НАЧАЛО » анализи

101.95 лв. за MWh е била средната цена за базов това на БНЕБ при „Пазар Ден напред“ през август

Съществено намалява общо търгуваният базов обем в сегмента „Пазар в Рамките на Деня“

fb
3E news
fb
16-09-2019 08:00:00
fb

Цената на търгуваната електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента „Пазар Ден напред“ за месец август спрямо юли намалява. Намаляват обаче и търгуваните количества. В другия сегмент „Пазар в Рамките на деня“ средно претеглената цена расте, но пък съществено спада общо търгувания базов обем. При „Централизиран пазар за двустранни договори“ данните по отношение на средно претеглената цена доставените количества остават положителни, но много рязък е спада при общо изтъргуваните количества, което всъщност е поради изтичането на действието на редица договори. Това става ясно от публикуваните данни на БНЕБ за месец август.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар Ден напред“ през месец август е била от порядъка на 101.95 лв. за MWh, което е с 5.8 % под регистрираната стойност за месец юли, когато е била 108.21 лв. за MWh. Това е с (минус) 6.26 лв. по-ниска цена спрямо юлската (108.21 лв. за MWh), става ясно от публикуваните данни.

Средната цена за пиков товар за предишния месец също спада (минус) и то с 9.73 лв. за MWh до 111.05 лв. за MWh в сравнение с месец юли. Понижение се отчита и по отношение на средната цена за извънпиков товар – от (минус) 2.80 лв. за MWh – до 92.84 лв. за MWh.

Статистиката на БНЕБ сочи увеличение при регистрираната най-ниска цена и понижение при най-високата стойност. Така през август най-ниската цена е била от порядъка на 35.01 лв. за MWh, което спрямо юли е увеличение с 21.3 % или  (плюс) с 6.14 лв. За сравнение регистрираната най-ниска цена през юли в сегмента „Пазар Ден напред“ е били 28.87 лв. за MWh. Затова пък има понижение при регистрираната най-висока цена. Така например, ако през месец юли тя е била 279.04 лв. за MWh, през август вече спада (минус) до 220.89 лв. за MWh.

Средно претеглената цена за месец август също е по-ниска спрямо юли – 103.57 лв. за MWh (111.40 лв. /MWh) със 7.0 % или със (минус) 7.83 лв. за MWh.  Съответно най-ниски цени се регистрират в часовете от 3 до 6 часа, а най-високи в 20 – 21 часа.

Стойностите, регистрирани в този сегмент през месец август са близки до тези, регистрирани през октомври миналата година (102.50 лв. /MWh).

Освен цените, през август спрямо юли намаляват и търгуваните обеми. Така например общият търгуван обем е от порядъка на 698 782.2 MWh или  с 0.5 % по-малко (минус 3 838.5 MWh). Пиковият обем намалява с 1.2 % - до 383 575.3 MWh,  но пък извънпиковият расте макар и слабо – до 315 206.9 MWh в сравнение с 314 356.1 MWh през юли.

Спад е регистриран и при среднодневния (минус 0.5 % до 22 541.4 MWh) и средночасовия търгуван обем (939.2 MWh/h или минус 5.2 Mwh/h).

Регистрираните пазарни участници намаляват с 1 и през август са 68 спрямо 69 през месец юли.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение е 14 %, от търговците – 85 %, и от потребители – 2 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент е например 73 % от производители, 22 % от участници с до и над 4 MW, а 4 % - от търговци.


Пазар в Рамките на деня

Средно претеглената цена на търгуваната електроенергия в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ за месец август в сравнение с предходния юли се увеличава с 2.06 лв. за MWh (с 1.8%) до 118.49 лв. за MWh. За сравнение през юли тя е била 116.43 лв. за MWh.

Расте и то с 9.97 лв. за MWh или с 8.9 % и средно претеглената цена пиков товар, като през август, според данните тя е били 122.53 лв. за MWh (112.56 лв.MWh през юли).

Средно претеглената цена извънпиков товар обаче намалява (минус) с 9.7 % до 111.12 лв. за MWh, като за сравнение през юли тя е съставлявала 123.00 лв. за MWh.

Докато цените в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ през юли растат, общо търгуваният базов обем намалява и то съществено. Така например, ако през юли е отчетен общо търгуван базов обем от 14 924.5 MWh, то през август той намалява (минус) с 29.7 % до 10 491.6 MWh.

Пиковият обем намалява до 6 779.0 MWh през август или (минус) с 27.8 % спрямо 9 390.9 MWh през юли. При извънпиковият обем има още по-висок спад (минус) – от 32.9 % до 3 712.6 MWh през август в сравнение с 5 533.6 MWh през предишния месец юли.

Средно дневният търгуван обем и средно часовият търгуван обем също се свиват (минус) с по 29.7 %. Така например средно дневният търгуван обем през август е бил 338.4 MWh (481.4 MWh приз юли), а средно часовият 14.1 MWh/h –(20.1 MWh/h ).

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници, като, както и по-рано те остават 51, но пък активните се увеличават от 36 през юли до 38 през август.


Централизиран пазар за двустранни договори

При Централизирания пазар за двустранни договори през август няма съществени изменения по отношение на обемите с доставки и средно претеглените цени, но не е така по отношение на обемите на сделките изтъргувани през август с бъдеща доставка.

Средно претеглената цена през август по отношение на доставените количества нараства слабо – от 94.53 лв. за MWh през юли до 95.07 лв. за MWh през август – плюс 0.6 % или с 0.54 лв. за MWh повече.

Общо доставените количества обаче нарастват с 4.5 % до 1 430 572.2 MWh през август в сравнение с 1 369 522.7 MWh през юли.

По отношение на изтъргуваните количества и средно претеглените цени цифрите са далеч по-интересни, особено що се касае до общо изтъргуваните количества, за което си има и причина.

Средно претеглената цена по отношение на изтъргуваните през август количества нараства спрямо йли незначително – едва с 0.6 % до 96.81 лв. за MWh в сравнение с 96.19 лв. за MWh през юли.

Затова пък общо изтъргуваните количества при „Централизиран пазар за двустранни договори“ през август спрямо юли намаляват (минус) с 94.7 % до 112 777.0 MWh или с минус 2 030 654.0 MWh. За сравнение през юли изтъргуваните количества са били в обем от 2 143 431.0 MWh.

На екран Auction за август са отчетени две успешни сесии – за изтъргувани количества от 3 337 MWh при средно претеглена цена от 90.50 лв. за MWh, както и за изтъргувани 109 440 MWh при средно претеглена цена от 97.00 лв. за MWh.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева