НАЧАЛО » българия

37,4 млн. лева печалба отчита НЕК за полугодието

Приходите от ФСЕС се увеличават с 212% и вече са 741 млн. лева

fb
3E news
fb
07-08-2019 05:35:00
fb

Националната електрическа компания за първи път от много време насам отчита печалба за полугодието. След облагане с данъци печалбата за шестте месеца на 2019 г. на НЕК е за 37,4 млн. лева. Това е записано в публикувания финансов отчет за полугодието на компанията. Оттам разбираме още, че НЕК е била осъдена от „Топлофикация София“ като финансовите загуби за Обществения доставчик са за близо 10,6 млн. лева. „Въпреки отчетения положителен финансов резултат през първото полугодие на 2019 г. компанията продължава да работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал и влошен паричен финансов поток“, обясняват от НЕК.

Водните централи на НЕК през тази година са произвели с 29,2 % по-малко електроенергия. От компанията определят годината като „суха“ и заради това водноелектрическите централи са произвели малко над 1,3 млн. мвтч електроенергия.

Общественият доставчик отчита увеличение на крайното потребление при Крайните снабдители. В резултат на това компанията е закупила с 17,7% повече електроенергия от производителите. От НЕК също обясняват, че след заповед на министъра са увеличили значително покупките на ток от ТЕЦ „Марица Изток 2“.

За регулирания пазар на ток обаче покупките на електроенергия са спаднали с една четвърт, става ясно от доклада на НЕК. Общото количество закупена енергия по дългосрочни договори и преференциални цени за първото полугодие е близо 4,6 млн. мвтч., което е намаление с 1,5 млн. мвтч. Увеличено е и натоварването на двете американски централи ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ „AES Гълъбово“ като НЕК е закупил по-големи количества енергия от тях.

Закупената електроенергия от възобновяемите източници е намаляла повече от два пъти и вече е 948 хил. мвтч, става ясно от данните на НЕК. От компанията също констатират, че намаление на количествата електроенергия произведени от ВЕИ и ВЕКП централи.

С 15% са намалели продажбите на електроенергия за регулиран и свободен пазар на НЕК през полугодието на 2019 г. През периода компанията е продала на двата пазара общо 8,4 млн. мвтч електроенергия. Спадът в продажбите се отчита както на регулирания пазар е с 13,2 %, а този при свободния е с 35,2%. За свободния пазар продажбите са предимно по ангажимента на НЕК към БНЕБ при изпълнение на задължението към ЕК.

Основната част от продажбите на електроенергия вече отиват за покриване на потреблението на Крайните снабдители, отчитат от НЕК.

Приходи

Общите приходите на държавната компания продължават да намаляват като за полугодието спадът е с 12%, а приходите са за 1,44 млрд. лева. Драстично намаляват приходите от продажба на електроенергия като там спадът е с 51.1%. Причината за това са настъпилите изменения в основната дейност на НЕК, свързана с промяната в пазарния модел, отчитат от дружеството.

Приходите от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ обаче се увеличават с 212% и са достигнали 741 млн. лева за полугодието.

Разходи

Разходите на НЕК за полугодието са в размер на 1,41 млрд. лева и са намалели с 18,1% спрямо същия период на миналата година. Намалението на общите разходите се дължи на занижението на разходите за закупена електроенергия, които за полугодието са за над 1,2 млн. лв. Това намаление също се дължи на промяната на пазарния модел и отпадане на част от задълженията на Обществения доставчик за покупките на ток за регулирания пазар.

По статията работи:

Георги Велев