НАЧАЛО » българия

АСЕП: Свободната търговия и конкуренцията на електроенергийния пазар на едро е погазена

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) настоява за търсене на отговорност от Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“

fb
3E news
fb
06-07-2019 03:19:00
fb

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) настоява за търсене на отговорност от Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ за продажбите в периода 24 юни на борсовия екран „Auctions” в периода 24.06-28.06.2019 г. Това се казва в позиция на сдружението изпратена до министерство на енергетиката, БЕХ и ръководството на атомната централа. Както е известно, въпреки сигналите търговията на 24 юни беше проведена, но на цени под пазарните.  В четвъртък парламентарната комисия по енергетика трябваше да обсъди ситуацията на свободния електроенергиен пазар, но бе отложена заради обсъждането на промените в бюджета във връзка с партийните субсидии. Очаква се, че тази седмица все пак заседание ще се проведе.

 

Публикуваме позицията на АСЕП от 5 юли, петък, която можете да видите и на интернет страницата на организацията.

„Свободната търговия и конкуренцията на електроенергийния пазар на едро е погазена от последнитне търговски решения на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за реализиция на енергия по няколко дългосрочни договора. Реализирани са базови продукти при липса на достъп на всички търговски участници за обезпечаване на крайните потребители в България с електроенергия за периода Юли-Ноември 2019 г. В резултат на това атомната централа има пропуснати ползи в размер на милиони лева. Още повече, подобни действия са недопустими в момент на дълбок финансов дефицит в електроенергийната система. Ако продаването на електроенергия на занижени цени е политическо решение за успокояване на напрежението в пазара, груб произвол е да се облагодетелстват единица търговски участници, ограничавайки свободния достъп на останалите до енергийния ресурс. Реализираните цени не могат да се определят на база референтна цена на КЕВР за периода 2019 – 2020 г., тъй като опитът показва, че регулаторът беше занижил цените през изминалия регулаторен период с близо 27%.

АСЕП припомня, че в предходни периоди подобни непазарни търговски решения на държавни електроенергийни дружества доведоха до наказателна процедура от Европейската комисия. Опасяваме се, че липсата на контрол върху действията на тези дружества, въпреки множеството сигнали от страна на секторни асоциации, ще доведе до повторни разследвания и налагане на санкции за неспазване на европейското конкуренто и енергийно право.

За последната седмица – 24.06-28.06.2019 г. на екран “Auctions” на ЦПДД на Българска независима енергийна борса ЕАД беше продаден общо 315 МВт товар за периода (01.07.2019-20.09.2019) и (01.11.2019-30.11.2019) на седем търговски участника чрез участие в инициираните от тях тръжни процедури за покупка. По-голямата част от количеството беше продадено на цени,  драстично под пазарните – 84 лв/МВтч базов продукт.

Среднопретеглената цена за цялата реализирана енергия 846 720 МВтч е 86,92 лв/МВтч, като тя варира от 84 до 96,7 лв/МВтч

 

За посочения период – 24.06-28.06.2019 г., решенията на мениджмънта на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД  за реализиране на енергията на цени, значително по-ниски от пазарните нива, са довели до пропуснати ползи в размер на :

 

 

Разбира се, трябва да се отбележи факта, че високата стойност на БНЕБ за посочения ден за доставка, не може да се счита като референтна за целия период на действието на дългосрочните договори. В допълнение с извършените продажби от АЕЦ „Козлодуй“, НЕК ЕАД сключи сделки за енергията от ВЕИ по двустранни договори за същия период, вместо на пазара „Ден напред“ и това доведе до ситуация на екстремално високи цени на БНЕБ ЕАД поради концентриране на търсенето на енергия на спот пазара.

Въпреки че пропуснатите ползи вследствие на ръководни решения не са обхванати от наказателния кодекс, те носят белег за наличие на корупционни схеми и трябва да бъдат обект на прокурорска проверка или разследване от страна на националния енергиен регулатор за спазване на европейския Регламент РЕМИТ.

 

С оглед на по-горното, АСЕП настоява за поемане на отговорност от ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за взетото решение за продажба  на сегмент ЦПДД за периода 24.06-28.06.2019 г. Освен че волните или неволни действия на Съвета на директорите са ощетили държавното дружество с милиони левове пропуснати приходи, те ощетяват пазарните участници и ги принуждават да заплащат екстремално високи цени на спот пазара, изкривявайки търсенето и предлагането на сегмент „ден-напред“ на БНЕБ“, заключават от АСЕП.

 

https://asep.bg/

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева