премахване на пропуските в имунизациите, които са отворена врата за съответните болести.

Дейностите, които се изпълняват по Европейския план за действие на СЗО в областта на ваксините, препоръката на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, и съвместното действие на ЕС за ваксинацията имат дългосрочно отражение върху здравните системи и общностите.

По статията работи:

Галина Александрова