НАЧАЛО » анализи

Нови поправки в Закона за енергетиката може да взривят свободния пазар на електроенергия и да вдигнат цената на тока

Предложенията, които ограничават ВЕИ инсталациите, са депозирани в последния момент без мотиви. Част от тях може и да не станат факт, коментира вносителят Валентин Николов

fb
3E news
fb
26-07-2019 01:25:00
fb

Нови, скандални промени в Закона за енергетиката може да влошат допълнително ситуацията на свободния пазар на електрическа енергия. Между двете четения на Законопроекта за изменения и допълнение на Закона за енергетиката председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, който е и вносител на първоначалния законопроект за промени в ЗЕ, гласуван на първо четене, заедно с депутатите Димитър Бойчев и Александър Ненков, са внесли допълнително предложение за промени.

Какво се предлага?

Новите текстове, които станаха повод за тревога след пазарни участници и производители на електроенергия от възобновяеми източници предвиждат да бъдат ограничени със закон правата на ВЕИ производителите за продажба на електроенергия по дългосрочни договори. В предложението за промени в проектозакона преди второ четене е записано, че „производителите с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници осъществяват сделки на организиран борсов пазар в сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Подобно пазарно ограничение ще създаде нови проблеми за ВЕИ производителите, а и показва нежеланието на законодателя да развива това екологично чисто производство у нас.

Друг важен момент е, че вносителите предлагат балансиращите групи за в бъдеще да не могат да се обединява с общ финансов сетълмент. Подобно ограничение може да бъде пагубно за част от ВЕИ предприятията у нас, защото към момента производителите на различни видове електроенергия като слънце и вятър например, успяваха да се обединят, за да балансират съвместно производствата си. Така се подобрява работата на енергийната система и не се нарушава нейното балансиране от диспечерите. В същото време и предприятията и ЕСО като оператор на мрежата минимизираха финансовите последствия при работата на различните ВЕИ групи.

И тук има няколко интересни факта:

  1. Предложението за новите поправки излиза изцяло извън смисъла, рамката и философията на гласувания на първо четене проектозакон - организирането на борсовия пазар на природен газ. Покрай правилата и промените за пприродния газ са вмъкнати две изречения, които ще повлияят пряко на пазара на електроенергия, конкретно върху производството и търговията с енергия от ВЕИ.
  2. Очевидно тези поправки са писано набързо „на коляно“, което е видно от липсата на подписи на вносителите и на мотиви към предложението. Няма оценка на въздействието, няма анализ, така и не става ясно каква е целта и какви ефекти могат да се очакват от тези промени за ВЕИ инсталациите, за борсовата търговия и за потребителите на електрическа енергия, засягащи не само, което е основната цел на проектозакона.
  3. Предложението е депозирано буквално в последните минути на определения законов срок – в 17.15 ч. на 25.07.2019 г..

В мотивите на първоначалния законопроект, одобрен на първо четене в Парламента, няма никакви предложения за промяната на текстовете в частта им, засягаща ВЕИ централите. Първоначалната цел на промените беше именно урегулиране и създаване на борсов пазар на природен газ у нас.

Учудващо промените за ВЕИ се вкарват по инициатива на депутатите, между двете четения на законопроекта. Липсват каквито и да било мотиви, не е правена и оценка на въздействието на тези промени, коментират експерти от сектора.

Последиците

Промените не вещаят нищо добро за производителите на зелена енергия, коментираха от бранша. Подобни ограничавания на сделките по отношение на дългосрочните договори ще внесат финансова нестабилност за компаниите, защото дружествата няма да могат да си осигурят дългосрочно средства за работата си. Ограничението е и в разрез с правилата за свободен енергиен пазар, припомнят експерти.

Според тях в момента вместо да се върви към завършване на процеса по либерализиране на пазара у нас, се търси административното му регулиране чрез тези промени. Направените от миналата година досега промени на пазара реално подпомогнаха развитието му и производителите на зелена и кафява енергия вече започнаха да се напасват към новите условия. С дадената в момента заявка за промени ще се срине всичко постигнато към момента и ще се дискриминират участници на пазара.

Особено трудно ще бъде новото предоговаряне на договорите между производителите, банките и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Причината е, че само преди месец всички ВЕИ производители, както и когенерациите, започнаха да подписват новите договори за разлики с фонда. Тези договори бяха одобрени и от банките, които финансират проектите. Сега всички тези усилия ще отидат на вятъра, жалваха се потърпевши пред 3eNews. Самите предложения ще взривят свободния пазар на електроенергия, а и ще увеличат цените за потребителите, прогнозират експерти. Причината е, че при ограничаване на възможностите за обединение на групите ще се вдигнат разходите за балансиране на системата. Прогнозите са за близо 50% скок на разходите за балансиране.

Намеренията на депутатите за ограничаване на дългосрочните договори за зелената енергия ще доведат и до негативен ефект за производителите и търговците. Причината е, че именно чрез дългосрочните контракти може да се постигне намаление на цените на зелената енергия и нейното планиране във времето от страна на търговците. По този начин се постига и по-разумна цена на тока от ВЕИ, припомнят експертите, а с поправките се предлага този инструмент за поддържане на разумни ценови нива да отпадне..

Ако пък предвидените промени целят да намалят цените на пазара „Ден напред“, то с тях ще се постигне точно обратния ефект - при липса на дългосрочни договори ще се увеличи търсенето за следващия ден, а това ще вдигне още цените. А рязкото вдигане на цените на пазара „Ден напред“ ще доведе и до поскъпване на дългосрочните договори. Увеличението ще вдигне и цените за регулирания пазар в крайна сметка, обясниха експерти.

От данните на Българската независима енергийна борса е видно, че през юли на пазара се предлага с 18% повече електроенергия. Въпреки това с 35% е поскъпнала електроенергията в сегмента „Ден напред“ през юли, спрямо месец по-рано. Причината за това е по-голямото търсене.

Предложените промени буквално целят „да се гаси пожара с бензин“ и са повече от абсурдни, коментираха търговци и производители пред 3eNews. Участниците в пазара се надяват народните представители да преосмислят предложението си и да се откажат от него. От бизнеса подозират, че някой целенасочено е подвел депутатите да подготвят тези промени, които са в ущърб на всички участници на пазара, включително и за потребителите на регулирания пазар.

Валентин Николов: Ще се търсят становища по предложенията до септември

Важно е да се знае, че това са само предложения, по които септември месец ще се търсят становища от Министерство на енергетиката, както и от бизнес асоциациите и след допитване до Европейската комисия. Това обясни пред 3eNews вносителят на предложенията и председател на енергийната комисия в Парламента Валентин Николов. Внасянето като предложения се прави с цел по-широко обсъждане и второ - не означава, че задължително ще бъдат приети. Николов обясни, че предложенията са внесени без мотиви, защото се внасят на второ четене и не са задължителни.

По думите му, промените, засягащи ВЕИ сектора са предвидени „след няколко срещи с работодатели и поради факта, че в момента волатилността на пазара е доста голяма“. Цените са особено високи на нашия пазар и това кара работодателите и индустриалците да са притеснени и да предлагат различни мерки, да изискват такива, коментира Николов.

„Решихме да предложим няколко мерки, които може би са спорни. Слагаме ги чрез закона по-скоро на обсъждане, за да видим до приемането му какви ще са становищата. Част от тях са следните: даваме възможност за изграждане на нови капацитети, на нови мощности от ВЕИ, като ги насърчаваме с това да не плащат „Задължение към обществото“, обясни шефът на комисията. Според поправките, всички обекти, които са въведени в експлоатация след 1 ноември 2019 г. няма да заплащат задължение към обществото, ако нямат сделки на борсата. Целта е да насърчим изграждането на нови мощности, за да насърчим по-голямо предлагане на енергия българския пазар, така че да се окаже натиск на цените надолу“, обясни председателят на парламентарната енергийна комисия.

Ограничаването на правото за обединение на балансиращите групи в общ финансов сетълмент също е поставено от работодателите, каза още Николов. Целта е да се прекрати практиката на натрупване на разходи за небаланси.

„Всяка от балансиращите групи излиза в небаланси – къде в плюс, къде в минус. Това кара ЕСО да прави разходи във връзка с тези небаланси“, коментира той.  „Балансиращите групи обаче правят обединения и фактически те гледат да отиват към нулева стойност на тези небаланси. Тоест, където има минус, с плюс става нула и обратното. Обаче разходите за ЕСО остават. Тези разходи накрая се разделят на всички участници, които са в небалансите. Фактически тези, които правят нулева стойност на небаланса нямат разходи за това, въпреки че ги правят (предизвикват). Поради тази причина прекъсваме това тяхно право да правят обединения с цел изчистване на небалансите“, смята Николов.

 

По думите му, искане на индустрията е също така всички ВЕИ, които са с дългосрочни договори да продават на БНЕБ само в „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Николов се съгласи, че това може да е ограничаващо пазарните правила и дискриминация спрямо ВЕИ производителите, затова депутатите първо искат да си изяснят ефекта от подобна мярка.

 

„Затова по-скоро го сложихме като вариант на обсъждане с цел да видим дали това ще даде въздействие на пазара с цел да намали цената и да няма евентуално предрешени купувачи на тази енергия и поради тази причина сме се съобразили с предложението на работодателите да го предложим. Въпрос на дискусия е дали ще остане“, обясни той.

По думите му „целта е септември месец да поискаме становища от всички институции – министерството на енергетиката, асоциациите и всеки заинтересован. „Ще питаме и ЕК дали някои от предложенията не са нарушения, дали пък няма и дискриминация, защото тези изисквания засягат ВЕИ и защо пък само тях“.

„При всички случаи ще съберем становищата, ще ги изчистим и ще видим дали ще ги гласуваме в комисия, а после и в зала. Може и да ги оттеглим. Предложенията, особено последните две са дискусионни и няма гаранция, че ще влязат“, коментира още председателят на енергийната комисия.

По статията работи:

Галина Александрова