НАЧАЛО » българия

Премиерите на България и Гърция Бойко Борисов и Алексис Ципрас ще дадат старт на изграждането на междусистемната газова връзка между двете страни

fb
3E news
fb
16-05-2019 02:45:00
fb

Министър-председателят Бойко Борисов и гръцкият премиер Алексис Ципрас ще дадат началото на изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция, съобщи пресофисът на Министерски съвет.

Интерконекторът между двете страни е един от приоритетните проекти за сигурност и конкурентоспособност на енергийния пазар в Европейския съюз. Проектът е изключително важен и от гледна точка осигуряване на диверсификация на източниците и доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа.

Церемонията за даване началото на строителните дейности по проекта ще се състои от 11.30 часа на 22 май 2019 г. до с. Кирково, на пътя преди ГКПП Маказа.

 

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се осъществява от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съответно „АЙ СИ ДЖИ БИ“ ще бъде собственик на газопровода IGB, който ще свърже гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Общата дължина на газопровода IGB (Комотини - Стара Загора) ще е 182 км, при капацитет от от 3 млрд. куб м природен газ годишно с възможност за увличение до 5 млрд. куб м природен газ годишно.

Проектът е обявен за проект от национално значение и „Национален обект“ с решение на правителството и е ключов от гледна точка на интеграцията на пазарите на газ за региона.

Проектът за газопровода IGB е първият по рода си, осигуряващ реално диверсификация на доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. Той е включен в списъка на проектите от общ интерес, а също така е водещ проект в инициативата CESEC (Централно и югоизточно европейско свързване на газ). Проектът е ключова част от стратегията за по-голяма интеграция на пазарите на газ, която включва проекти за взаимосвързаност България - Гърция, България - Румъния, Румъния - Унгария.

Проект IGB се ползва с пълна политическа и финансова подкрепа на Европейския съюз. Финансиране от 149 млн. евро е осигурено от българска страна – допълнителен грант 39 млн евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове и 110 млн евро държавна гаранция от общ размер на инвестицията от 240 млн евро. Средствата от 149 млн евро са осигурени изцяло с подкрепата на българското правителство, както и с одобрението на ЕК.

 

Преди два дни проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД приключи успешно процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България. Първоначален интерес проявиха 11 компании. За изпълнител на най-важната обществена поръчка за строителството на проекта IGB бе избрана компанията J&P AVAX S.A. , която предложи по-доббри финансови условия - 144 850 000 евро.

 

 

 

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева