НАЧАЛО » българия

13 компании са заявили желание за участие в проекта за АЕЦ „Белене“

От тях 7 корпорации желаят да участват като стратегически инвеститор

fb
3E news
fb
20-08-2019 10:55:00
fb

13 са компаниите, заявили желание за участие в проекта за АЕЦ „Белене“. Става въпрос за компании, имащи желание както за стратегически инвеститор, така и за придобиване на миноритарно участие или чрез сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия. Това съобщи на пресконференция министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

„Това, което се очакваше да се постигне като процедура е за заявен интерес по отношение на три възможни опции – от една страна да бъде подадено заявление в процедурата като стратегически инвеститор на заинтересованите компании, от друга страна – че има възможност да бъде подадено заявление за участие в реализацията на проекта за АЕЦ „Белене“ с миноритарно участие и третата възможност е за подаване на заявление за изкупуване на договор за изкупуване на електроенергия от бъдещата атомна електроцентрала.

Така, както предвижда процедурата, комисията ще води разговори и ще направи кратка листа единствено и само на компаниите, които да подали заявление за участие в процедурата само като стратегически инвеститор. Така както предвижда процедурата по отношение на компаниите, които са заявили желание за участие като миноритарни участници, или като компании с договори за изкупуване на електроенергия, ще се изготви списък за такъв тип интерес и той ще бъде представен на потенциалните стратегически инвеститори или стратегически инвеститор в проекта, така че той да има възможност за водене на преговори с тях.

 

Общият брой на заявленията, постъпили до края на работния ден на 19 август е 13. В това число 7 са заявлението от компаниите, които желаят да участват като  стратегически  инвеститор в бъдещия проект за АЕЦ „Белене“.  Две заявления съдържат предложения за участие в проекта с доставка на оборудването и участие в структуриране на финансирането и отделно от това 4 са заявленията за придобиване на миноритарен дял в компанията и сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия“, каза министърът.

 

Кандидатите за стратегически инвеститор

 

По отношение на заявленията за стратегически инвеститор на 15 август желание е заявила компанията "ИПК и УП" България ЕООД . Компанията е регистрирана в гр. Козлодуй. Заявлението е подписано от Петро Белпалчук. Дружеството е регистрирано на апартамент в Козлодуй с капитал 2 лв. По данни от Търговския регистър Белпалчук е украински гражданин, а финансовият отчет на фирмата за 2018 г.е с нула приходи и разходи.

 

На 15 август е депозирано заявление за участие от „Росатом“ чрез своята дъщерна компания „Атоменергопром“. Заявлението е за участие като стратегически инвеститор.

На 15 август отново е заявила желание за участие като стратегически инвеститор Корейската ходроатомна корпорация /KNNP/.

На 16 август заявление за участие като стратегически инвеститор е подала и компания, представлявана от „Бектрон Лиаз Техническо инженерство“, регистрирана в Германия.

Следващата компания, подала заявление за стратегически инвеститор е консорциум "Атомна електроцентрала Белене 2019“, регистрирана в България. Както бе уточнено тук  става въпрос за чешка компания - Витковице хеви мъшинъри АД и Груп интернешъл България, която е другата компания в консорциума. 

Китайската  CNNC е подала също заявление за участие като стратегически инвеститор на 19 август.

Отново на 19 август заявление е подадено от консорциум „АЕЦ Белене“ България, регистриран тук основен водещ партньор в консорциума е "Атоменергоремонт", ОЗК енд енерджи Квант и ТЕЦ "Марица 3". Мажоритарен собственик на “Атоменергоремонт” е Борис Методиев чрез “Бултрейд корпорейшън”. Партньори са Общинска застрахователна компания” с мажоритарен собственик “Ел-Ем импекс”,  “Гранд енерджи” с едноличен собственик Александър Спасов, “Квант” и ТЕЦ “Марица-3”. Фирмите в този консорциум се свързват с бизнесмена Христо Ковачки.

 

Доставка на оборудване и осигуряване на финансиране

 

Относно заявленията за участие в проекта чрез доставка на оборудване и осигуряване на финансиране заявленията са две, каза министър Петкова.

Първото постъпило заявление е на френската компания „Фраматом“. Същата заявява желание за участие при структуриране на финансирането на проекта и съответно доставката на системи за безопасност, в това число електрически системи, системи за оборудване, за отоплителна и вентилационна, климатични системи.

Заявление за участие в процедурата е подадено и от американската компания „Дженерал електрик“. Тя също заявява желание за участие в структурирането на проекта, както и като евентуален проектант на проекта и съответно доставчик на различни пакети, включително основното оборудване на турбинна зала, компресорите, трансформаторите и друго електрическо оборудване. „Дженерал електрик“ изразява готовност и за предоставяне на подкрепа на бъдещия собственик и оператор при осигуряване на финансово споразумение, обезпечено от агенциите за експортно кредитиране.

 

Желаещи за придобиване на миноритарен дял и сключване на договори за изкупуване на електроенергия

 

Компаниите, подали заявление за участие, чрез придобиване на миноритарен дял, както и за сключване на договор за изкупуване на електроенергия от бъдещата атомна електроцентрала са четири.

На 19 август е депозирала заявление за изкупуване на електрическа енергия компанията „Юропиън Трейд ъв енерджи България“.

 

Интерес за миноритарно участие и за изкупуване на електрическа енергия е заявила компанията „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД България.

 

Интерес за миноритарно участие на 19 август е заявила компанията „Атоменергоремонт България“.

В рамките на вчерашния ден в последния момент е постъпило заявление и от страна на Република Северна Македония, подписано от държавния съветник по енергетиката. В рамките на това заявление се уточнява, че Република Северна Македония чрез своята електрическа компания желае да участва в реализацията на проекта „АЕЦ Белене“ чрез придобиване на миноритарен дял и чрез сключване на дългосрочен договор за изкупуване на електрическа енергия, каза министърът. В момента обаче още текат съгласувателни процедури, а окончателното решение на съседката ни ще е факт до дни.

 

От това което чухте и като заявен  интерес към проекта може да се каже, че едни от големите, световни лидери в областта на ядрената енергетика са заявили интерес  за участие за реализацията на проекта АЕЦ „Белене“. Също така и едни от световните лидери в изготвянето на оборудване за атомни електроцентрали имат интерес, каза министърът, като специално обърна внимание и на желанието им за участие в структурирането на проекта. Тя определи това като сериозна заявка по отношение на проекта за АЕЦ „Белене“.

 

Мисля че имаше много скептицизъм по отношение на това дали ще има интерес за реализацията на този проект, но от желанието за участие този скептицизъм вече е разсеян, защото това са световни лидери в областта на ядрената енергетика, допълни Петкова.

Тя уточни също така, че „процедурата е достатъчно флексибилна“ по отношение на възможностите за участие в проекта. Дава възможност за постигане договорености, обединение в рамките на процедурата, които наистина да дадат една сигурност и гаранция по отношение проекта, обясни тя.

Петкова подчерта, че голяма част от компаниите, които са подали заявления за участие като стратегически инвеститор и отделно от това двете компания „Фраматом“ и „Дженерал електрик“, които дават заявка за участие за структуриране на финансирането, за доставка на оборудването имат общи, съвместни проекти, по които работят в рамките на света. Това по думите й също е сериозна заявка за осъществяване на проекта.

 

Кратката листа

 

В процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“, публикувана в официалния вестник на ЕС през месец май са ясно определени действията оттук нататък. Предстои комисията, в която участват експерти от БЕХ, НЕК и Министерство на енергетиката да прегледа заявленията и да изготви предложения за т.нар. кратка листа, която ще бъде представена както на Министерски съвет, така и на Народното събрание, обясни Петкова.

Председател на комисията, която ще оценява заявленията е изпълнителният директор на БЕХ Жаклен Коен, а изпълнителният директор на НЕК Иван Йончев е член. В комисията участват също така и финансовият директор на НЕК, експерти и юристи от Министерство на енергетиката и холдинга.

Важно е да се знае, че комисията започва работа от днес и ще разпредели първо списъка на компаниите, с желание за стратегически инвеститори и на тези с искане за миноритарен дял и договори за изкупуване на електроенергия.

Министерство на енергетиката ще докладва периодично за извършените дейности пред Народното събрание, уточни още енергийният министър. 

Ще бъде направен пълен анализ на всички компании, подали заявление за участие в процедурата.

Срокът за работата на комисията е 90 дни. Ако тя бъде готова по-рано, резултатите ще бъдат обявени.  

Всяка една стъпка в рамките на процедурата за реализация на проекта АЕЦ "Белене" ще бъде съгласувана и съответно одобрявана от българския парламент, тъй като решението за възобновяване на този проект, както и на критериите по него, а и рамките на процедурата, обясни министър Петкова. 

В рамките на процедурата не се предвижда възможност за обжалване. 

Комисията ще търси съответствие на постъпилата информация в заявленията, но разбира се на първо място ще бъде поставен опитът на компаниите в областта на ядрената енергетика. Петкова припомни, че сред изисканите документи са одитирани отчети на компаниите, заявили интерес за последните три години, одиторските доклади, свързани с работата на компаниите, информация за кредитният им рейтинг, за корпоративната им свързаност с други компании. 

Ще бъде направен пълен финансов анализ, опит в областта на ядрената енергетика, опита, който притежават по отношение на експлоатацията на реактори тип ВВЕР-1000. Всички изисквания са заложени в процедурата и ще бъдат проверени като съответствия. Именно на тази база ще бъде изготвена и кратката листа от страна на комисията. 

След изготвяне на кратката листа ще бъдат отправени покани за подаване на обвързващи оферти, в които също ще има конкретни параметри по воденето на преговорите. Тогава ще настъпи и същинската част от преговорния процес, припомни енергийният министър. Тя припомни, че към настоящият момент параметрите на процедурата и желанието за реализацията на проекта са такива, каквито са определени от парламента. В случай, че все пак постъпят изисквания по отношение на държавната гаранция, само парламентът е този, който може да се произнесе. 

 

Участието на българската страна

Българската страна ще се стреми на първо място за постигане на блокираща квота при участието си в проекта за АЕЦ „Белене“. „Независимо дали е под, или над 34 % участието ни трябва да е с възможност за влияние върху живота на този проект“, коментира министър Петкова.  Българската страна ще участва чрез НЕК и чрез активите си. 

След старта на преговорите българската страна ще влезе в проекта с пакета от оценката на материалните и нематериалните активи, като оценката на лицензиите, разрешителните, които притежаваме. Както уточни министърът на енергетиката оценката още не е приключила.

Проектната компания за АЕЦ „Белене“ ще бъде структурирана след подаване на поканите за обвързващите оферти. Всяка една от страните ще влезе с оценката на активите си. В хода на преговорите ще стане ясно какво притежаваме. 

 

Най-доброто е, че своя интерес са заявили едни от световните лидери в областта на ядрената енергетика. Тук компаниите „Росатом“, китайската СNNC, корейската атомна  корпорация (KNNP), „Фраматом“, „Дженерал електрик“, което е сериозен знак за реализацията на проекта.

За мен е важно че вече има реален интерес. Неслучайно сме разписали, че срокът за преговорите е индикативен. За нас е важно процедурата да приключи с успех, а не бързо. Всички предпоставки за това са налице, каза Петкова.

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева