НАЧАЛО » българия

ЕСО постави официално начало на строителството на електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас

Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

fb
3E news
fb
15-05-2019 04:24:00
fb

Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ постави днес официално начало на строителството на електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас. Със старта на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас Електроенергийният системен оператор решително продължава реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

Електропроводът е с дължина 150 километра и свързва подстанция Марица Изток с подстанция Бургас. Тойечаст от вътрешната 400-киловолтова преносна електрическа мрежа на България.

Въздушната линия е част от Група проекти „България – Гърция“, които са от общ интерес, съгласно Регламент 347/2013. Проектът е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура.

Електропроводът е от общосистемно значение за Република България и повишава сигурността на работа на преносната система.

За осъществяване на инвестициите е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 60 млн. лева за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток и п/ст Бургас.

Трасето на новата ВЛ 400 kV преминава през територията на осем общини Гълъбово, Тополовград, Тунджа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас.

На церемонията за официалния старт на строителството на новия вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас присъствахапредставители на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, народни представители от региона, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, ръководството на ЕСО, областният управител на Ямбол Димитър Иванов и представители на местната власт.

Преди официалния старт на изграждането на електропровода представителите на Европейската комисия посетиха подстанция „Бургас“, за да се запознаят с напредъка на строителството на съоръженията за присъединяване на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас. Неговото начало беше поставено през месец ноември 2018 година в присъствието на представителите от Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия и Министерството на енергетиката.

 

По статията работи:

Галина Александрова