НАЧАЛО » анализи

Износът на ток от началото на годината към 7 юли намалява с 0.63 %

Спрямо същия период година по-рано участието на базовите централи расте с 6.10 %

fb
3E news
fb
09-07-2019 09:13:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от началото на настоящата година до първите дни на месец юли нарастват. Износът на ток, както се и очакваше вече е отрицателен. Базовите централи запазват добър положителен дял. Участието на възобновяемите енергийни източници  (ВЕИ) в преносната мрежа отново е отрицателно. Запазва се негативната динамика по отношение на участието  водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/  за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари  до 7 юли 2019 г. спрямо същия период на предходната 2018 година.

Производството на електроенергия от първи януари до седми юли тази година нараства с 1.42 % и е в обем от 23 234 874 MWh. За сравнение през същия период на миналата година производството на ток е било от порядъка на 22 908 607 MWh.

Потреблението на електроенергия също запазва положителната си динамика за пореден отчетен период – ръст (плюс) от 1.72 % до 20 332 808 MWh спрямо 19 988 207 MWh за сравнявания отчетен период година по-рано.

Износът на електроенергия, който през последните седмици започна да отбелязва силен спад с около 5 до 6 процента за отчетен период от седмица вече е отрицателен. Сега вече въпросът, който е тревожен, е  до колко висок отрицателен дял може да се стигне.

За времето от 1 януари до 7 юли миналата година износът на електроенергия  е бил от порядъка на 2 920 400 MWh. Сега той е в обем от 2 902 066 MWh, което е понижение (минус)от 0.63 %.

Участието на базовите централи продължава да расте. Така например, ако през сравнявания отчетен период година по-рано то е било в обем от 18 406 474 MWh, то сега се увеличава (плюс) с 6.10 % до 19 528 816 MWh.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа остава отрицателен. Затова пък участието в  разпределителната мрежа  е с добри положителни данни.

За времето от началото на януари до първите седем дни на месец юли тази година ВЕИ участват в преносната мрежа с обем  от 646 765 MWh. За сравнение през посочения период година по-рано то е било от порядъка на 647 439 MWh, което е  понижение (минус) от 0.10 %. В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърни мощности (минус 0.37 %) и биомаса (минус 8.99 %) и не така високият положителен дял от фотоволтаици (плюс) – 3.98 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа запазва добрата си положителна динамика – плюс 13.47 % до 987 923 MWh през времето началото на годината до 7 юли. За сравнение, през същия период година по-рано то е било в обем от 870 642 MWh. В частност този положителен ръст се дължи както на вятърните (плюс 11.83 %) и фотоволтаични (плюс 16.97 %) мощности, така и на биомасата – ръст от 1.04 %.

Водноелектрическите централи за сравнявания период запазват отрицателната си динамика. Ако през времето от 1 януари до 7 юли миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 2 984 052 MWh, то за същия период на настоящата година то е  от порядъка на 2 071 370 MWh. Това е понижение (минус) от 30.59 %.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева