НАЧАЛО » българия

Теменужка Петкова: Бих посъветвала бизнеса и малките предприятия да търсят покупка на електроенергия на база на двустранни договори

fb
3E news
fb
04-07-2019 03:35:00
fb

Бих посъветвала бизнеса и малките предприятия да търсят покупка на електроенергия на база на двустранни договори. Това каза министъра на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти в парламента. Министърът пристигна за участие в заседанието на комисията по енергетика, но тя бе отложена, поради удължено заседание на парламента заради обсъждането на промени в Закона за бюджета, заради партийните субсидии.

В рамките за заседанието на парламентарната енергийна комисия трябваше да се обсъди ситуацията на свободния пазар на електроенергия, където през последните дни на платформата „Ден напред“ се наблюдават по-високи цени на търгуваната електроенергия.

Ако има някакво напрежение на пазара на електроенергия, то е заради платформата "Ден напред", но има още две платформи, обясни министъра. Тя посъветва фирмите да купуват ток по двустранни договори. 

„Ние имаме много добър диалог с колегите от бизнеса и за нас като правителство е изключително важно да бъдат осигурени такива условия, които да гарантират конкурентоспособността на бизнеса. Така че всеки един проблем с всяко едно предприятие, колкото и малко да ето за нас представлява проблеми на който ние трябва да търсим решение. Това, което аз бих посъветвала бизнеса или малките предприятия: нека да полагат усилия и да търсят покупка на електрическа енергия на база на двустранни договори (Централизиран пазар за двустранни договори - ЦПДД). Това им гарантира една предвидимост   по отношение на разходите за електрическа енергия и една по-голяма устойчивост във връзка с производството, което те осигуряват- Платформата Ден напред е създадена и тя би трябвало до удовлетворява потребностите от електрическа енергия само по отношение на определени флуктуации. Тоест ако в определен момент има необходимост от допълнително количество електроенергия да се излезе на тази платформа и да се закупи това количество. Така че моята препоръка е да се търси такъв вариант“, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Малко преди това енергийният министър коментира, че напрежението е основно заради платформата „Ден напред“, като защити работата на държавните предприятия в групата на БЕХ.

„Напрежението, което се създава епизодично, в определени моменти е единствено и само на платформата „Ден напред“. Дружествата от държавната енергетика търгуват своята електроенергия съгласно делото БЕХ/електричество, но тези количества се увеличават и до 2020 г. ще достигнат 800 МВт на час, а в настоящия момент са приблизително 600 МВт на час. Трите дружества производители от групата на БЕХ осигуряват електроенергия за платформа „Ден напред“. Цената, от която се стартира е 44 лева. Това дружествата от държавната енергетика имат като ангажимент и те го изпълняват много стриктно. Отделно от това всички свободни количества се предлагат отново на борсата на различните й платформи. И отделно от това, знаете, че държавните дружества имат ангажимента да осигурят електроенергията за битовите потребители. За регулирания пазар. Съгласно ценовото решение на КЕВР, НЕК трябва да осигури 13 млн. МВтч а АЕЦ, след увеличението на квотата – 3 млн. МВтч за регулирания пазар“, каза Петкова.

„БНЕБ функционира така, както всяка една друга борса в Европа. БНЕБ работи на базата на правилата, които са определени от Европейския съюз. Така че това е пазара.  Знаете, пазара има две страни: търсене, има и предлагане. Така че такава е ситуацията към настоящия момент. Аз мисля, че това не са някакви изключения, не са някакви травматични събития и ситуации, но разбира се, много от предприятията или не са успели да си закупят електрическа енергия на база на двустранни договори и на практика отиват на платформа „Ден напред“, защото всъщност, ако има някакво напрежение по отношение на цената трябва да е ясно, че тя се отнася само за цената на платформа „Ден напред“. Има още две платформи на борсата, които са – за двустранна търговия и платформата в рамките на деня“, каза Петкова. 

В отговор на въпрос дали ситуацията на пазара налага необходимост от нови законодателни промени, особено на фона на това, че проблемът с „избухванията“ на цените се повтаря епизодично, министърът отговори, че първо трябва ад има много сериозен анализ.“

„Може да се говори за промени в закона на базата на анализ. Така на прима виста не е логично да се правят каквито и да е анонси за промени в закона. Трябва да се изследва отвсякъде тази ситуация и тогава вече да се прецени необходими ли са такива (промени в закона за енергетиката). Целта на днешното заседание бе да чуем всички заинтересовани страни. Да обсъдим ситуацията и само в рамките на един диалог да стигнем до едно решение, ако се налага токова по отношение на законовата уредба“, каза министър Петкова.  Тя бе категорична, че БНЕБ работи изключително по правилата на Европейския съюз.

„Вече казах БНЕБ работи по правилата на ЕС. Нашата борса работи изключително добре. За три години нашата борса се разви изключително добре. Налице е цялата палитра от платформи, на които може да се търгува електрическа енергия. Но разбира се, всяко едно законодателство може да бъде доусъвършенствано, ако обстоятелствата налагат това. За да се стигне до такова решение трябва да има широка дискусия, да чуем всички мнения и ако има необходимост законодателя, сигурна съм ще удовлетвори подобни желания, ако са налице основания за това“, обясни тя.

Министър Петкова бе категорична, че „държавата прави това, което е разписано в Закона за енергетиката“.

„През миналата година бяха направени промени в Закона за енергетиката, съгласно които цялото количество произведена електрическа енергия от всички производители на електрическа енергия се търгуват на БНЕБ. Тук може би е важно да отворим една скоба и да кажем: държавната енергетика осигурява приблизително 60 % от купуваната електрическа енергия на борсата. Останалите 40% се осигуряват от други производители на електрическа енергия. Така че това, което се получи като флуктуации на пазара е в рамките на тези първи няколко дни на месец юли“, каза тя. В същото време министъра припомни, че компетентният орган е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)  и „всеки един, който разполага с някакви данни за нарушения би могъл да сезира КЕВР и той в рамките на своите компетентности, които ясно са определени в Закона за енергетиката може да се произнесе“.

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева