НАЧАЛО » българия

АЕЦ „Козлодуй“ взе участие в европейската седмица на професионалните умения

fb
3E news
fb
16-11-2020 02:36:21
fb
източник: АЕЦ "Козлодуй"

Експерти от АЕЦ „Козлодуй” участваха на 13 ноември тази година в две онлайн срещи с ученици от VIII клас на професионалните гимназии по ядрена енергетика (ПГЯЕ) в  Белене и  Козлодуй. С това атомната централа се включи за втора поредна година в Европейската седмица на професионалните умения, която през 2020 г. се проведе от 9 до 13 ноември под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор. ”. Инициативата, организирана от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, обхвана 1025 събития с участието на над 3,5 милиона души от 38 страни.

Маргарита Михайлова – началник на отдел „Планиране и подбор на персонала”, Невена Величкова – ръководител на сектор „Планиране на персонала”, и Цветина Петрова – експерт „Подбор на персонала”, разговаряха с ученици от специалностите „Ядрена енергетика” на ПГЯЕ „Игор В. Курчатов” (Козлодуй) и „Автоматизирани системи” на ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” (Белене). Младежите, на които предстои да усвоят избраната от тях защитена специалност или специалност с очакван недостиг на пазара на труда, научиха повече за възможностите за професионална реализация в АЕЦ „Козлодуй” – най-големият работодател в Северозападна България. Лекторите дадоха важни насоки на учениците относно това какво е необходимо за успешно кариерно израстване в сферата на енергетиката. Те наблегнаха на важността младежите да продължат образованието си в приоритетни за централата специалности  във висши учебни заведения и ги запознаха с подробности относно стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” за студенти.

Експертът „Подбор на персонала” Цветина Петрова разказа за своя професионален път: от ученическата скамейка на ПГЯЕ „Игор В. Курчатов”, през обучението в университет до заеманата от нея позиция в централата. Тя отбеляза своето удовлетворение от това да е част от служителите на атомната централа и увери учениците, че старанието ѝ си е струвало.

На гимназистите бе представен кратък филм, посветен на живота и кариерното израстване на един от дежурните инженери, опериращи атомните енергоблокове. Във видеото той разказва за задълженията си в централата, за важността на работата си и за отговорностите, които носи, за семейството и ежедневието си извън професията, за приноса на социалноотговорната политика на атомната централа за развитието на региона.

Непосредствените контакти на реализирали се специалисти с младите хора е един от начините ефективно да се популяризира и повишава привлекателността на професионалното образование и обучение. За да подпомага ранното кариерно ориентиране и избора на технически специалности, АЕЦ „Козлодуй” работи последователно и методично с ученици и студенти от различни учебни заведения. По този начин централата реализира една от приоритетните си задачи да подкрепя изграждането на нови поколения добре подготвени енергетици.

 

АЕЦ "Козлодуй"
професионални гимназии по ядрена енергетика (ПГЯЕ)
европейска седмица на професионалните умения
По статията работи:

3E news