НАЧАЛО » българия

Петкова: Протестите на малките производители на енергия от ВЕИ по параграф 18 са неоснователни и неаргументирани

Малките ВЕИ-та заплашиха, че започват от неделя да изнасят данни за покровителствани производители. Председателят на КЕВР се ангажира с проверка

fb
3E news
fb
23-05-2019 05:54:00
fb

Министерство на енергетиката и малките производители на енергия от ВЕИ по параграф 18, който на практика определя цената, на която се изкупува енергията от тях не се разбраха отново. Това стана ясно след срещата на представителите на малките ВЕИ с министър Петкова, председателя на КЕВР Иван Иванов, председателя на комисията на енергетика към Народното събрания Валентин Николов, представители на ДФ Земеделие и бившия шеф на ДКЕВР Еленко Божков.

 

„Темата на днешната среща са зачестилите напоследък протести на този тип производители на електрическа енергия. Разбира се, въпросът е защо точно сега, защо точно в този момент, протестират при положение, че тази промяна в Закона ( за енергетиката)  е факт от 2015 г.“ постави въпрос министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя припомни,  че мярката за държавната помощ на производителите от ВЕИ вече е нотифицирана.

 

Преди това пред журналисти представители на малките ВЕИ, които излязоха от срещата заявиха, че от министерство на енергетиката само си прехвърлят топката, както и, че от неделя, а може би и от събота ще започнат да изнасят данни за производители на енергия от ВЕИ, които би трябвало да попадат под  параграф 18, но се третират по друг начин, тоест, че са под покровителството на управляващите. 

 

В същото време и министърът на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на КЕВР дадоха да се разбере ясно, че нещата не стоят така. Цената, на която се изкупува електроенергията от малките производители на ВЕИ по параграф 18 е 104 лв. на МВтч, обясни председателят на КЕВР, като припомни, че от някои централи НЕК, които обаче не попадат под действието на параграф 18 изкупува на цена от 54 лв. на МВтч. 

Министър Петкова и председателя на КЕВР обясниха за пореден път казуса с въвеждането на параграф 18 - от една страна финансиране по Програмата за селсикте райони от Държавен фонд Земеделие и от друга - висока преференциална цена за изкупуване, определена от бившата ДКЕВР. 

Промяната на цената за малките производители на енергия от ВЕИ бе наложена с въвеждането на параграф 18 в Закона за енергетиката, след като доклад на одитния орган на ЕК, който установи двойно финансиране по отношение на този тип производител на електрическа енергия  - веднъж чрез финансирани от Държавен фонд земеделие по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и втори път - чрез преференциална цена, която бившата ДКЕВР сега КЕВР им е дала,  като тя е определена така, че да възстанови пълният размер на инвестицията при положение, че 70 % от тази инвестиция е изградена с безвъзмездно предоставени средства от ДФ Земеделие.


„Нещо повече, има и писмо на ЕК до ДФ Земеделие, в което много ясно се казва, че ако бъдат предприети от българските власти каквито и да са действия, свързани с промяна в този текст от Закона или с неговата отмяна ще последва незабавно възобновяване на процедурата на ЕК, свързана с налагане на финансови корекции на българската страна. Така че тази тема е абсолютно ясна, изчерпана и е интересно защо точно сега, точно тези производители на енергия от ВЕИ започнаха да изразяват недоволство по отношение на тази разпоредба и да обясняват как ще фалират и всички останали последствия, които те смятат пагубни за тях“, каза Петкова.

„С промяната от 2015 и с въвеждането на разпоредбата на параграф 18 е определена такава цена, преференциална цена отново, която да гарантира възвръщането на инвестициите които те са направили със съответната норма на печалба. Тази цена е определена с последното ценово решение към датата на влизане на промяната в ЗЕ от 2015 г. в сила, именно от 2014 г.“

Претенциите на малките ВЕИ-та по думите на министър Петкова са, че КЕВР не прилага правилно разпоредбите на параграф 18.

„Аз смятам, че тези протести са неоснователни, неаргументирани. Срещу техните тези стоят много ясни аргументи на Европейската комисия и много ясни действия от страна на българските власти, за да може да бъде разрешен този казус, който поставяше под риск една цяла програма (Програма за развитието на селските райони) и риск от финансова корекция от десекми милиони лева“, беше категорична Петкова.

„Одитният органа на ЕК установи това двойно финансиране, в резултат на което бяха отправени искания и препоръки към ДФ Земеделие с цел елиминиране на това двойно финансиране. В съответствие с това искане бяха предприети мерки и бяха направени промени в Закона за енергетиката и въведена разпоредбата на параграф 18. По този начин ЕК преустанови действията си, свързани с налагане на финансова корекция във връзка с тази конкретна мярка и това на практика даде възможност да се верифицира и да върви напред програмата (ПРСС).

Министърът припомни също така и сезирането на Конституционния съд от група депутати, както и последвалото решение, с което заяви, че текста на параграф 18 от Закона за енергетиката е абсолютно законосъобразен.

 В рамките на срещата представителите на Държавен фонд Земеделие са обяснили становището на ЕК, която смята, че сега въпросът е решен. Представителите на земеделското министерство са обяснили, че сега отново има възможност този въпрос да бъда поставен отново на комитет на ЕК, за да се види дали са настъпили определени промени и дали ЕК е готова да разгледа този въпрос и с аргументите, които се излагат от малките производители на ВЕИ.  

 

В продължение на четири години малките производители на ВЕИ многократно направиха опити чрез предложение за изменение на Закона за енергетиката да бъде отменена разпоредбата на параграф 18. Народното събрание ги отхвърли, припомни от своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов.

"От около два месеца производителите на енергия по параграф 18 твърдят, че КЕВР не прилага правилно закона", каза Иванов, но съобщи, че още при приемането на промените в Закона за енергетиката още през 2015 г. е поискал от ЕРП-та списък на дружествата, които попадат в рамките на параграф 18 от Закона (295 дружества тогава).

"Понастоящем тези производители твърдят, че не попадат в полето на тази законова разпоредба. Категорично считаме, както смята и ЕК, че се касае за двойно финансиране – финансово подпомагане до 70 % от ПРСР и второ – в периода до 24 юли 2015 г. чрез висока преференциална цена. Второто възражение, което те изтъкват, че има други производители, които трябва да са в параграф 18 но не са санкционирани", каза Иванов, като уточни, че ще разпореди до всички ЕРП-та проверка на статута на тези дружества и защо и с какви аргументи ЕРП-та са счели, че не попадат в разпоредбите на параграф 18.

"Там, където се установи, че има дружества по параграф 18 КЕВР ще се произнесе незабавно със съответно решение", категоричен бе Иванов. Председателят на КЕВР бе ясен – съдът е този, който решава споровете. 

 

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева