НАЧАЛО » анализи

Производството на електроенергия от началото на годината до 4 април расте с 4.66 процента

Спрямо аналогичния период на предходната 2020 година потреблението намалява с 0.12 на сто

fb
3E news
fb
06-04-2021 08:04:31
fb
източник: 3eNews

Производството на електроенергия нараства слабо, но потреблението намалява, макар и несъществено. Салдото (износ-внос) остава положително. Малко по-добри са и данните за участието на базовите централи. Дела на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежа остава на минус, но и тук показателите се придвижват леко нагоре.  Положително остава и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до четвърти април тази година (1.01.2021 – 4.04.2021 ), спрямо аналогичния период на 2020 г.


Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до четвъртия ден на месец април тази година е в обем от 12 678 307 MWh и нараства с 4.66 % (плюс 4.65 % отчетени преди седмица). За същия период на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 12 113 808 MWh.

Потреблението на електроенергия за  сравнявания период на настоящата с предходната година е от порядъка на 11 394 832 MWh, което е спад (минус) с 0.12 % (отчетено изравняване от 0.00 % преди седмица). За сравнение, през миналата 2020 година потреблението на ток през времето 1 януари – 4 април е достигало до 11 408 124 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и за периода от 1 януари до 4 април тази година  достига до обем от 1 283 475 MWh, което е ръст с 81.88 %   ( плюс 86.90 процента отчетени преди седмица, плюс 113.39 % преди две седмици). За аналогичния период на предходната 2020 година салдото (износ-внос) е било в обем 705 684 MWh.  

Слаб ръст, но за пореден отчетен период се отчита при участието на базовите централи, макар че все още остават на минус. Така например, за времето от първия ден на януари до четвъртия ден на месец април тази година базовите централи са участвали с обем от 10 126 744 MWh, което е спад (минус) с 3.39 % (минус 3.57 % отчетени преди седмица) спрямо предходната година. През аналогичния период на 2020 г. участието на базовите централи е било от порядъка на 10 481 712 MWh.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи се подобрява, но предвид сезона все още остава на минус.

За сравнявания период на настоящата 2021 г. от началото на януари до четвърти април участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 361 348 MWh и намалява (минус) с 10.51 % в сравнение с предходната 2020 г. (минус 12.59 % отчетени преди седмица). За сравнение, тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 403 773 MWh. По-лошите данни през посочения период на настоящата година в частност се дължат на спада на вятърните (минус 11.86 %) и фотоволтаични (минус 6.85 %) мощности и биомасата (минус 9.11 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 4 април на настоящата 2021 г. според данните на системния оператор е в обем от 496 479 MWh, което е спад (минус) със 7.37 % (минус 9.73 % преди седмица). За същото време на 2020 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 535 977 MWh.  Тези данни в частност се дължи на слабия дял,  както на вятърните (минус 14.35 %) и фотоволтаични (минус 0.80 %) мощности, така и на биомасата (минус 4.87 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок дял, според данните на ЕСО. За времето от първия ден на месец януари до четвъртия ден от четвъртия месец на тази година участието на водноелектрическите централи е в обем от 1 693 736 MWh. Това е ръст (плюс) със 144.64 % (плюс 157.89 %) спрямо същото време от предходната 2020 г. Тогава ВЕЦ са участвали в енергийния баланс с обем от порядъка на 692 346 MWh.
 

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева