НАЧАЛО » българия

„Булгаргаз“ предлага цената на синьото гориво от април да бъде 32,32 лв. за MWh

fb
3E news
fb
22-03-2021 11:03:03
fb

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ от април 2021 г. да бъде в размер от 32.32 лв. за MWh. Това става ясно от внесеното в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление на обществения доставчик. Предложението на обществения газов доставчик ще бъде разгледано на открито заседание на 25 март. Трябва да се отбележи, че предложената от „Булгаргаз“ цена за месец април е по-ниска с оповестената в началото на февруари прогнозна стойност от 33,41 лв. за MWh.

За сравнение, одобрената цена от регулатора за месец март тази година бе 28,64 лв. за MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Припомняме, че прогнозната цена за месец май от дружеството, оповестена в началото на месеца е за 34,44 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

„Булгаргаз” ЕАД е формирало прогнозните количества природен газ за обществена доставка през месец април 2021 г. въз основа на заявените прогнозни количества в енергийни единици от крайните снабдители на природен газ и лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съгласно приложен към заявлението списък, се казва в доклада на работната група към енергийния регулатор.

Заявлението е съобразено с условията по договорите за доставка на природен газ от внос за вътрешния пазар с „Газпром експорт“ и с азербайджанска компания. Също така и с разходите за капацитет и пренос на природен газ по газопреносната система на Гърция от изходната точка Неа Месемврия до изходната точка Сидирокастро/Кулата и валутния курс.

По време на откритото заседание се очаква „Булгаргаз“ да защити предложението си, както и да стане ясно дали може да се очакват корекции.  Окончателната цена ще бъде одобрена на 1 април, когато газовото дружество трябва да внесе окончателното си ценово заявление. 

КЕВР
Булгаргаз
цена на природния газ
По статията работи:

3E news