НАЧАЛО » анализи

Турция гледа към продажби на LNG в България преди износа на газ от Турски поток

fb
3E news
fb
08-08-2019 09:06:00
fb

Source: icis.com

Лондон- ICIS – Турският оператор на газопреносната мрежа BOTAS и Българският Булгартрансгаз са готови да подпишат споразумение за взаимно свързване за трансграничен капацитет, което би могло да позволи на Турция да продаде газ преди износа на руски газ по Турски поток в България, съобщиха три източници, близки до темата.
 
Споразумението ще обхване съществуващата трансгранична точка, която понастоящем се използва от Турция за отвеждане, продажба на 14 милиарда кубически метра (bcm) / година газ от Русия по Трансбалканския газопровод.
 
Русия, която е в процес на завършване на Турски поток и възнамерява да изнася газ в Централна Европа през Турция и България, трябва да изгради нова изходна точка, която да се свърже с българската преносна мрежа, казаха източниците.
 
„Руската изходна точка за Турски поток2 ще бъде на около 20 км източно от сегашната трансгранична точка Странджа-Малкоклар“, каза един от трите източника.
 
Не е известно дали споразумението за взаимосвързаност на Турция с България ще включва достъп на трети страни и какъв капацитет ще има изходната точка. Също така не е ясно, дали BOTAS би могъл да въведе физически обратни/реверсивни потоци или просто ще използва заместване, т.н. backhaul.

Съществуващият транс-граничен пункт Странджа-Малкочлар е източната крайна точка на Транс-балканския газопровод, който транзитира  руски газ към Турция и Гърция през Република Молдова, Румъния и България.
 
Максималното ежедневно изпращане през границата вече може да достигне до 51,4 милиона кубически метра (mcm), но досега потоци е имало само в посока север-юг.
 
Източниците твърдят, че Турция може да изнася газ във физически реверсивни потоци заради модернизацията на българската система.
 
Миналата година се очакваше българският газов  мрежов оператор Булгартрансгаз  да завърши 20-километрово съоръжение при Лозенец в близост до Бургас на Черно море, което да позволи годишният капацитет на газопровода да нарасне от 14bcm на 15,7bcm.
 
Турски експорт

Сега турското правителство има желание да отвори границите си и да започне да изнася природен газ по три направления.
 
- Първо, Турция разшири капацитета си за внос на втечнен природен газ, който сега възлиза на близо 40 млрд. куб. м, или почти 90% от годишното търсене. Капацитетът на управлявания от BOTAS Мармара терминал, който се намира най-близо до българската граница, е разширен през 2017 г. от 22mcm / ден на 37mcm /ден. - Второ, чрез отваряне на границите и разрешаване на износа на излишния обем, турските компании, включително BOTAS, биха могли да намалят задълженията си по клаузата „вземи-или-плати“. Това ще зависи от приемането на съответните регламенти за спот експорт по тръбопроводи и договарянето за премахване на клаузите за местоназначение в дългосрочните им договори с традиционни доставчици като Русия.  - Трето, износът на газ е част от по-широката визия на Турция, страната да се превърне в регионален газов хъб, въпреки че правителствата през последните две десетилетия никога не са формулирали детайлите на тази визия.
 
По-рано през юли имаше съобщения, че Турция ще подпише споразумение за взаимно свързване със съседна Гърция за достъп на трети страни по съществуващия интерконектор.
 
Изходът на Русия

Междувременно руският изходен пункт от Турция към България тепърва ще бъде завършен. Русия е в процес на въвеждане в експлоатация на Турски поток 1 и 2, които ще имат годишен капацитет от 15,75bcm всеки. Русия възнамерява да отклони обемите, които понастоящем се изнасят през ТрансБалканската линия за Турция към Турски поток 1, след като договорът за транзит с Украйна изтече в края на тази година.
 
Турски поток 2 има за цел да достави газ в централна Европа през България и Сърбия. Очаква  се тръбопроводът да се присъедини към българската система през точката на свързване в съседство със съществуващата точка Странджа-Малкоклар, според източниците.
 
Русия настоява датата на въвеждане в експлоатация на Турски поток 2 да е 1 януари 2020 г., но пазарните източници в Турция и България твърдят, че ключовите части от инфраструктурата в Турция и България тепърва ще бъдат завършвани.
 
Дори когато приключи, износът през Турски поток 2 ще трябва да бъде увеличен, което може да отнеме няколко месеца, казаха източници в Турция и България.
 
„Турция има възможност да започне износ за България преди Русия и капацитетът може да бъде доста голям“, каза един от трите източника от Турция.
 
BOTAS и Булгартрансгаз не отговориха на въпроси по време на подготовката за публикуване на статията. 

----------------------------------------------------------------

*Оригиналният материал можете да намерите на: https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/07/30/10398201/turkey-eyes-bulgaria-lng-sales-ahead-of-turkstream-gas-exports-sources

*Анализът е публикуван в CBBSS INFOLETTER ON OIL AND GAS E&P 2019 

 

По статията работи:

Галина Александрова