НАЧАЛО » българия

Вече са достъпни нови международни инструменти за разработване на проекти по енергийна ефективност

fb
3E news
fb
13-06-2019 12:41:00
fb

В рамките на общоевропейската инициатива Investor Confidence Project (ICP) бяха създадени нови изцяло практически инструменти - Протоколи за енергийни обновления, които могат да бъдат използвани безплатно при разработването на проекти по енергийна ефективност. Това са ръководни документи, обхващащи целия жизнен цикъл на разработването и изпълнението на проект за енергийна ефективност – определяне на базовата линия, изчисление на енергийните спестявания, проектиране и строителство, експлоатация поддръжка и мониторинг, измерване и проверка. Протоколите са създадени на база съществуващи и широко признати европейски и национални стандарти, като въвеждат стандартизиран процес от най-добри практики в сферата. Те са резултат от сериозна работа между експерти от различни европейски държави при непрекъсната консултация с разнообразни групи заинтересовани страни. Приложими са за повечето проекти за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради, промишлени системи и системи за улично осветление. Налични са различни версии на протоколите спрямо типа на проекта – частично или цялостно обновяване на сгради или промишлени системи. ICP протоколите вече са достъпни и на български език и могат да бъдат изтеглени безплатно от интернет страницата:http://europe.eeperformance.org/protocols.html.

Предимство на инициативата ICP е безплатната онлайн програма за обученияна специалисти по разработване на проекти по енергийна ефективност и на експерти по осигуряване на качеството. Участниците в обученията получават практически насоки за работа с протоколите, както и достъп до инвеститорската мрежа на ICP.

Investor Confidence Project е общоевропейска инициатива, целяща да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, прилагайки най-добрите практики. Реализира се от 2015 г., едновременно в Австрия, Великобритания, Германия, Португалия и България, като се подкрепя от над 200 организации в цяла Европа. В рамките на инициативата е създадена и Европейска мрежа от инвеститори, в която членуват 18 финансови институции и има за цел да осъществява връзка между инвеститори и разработчици на проекти по енергийна ефективност. Основните елементи, част от тази инициатива, са ICP протоколите и Investor Ready Energy Efficiency (IREE) сертификацията. Проекти, които са разработени на базата на ICP протоколите, могат да бъдат сертифицирани след независим преглед от ICP оценител за осигуряване на качеството. IREE проектите значително повишават нивото на доверие в качеството им сред инвеститорите, собствениците на съоръжения и други заинтересовани страни, което допринася за ускорената оценка на проекта и преференциални условия за финансирането му. ICP протоколите могат да бъдат използвани безплатно при разработването на проекти, дори и да не се премине през сертификационен процес.

Европейската комисия обяви ICP Europe за „най-добра практика“ за максимизиране на потенциала за енергийни спестявания в нови сгради и за увеличаване на инвеститорския интерес и доверие в проекти за енергийни обновления в съществуващи сгради. През 2016 г., Green Business Certification Inc. (GBCI) и  Environmental Defense Fund (EDF) анонсираха своята стратегическа визия за съвместна работа за разработване, предоставяне и промотиране на Investor Confidence Project (ICP) като водещия глобален стандарт в разработването на проекти за енергийна ефективност.

 

За допълнителна информация – denkstatt (Денкщат) България, партньор на инициативата ICP за България, Невена Давидова, nevena.davidova@denkstatt.bg, 088 486 4515.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева