НАЧАЛО » анализи

Интензивно преминаване от въглища към газ на електроенергийния пазар в ЕС, показва анализ на Еврокомисията за първото тримесечие на 2019 г.

fb
3E news
fb
08-07-2019 10:31:00
fb

Спадът на цените на природния газ доведе до интензивно преминаване от въглища към газ на електроенергийния пазар през първото тримесечие на 2019 г., тъй като въглищата бяха в неблагоприятно положение поради относително високите цени на CO2. Производството на електроенергия от природен газ достигна рекорден обем от 148 TWh. Това показват последните доклади на Европейската комисия за пазарите на газ и електроенергия, които покриват първото тримесечие на 2019 г., бяха публикувани в края на юни 2019 и съдържат широк спектър от данни за доставките и използването на електроенергия и газ в ЕС, съобщава Инстутът за енергиен мениджмънт /ЕMI/.

Несигурността около изхода на Brexit бе основният фактор, влияещ върху цените на CO2, които спаднаха с 14.3% през тримесечието, но все още останаха два пъти по-високи от тези през март 2018 г.

Цените на електроенергията на едро паднаха на пазарите на ЕС поради меките климатични условия през февруари и март, по-ниските цени на енергийните суровини и доброто производство на възобновяема енергия.

Секторът на възобновяемите енергийни източници продължи да увеличава своя дял в енергийния микс и достигна 31%, главно благодарение на силното вятърно производство, особено през март. Увеличеното електропроизводството от вятър, слънчева енергия и биомаса компенсира слабата хидрогенерация, породена от ниските нива на водните ресурси на целия континент.

Потреблението на електроенергия в целия ЕС регистрира намаление от 2% спрямо предходната година като основни фактори за това са по-меката зима и стагнацията на промишленото производство, ограничила търсенето.

Интерконекторът 1000 MW UK-Белгия „Nemo Link“ започна да работи през януари 2019 г., превръщайки се в първата електрическа връзка на Великобритания с Белгия и петата й връзка с континента. Това увеличава потенциал на региона на ЦИЕ, който е установен като водещ износител на енергия в други региони с по-високи цени през първото тримесечие на 2019 година.

Тенденцията на увеличаване на дивергенцията на цените на дребно в ЕС започна постепенно да се преобръща през първото тримесечие на 2019 г., както за домакинствата, така и за индустрията. Средната цена на електроенергията за индустрията в ЕС е намаляла с 1.1% през до последното тримесечие. В сектора на домакинствата, Белгия, Германия и Дания са страните с най-високи цени, докато България и Унгария имат най-ниски цени.

Електроенергиен пазар в региона на Югоизточна Европа (България, Хърватия, Гърция и Сърбия)

Фигурата по-долу показва, че след дълъг период на постоянни повишения, цените на базовата електроенергия на едро в региона на Югоизточна Европа са достигнали най-високите си нива от 75 € / MWh през януари, тъй като ниските водохранилища са изчерпани след сухо лято, респективно - ограничено предлагане. Обрат настъпи през февруари благодарение на по-меките климатични условия и нарастването на производството на водна енергия, благодарение основно на по-силните Дунавски потоци. Тенденцията към спад продължи и през останалата част на тримесечието, тъй като обилните валежи и снеготок подкрепиха производството на хидроенергия. Договорите за базова енергия през цялото първо тримесечие на 2019 достигаха средно до 67 € / MWh, което е с 35% повече в сравнение с първото тримесечие на 2018 година.

 

Като цяло средната цена на електроенергията в България през първото тримесечие на 2019 г. се е увеличила с 40% на годишна база до 47 € / MWh. Подобно увеличение от 39% е станало в Гърция, където средните цени по договори за базова енергия достигат до 70 € / MWh. Средната цена за Сърбия на този продукт за референтно тримесечие скочи с 46% на годишна база и достигна до 55 € / MWh.

В региона на ЮИЕ България е нетен износител на електроенергия за сръбския и гръцкия пазар. През първото тримесечие на 2019 г. от България за Гърция е прехвърлен обем от 0,5 TWh и от България за Сърбия 0,5 TWh. Тези стойности са подобни на тези през Q1 2018.

 

Целия доклад за електроенергийния пазар през Q1 2019 можете да намерите на:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q1_2019_final.pdf

 Целия доклад за газовия сектор е достъпен на: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2019_final.pdf

По статията работи:

Галина Александрова