НАЧАЛО » анализи

Участието на ВЕИ в енергийния баланс от началото на годината към 21 март намалява над 11 процента

Спрямо същия период на предходната 2020 г. делът на водноелектрическите централи расте с над 177 на сто

fb
3E news
fb
23-03-2021 08:03:54
fb

Производството и потреблението на електроенергия за пореден отчетен период демонстрират положителна тенденция. Високо остава и салдото (износ-внос). Подобрява се и дела на базовите централи. Затова пък възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи отново остават на минус. В процентно отношение участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ)  се запазва високо, но както и при предишния сравняван период, така и при този има значителна промяна в посока спад. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и първия ден на месец март (1.01.2021 – 21.03.2021 ) тази година, спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия от първи януари до двадесет и първи март на настоящата 2021 година се повишава до обем от 10 790 133 MWh. Това е ръст с 4.61 % спрямо същото време на предходната 2020 г. (плюс 3.82 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период година по-рано производството на електроенергия е възлизало на 10 314 347 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период от началото на тази година до двадесет и първия ден на месец март е в обем от 9 791 401 MWh и намалява (минус) с 0.56 % спрямо миналата 2020 г. (минус 1.76 % преди седмица). Отчетеното потребление на електроенергия тогава е било в обем от 9 846 321 MWh.

Салдото (износ-внос) отново е  положително и за периода от 1 януари до 21 март  2021 г. е в обем 998 732 MWh, което е скок със 113.39 % ( плюс 149.87 % преди седмица, плюс 179.32 %  преди две седмици). Според оперативните данни на системния оператор, за същия период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 468 026 MWh.

Доста по-добри са данните за участието на базовите централи, въпреки че и за посочения по-горе сравняван период отново са на минус. За времето от 1 януари до 21 март тази година дела на базовите централи  намалява (минус) 4.16 % до обем от 8 619 507 MWh  (минус 5.66 процента преди седмица). Година по-рано участието на базовите централи е било от порядъка на 8 993 230 MWh.

Няма подобрение по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и дела им в преносната и разпределителната мрежи намалява за пореден период.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първи януари до двадесет и първия ден на месец март тази година намалява (минус) с 11.69 % до 297 801 MWh (минус 10.48 % преди седмица).  За същото време през 2020 г. дела на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 337 219 MWh. В частност тези по-лоши данни се дължат спада на вятърните (минус 9.59 %) и фотоволтаични (минус 16.87 %) мощности, така и на биомасата (минус 13.96 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от януари до март на настоящата 2021 г.  е в обем от 401 734 MWh и намалява (минус) с 11.60 процента (минус 9.90 % отчетени преди седмица). За сравнение през аналогичния период на 2020 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 454 447 MWh. Спадът  в частност се дължи на слабия дял,  както на вятърните (минус 13.63 %) и фотоволтаични (минус 10.39 %) мощности, така и на биомасата (минус 5.96 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още демонстрират висок  положителен дял. За времето от началото на годината до първа пролет този дял достига до обем от 1 471 091 MWh , което е ръст със 177.85 % (плюс 204.97 % преди седмица, плюс 249.45 % отчетени преди две седмици). Година по-рано през същия период участието на ВЕЦ е било от порядъка на 529 451 MWh.

 

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева