НАЧАЛО » българия

БНЕБ: Всеки потребител може да прави справки за почасови клирингови цени и търгувани обеми на пазарен сегмент „Ден напред“

Освен тази нова функционалност на уеб сайта, екипът на енергийната борса продължава да работи за повишаване нивото на услугите

fb
3E news
fb
22-07-2021 02:07:44
fb

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) интегрира нова функционалност на своята уеб страница. Чрез нея борсовият оператор предоставя възможност на всички потребители да генерират справки, съдържащи информация за почасови клирингови цени и търгувани обеми на пазарен сегмент „Ден напред“. Периодът за всяка справка може да бъде индивидуално конфигуриран от потребителя.

Достъпът до новата функционалност се осъществява чрез следния линк  –  https://ibex.bg/dam-history.php.

Екипът на БНЕБ продължава да работи за повишаване нивото на услугите, от които могат да се възползват членовете на организиран борсов пазар и разчита на тяхната обратна връзка

БНЕБ
Българска енергийна борса
ден напред
почасови клирингови цени
търгувани обеми
По статията работи:

3E news