НАЧАЛО » анализи

VaasaETT: Сметките за ток в столиците на ЕС са увеличили с 5 на сто, а сметките за газ са нараснали с 6 процента

fb
3E news
fb
10-06-2021 01:06:10
fb

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец май 2021 г. представя в поредното си проучване  VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар  Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 32 европейски държави. То вече включва всяка държава-членка на ЕС, а също и членовете на Европейската енергийна общност, Великобритания и Швейцария.

В проучването се проследява  развитието на цените на електроенергията за бита в разпределението без данъци между месеците януари 2009 г. и май 2021 г. в 15 европейски столици. Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всеки столичен град според съответното национално потребление на електроенергия или газ.
При изследване на средните стойности на цените на крайния потребител, както за електричеството, така и за газа спрямо месец май 2020 г. сметките за тока във всички столици на ЕС са увеличили с 5 %, а сметките за газ са нараснали с 6 %. 

Цените на електроенергията за бита през месец май

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение 4,2. Ако се включи Киев, цената варира в съотношение 6,9.

За пореден път в изследването се посочва, че Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената на енергията представлява само малка част от общата цена, а най-значителната чест от сметките се падат на данъците.

Жителите на Киев плащат най-евтина електроенергия. След тях се нареждат  жителите на Белград, Будапеща и Подгорица.

В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните. Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Най-значителните промени, които се случиха на пазара на електроенергия през месец май са, както следва:
9% увеличение на цените в Осло, поради увеличаване на енергийната компонента;

Повишаване на цените с 4% в Брюксел поради увеличаване на енергийната компонента и данъците за енергия 

3% увеличение на цените в Лондон;

2% нарастване на цените в Букурещ, поради увеличаване на енергийната компонента;

Скок на цените с 2% в Копенхаген, поради увеличаване на компонентите за енергия разпределение

Повишаване на цените с 1% в Никозия и Рим, поради по-високи енергийни компоненти;

Намаление на цените с 6% в Стокхолм, поради спад на енергийната компонента;

Понижение на цените с 2% във Варшава, поради намаляване на енергийната компонента;

Спад на цените с 2% в Дъблин;

Намаление на цените с 1% в Атина, поради понижение на енергийната компонента и енергийните данъци;

Понижение на цените с 1% в Хелзинки, поради намаляване на енергийната компонента.

Авторите на изследването отбелязват, че със значителния спад на цените Стокхолм (минус 6 %) на практика те се връщат на обичайното си ниво, след скока, отчетен през април. Честите колебания в стойностите са свързани с голямата зависимост на пазара на електроенергия от променливите договори, което се дължи на високия дял на ВЕИ. 

По отношение на скока на цените в Осло (плюс 9 %) се посочва, че това се дължи заради обвързването на договорите със спот цените и зависимостта от пазара на едро, който е силно засегнат от външни фактори, като например метеорологичните условия и борсовите пазари. 

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в нивата на цените между държавите. Когато се изразяват в PPS, цените на енергията се проявяват по отношение на разходите за други стоки и услуги. Най-слабо коригираните цени на електроенергията в домакинствата са в Осло, Амстердам, Хелзинки и Берн, а най-силно -  във Варшава, Прага и Берлин. Повечето държави от ЦИЕ се оказват с цени на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в тези страни и над средното за Европа.

Разбивка на цените на електричеството за домакинствата отново показва, че Копенхаген остава много необичаен случай - разходите за енергия като стока представляват само 23% от цената на електроенергията за крайния потребител. Тя е най-ниската от всички изследвани градове, докато данъците за енергия представляват шокиращите 39% (около три пъти средно за Европа) и 59%, ако се включи ДДС. Подобен (макар и в по-малка степен) случай е Берлин, където след въвеждането на Energiewende енергийният данъчен компонент представлява 37% от цената на крайния потребител на електроенергия.

Отново се посочва, че считано от януари 2020 г., нетипичен потребител в Амстердам, където се плаща нулев енергиен данък поради увеличения размер на данъчен кредит, който надвишава посочения размер на данъка за енергия. Потребителите  получават възстановяване на сумата, надвишаваща данъчния кредит. Целта на това възстановяване е да насърчи потребителите към електрификация и да се отказ от газовото отопление.

Трябва да се отбележи, че цените за бита в България все още са регулирани и евентуалното повишение се очаква да бъде отразено от авторите на изследването в доклада за месец юли – бр..

Цени на природния газ

Изследването на цената на природния газ в 28 европейски столици от 1 май тази година отново показва, че най-висока цена плащат от жителите на Стокхолм (такава бе картината и през февруари) - , два пъти повече от потребителите на втория най-скъп град за синьото гориво - Берн. Това се обяснява с естеството на шведския пазар на газ, който е малък по размер, само с 95 000 битови клиента в цяла Швеция, от които 61 000  ползват изолирана газова мрежа в Стокхолм.
Амстердам и през месец май остава третата най-скъпа столица.

Цените в Стокхолм са над 8 пъти по-високи от тези в Будапеща, която е най-евтиният град в Европа по отношение на газа и около 10 пъти по-висока, ако се включи Киев.

Разликата при цените на газа е още по-силно изразена от тези при електричеството. Данните от поредното месечно изследване отново отчитат, че цената на природния газ за бита е най-евтин в страните от ЦИЕ. 

Най-значителните промени на пазара на природен газ през месец май са, както следва :

Увеличение на цените с 15% в Киев, поради по-скъпа енергийна компонента;

Повишаване на цените с 5% в Брюксел и София, поради увеличаване на енергийната компонента;

Нарастване на цените с 3% в Копенхаген и Варшава, поради увеличаване на компонентата за енергия;

Увеличение на цената с 3% във Виена, поради поскъпване на енергийната компонента и енергийните данъци;

2% повишение на цените в град Люксембург, поради увеличаване на енергийната компонента;

Скок на цените с 2% в Дъблин, поради повишение на данъка върху въглерода;

Нарастване на цените с 1% в Берлин, Лондон и Париж;

Увеличение на цената с 1% в Букурещ, поради по-висока енергийна компонента.

През месец май се наблюдава обща възходяща тенденция на цените на дребно на природния газ, което се дължи повишението на цените на едро. В този контекст, според авторите на изследването обаче това обаче не е тревожно. 

В средата на 2020 г. пазарът на природен газ преживява най-общо казано рязък спад, достигащ до нови минимуми. Следователно, в сравнение с предходната година назад по-скоро изглежда, че пазарът на газ постепенно се връща към предишните нива на цените. По отношение на увеличението през месец май, отчетено за София (плюс 5 %) и по-високата енергийна компонента се отбелязва, че то се дължи на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да увеличи цената на синьото гориво за продажбите на едро. Цената на крайния потребител на природния газ обаче остава на по-ниско ниво в сравнение с периода преди covid, отбелязват авторите на изследването.

Както и при електричеството, така и при природния газ, погледнати през призмата за покупателна способност (PPS) предлагат една много по-различна картина. През корекцията на PPS Люксембург, Лондон, Брюксел и Рига са най-евтините градове. 

Проучването показва, че средно енергията (спорният компонент от цената) представлява 42 % от цената за крайните потребители на природен газ. Разпределението е 30 %, енергийните данъци – 12 %, а ДДС – 17 % за европейските столици. 

В Нидерландия енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите за използването на енергията. Още повече, че от януари 2020 г. енергийният данък за бита е от порядъка на 42 %, което цели пренасочване към използването на електроенергия вместо природен газ. 

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената за крайния потребител, както по отношение на електричеството, така и по отношение на природния газ. За другата половина са отговорни националните фискални и регулаторни инструменти, изразявани чрез тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС. Там, където енергийната компонента е по-ниска е стимулират клиентите да търсят по-конкурентни оферти. 

VaasaETT
Energie-Control Аustria
MEKH
цени на електроенергията
цени на газа
Европа
По статията работи:

Маринела Арабаджиева