НАЧАЛО » анализи

Диверсификацията на горивния микс чрез замяна на част от въглищата с природен газ ще доведе Топлофикация Перник крачка по-близо към производството на зелена енергия

Ясен Кацаров, Топлофикация Перник: Всички граждани и зелените експерти трябва да разберат, че енергиен микс от 100% ВЕИ е 100% невъзможен!

fb
3E news
fb
22-07-2021 03:07:26
fb
Източник: 3eNews, архив

„Повишаващите се изисквания към топлофикациите трябва да намерят своето отражение през следващите години в сметките на крайните потребители. Разбира се това е възможно чрез адекватни решения в прилаганите политики и не на последно място чрез подкрепа. Единствено заедно можем да ускорим развитието, модернизацията и дигитализацията, за да постигнем целта за нисковъглеродна, децентрализирана електрическа система в Европа“ каза изпълнителният директор на Топлофикация Перник Ясен Кацаров.

Директорът на Топлофикация Перник напомни, че във връзка със зелената трансформация на предприятието в момента работят по пускането в работен режим на газовите когенератори, които бяха доставени през миналата година.

„Диверсификацията на горивния микс чрез замяна на част от въглищата с природен газ ще доведат Топлофикация Перник крачка по-близо до производството на зелена енергия“ каза Кацаров.

Директорът на Топлофикация Перник Ясен Кацаров е еколог по образование и по-голямата част от професионалния му път в Дружеството е преминал във вземане на решения и прилагане на политики за подобряване на екологичните показатели на топлоизточниците и опазване на околната среда.

„Екологичният аспект е особено важен за топлофикациите, които трябва да се трансформират. Важно е новите проекти да се изпълнят при спазване на най-високите стандарти в практиката при подобни мащаби“ каза Кацаров.

По думите на еколога и изпълнителен директор на Топлофикация Перник всички дейности в отделните етапи на реализация на проектите трябва да спазват европейското и българското законодателство. Ясен Кацаров заяви, че всички проекти в Топлофикация Перник се извършват съгласно добрите практики в бранша.

„Длъжни сме да удължим живота на топлофикациите на въглища! Ако не за нас, то поне в името на чистата околна среда, в която ще растат нашите деца! Всички граждани и зелените експерти трябва да разберат, че енергиен микс от 100% ВЕИ е 100% невъзможен!“ каза Кацаров.

Директорът на Топлофикация Перник обясни, че когато спре вятърът в Северно море например, спират и големите вятърни централи в Северна Европа. Той използва за пример случка от 17 юни, когато вятърните централи в Германия са произвели едва 10 гигавата енергия, при инсталирана мощност 62 гигавата.

„Има дни, в които вятърните централи са били натоварени на едва 4 гигавата. Това е и причината още да работят въглищните централи! Няма да е добре за никого, ако се затворят без трансформация. Когато възобновяемата енергия, особено от вятър и слънце, намалее, се налага да се пуснат централите на въглища, защото ако искаме електрическа енергия, нямаме друг избор. За това сме готови да се борим за бъдещето на топлофикациите! Наясно сме, че бъдещето не са въглищата, но ще направим, каквото можем, въглищните централи да не бъдат затворени без предварително да е налице работеща алтернатива“ каза Кацаров.

ТЕЦ Република
Топлофикация Перни
Ясен Кацаров
природен газ
възобновяема енергия
зелен преход
реалности
По статията работи:

3E news