НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 152.67 лв. за MWh с ден за доставка 11 юни 2021 г.

fb
3E news
fb
10-06-2021 02:14:05
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 152.67 лв. за MWh и количество от 63 293.20 с ден за доставка 11 юни 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 153.73 лв. за MWh, при количество от 32 910.90 MWh.

Извънпиковата енергия (30 382.30) е на цена от 151.62 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 151.97 лв. за MWh и количество от 2309.7 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“  е постигната в 09 часа – 177.59 лв. за MWh при количество от 3013.1 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 151.97 лв. за MWh, при количество от 2475 MWh.

Спрямо стойността от 146.45 лева за MWh или 74.88 евро за MWh за 10 юни 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 11 юни се повишава до 78.06 евро за MWh (ръст с 4.2 %), според www.energylive.cloud, или 152.67 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 10 юни 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 654.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 148.77 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2066 MW или 46.56 %
кондензационните ТЕЦ с 843 MW или 19.00 %,
топлофикационните ТЕЦ с 213 MW или 4.80 %,
заводските ТЕЦ – 150 MW или 3.38 %,
ВЕЦ - 9 MW или 0.20 %
малки ВЕЦ – 359 MW или със 8.09 %
вятърни електроцентрали – 216 MW и съответно 4.87 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 554 MW или 12.49 %

Био ТЕЦ – 27 MW или 0.61 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3823 MW.

Интензитета на СО2 е 227 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news