НАЧАЛО » българия

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите

fb
3E news
fb
07-04-2021 05:04:49
fb

Министерският съвет утвърди Споразумение между правителствата на България и Израел за сътрудничество в областта на водите. Документът беше подписан на 24 март от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Държавата Израел в България Н. Пр. Йорам Елрон.

Споразумението очертава общата рамка на сътрудничество в областта на водите на национално и международно ниво. Във фокуса на двустранното партньорство ще бъдат следните тематични области: съхранение на вода; използване и повторно използване на пречистени отпадъчни води; ефективност на използването на водите; подземни води; обезсоляване, включително управление на отпадъчните води с високо съдържание на сол; енергийна ефективност; интегриран подход за управление на водните ресурси, включващ, но не ограничен до цените на водата; интелигентни системи за управление и сателитен мониторинг; водна сигурност; публично образоване и осведоменост за битовия воден сектор; адаптиране към и смекчаване на промените в климата и устойчиво развитие на водния сектор; водочувствителен градски дизайн, събиране, пречистване и целенасочено използване на дъждовната вода.

Израел
България
ВиК сътрудничество
По статията работи:

3E news