НАЧАЛО » българия

Държавата отчуждава частни имоти за изграждането на новите участъци на „Хемус“

АПИ ще плати на собствениците им, недоволните имат 14 дни да обжалват пред съда

fb
3E news
fb
22-07-2021 04:27:09
fb
Източник: АПИ

Държавата отчуждава цели и части от имоти, собственост на физически или юридически лица, които са небоходими за изграждането на липсващите участъци от автомагистрала „Хемус“. Това се отнася за земи, намиращи се в землищата на няколко села в Плевенско и Ловешко. Според решението на Министерски съвет, отчуждаваните имоти са в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч. Определени са съгласно одобрени подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасето на магистралата.

Средствата, които ще бъдат похарчени за обезщетяване на собствениците им, ще са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Министерски съвет
решение
отчуждаване
частни имоти
магистрала "Хемус"
строеж
област Ловеч
област Плевен
По статията работи:

3E news