НАЧАЛО » свят

ЕК завърши приемането на пакета от закони за чиста енергетиката

fb
3E news
fb
23-05-2019 11:04:00
fb

Съветът на ЕС прие в сряда останалите 4 закона от пакета „Честа енергия за всички европейци“. „ЕС завърши основното преразглеждане на енергийната си политика, която обезпечава нормативните предпоставки за прехода към честа енергетика и пътя на ЕС за изпълнение на задълженията по Парижкото споразумение“, се казва в съобщение на Съвета на ЕС.

Новите закони включват регламента и директивата за електроенергия, които правят пазара за електроенергия на ЕС по-взаимно свързан, гъвкав и ориентиран към потребителите. Регламентират се правилата за управление на рисковете в електроенергийния сектор при  осигуряване на безопасността на електроснабдяването в кризисни ситуации. Пакетът също така включва в себе си преразглеждането на ролята и схемите за функциониране на регулаторите (ACER).

Приемането на четирите закона е последната стъпка в законодателният процес. Те влизат в 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС.
Според съобщението на Съвета на ЕС новата нормативна и правна база дава повече права на потребителите и облекчава участието им на пазара в качеството им на активни клиенти. Правото на доставчиците на електроенергия да определят своите цени ще намали пазарните изкривявания, ще засили конкуренцията и ще намали цените за потребителите. Благодарение на новите правила системата за електроснабдяване ще може да променя производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ).

Правилата установяват също така нови нормативни рамки за големите мощности, ограничаващи изхвърлянията на емисии от изкопаеми горива до 550 грама СО2 на кВтч електроенергия.

Новите нормативни рамки за предотвратяване и регулиране на кризите в сектора на електроенергетиката целят засилване на енергийната сигурност в ЕС. Новият регламент задължава държавите от ЕС да изготвят планове за готовност при рискове на базата на регионални и национални кризисни сценарии. Те предвиждат разширяване на сътрудничеството и взаимната помощ в случай на електроенергийна криза.

Пакетът от предложения, озаглавен „Чиста енергия за всички европейци“ бе представен от ЕК през ноември 2016 година. Той се състои от осем законодателни акта, които подпомагат формирането на Европейския енергиен съюз в рамките на ЕС и изпълнението на задълженията по Парижкото споразумение от страна на съюза. Четири от законодателните акта вече влязоха в сила, а сега са приети и останалите четири.

В съобщението на Съвета на ЕС е приложена и инфографика, която напомня, че ЕС  е най-големият вносител на енергия в света. Годишно ЕС изразходва 350 млрд. евро за внос на енергоносители, от трети страни половината от потреблението. Освен това ЕС е силно ограничен по отношение на броя на доставчиците. Това е стимул за развитието от страна на ЕС на чистата енергетика.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева