НАЧАЛО » Финанси

В бюджета на ЕС за 2021-2027 година има нов подход за финансиране

Как ще става набирането на средства от фондовите пазари беше разяснено на дискусията, организирана от Представителството на Европейския парламент в България

fb
3E news
fb
10-12-2020 09:12:23
fb

Акцент в първия панел от дискусията "Бюджетът на ЕС за следващите 7 години - митове и реалност", организиран от Представителството на Европейския парламент в България, е как ще бъде осигурена финансовата рамка на бюджета на ЕС за следващия програмен период.

След изявлението на вицепремиера Томислав Дончев, който открои някои важни теми, говориха трима европейски депутати.

Вижте още: Томислав Дончев: Бюджетът на ЕС 2021-2027 година ще е рекорден, над 1.8 трилиона евро

Дигитализацията

Ян Олбрихт /ЕНП, Полша/, който беше един от четиримата поканени за участие в дискусията, избра думата дигитализация, за да определи ефекта, който се очаква от новия 7-годишен бюджет на ЕС. По неговите думи, основното не трябва да бъде само дигиталното и иновациите, но и стабилността и справедливостта, въпросът за човешките права. ЕС е най-доброто място на света по отношение на стабилността, справедливостта и мира, подчерта г-н Олбрихт. Според него, трябва да се инвестира, за да се намалят различията и да се подпомогнат по-слабите райони, в дигиталните технологии и иновациите, както и в "зеления" елемент. Той посочи, че зелената сделка е дългосрочна стратегия на ЕС и припомни, че има инвестиции в тази посока, но и механизъм за справедлив преход.

Ценности и конкурентоспособност

Жузе Мануел Фернандеш /ЕНП, Португалия/ акцентира върху два приоритета - ценности и конкурентоспособност. Ценностите са човешко достойнство, демокрация, свобода, върховенство на правото, солидарност, но ние сме в глобален свят и имаме нужда и от конкурентоспосбност, обясни той. Искаме да помогнем на малките и средни предприятия, да подсилим научните изследвания, посочи евродепутатът.

Какви са следващите стъпки за въвеждане на нови източници на приходи на ЕС?

С резерва от бюджета Европейската комисия гарантира, че може да се излезе на пазарите, като се предложат дългови книжа в размер на 750 милиарда евро. От тях 360 млрд. ще бъдат кредити за държавите-членки. След това те трябва да погасят тези кредити, но ще трябва  да се платят лихвите и разходите по този кредит. Другите 390 милиарда влизат в европейския бюджет и след това стават част от националните бюджети на страните-членки като вноски към годишния бюджет на ЕС. Разходите за дълга са много малки, само 0.01% от бюджета от 1.8 трилиона евро или 12.9 млрд. евро за 7 години. Това са разходите по дълга до 2027 година, но след този програмен период разходите по дълга ще бъдат на година по 15 милиарда евро или 10% от бюджета. Затова поискахме да има собствени ресурси, които да са в хармония с нашите европейски приоритети за борба с изменение на климата, данъчните измами, избягването на данъци. Затова имаме нужда от собствени ресурси, за да се изплати дълга и да се справим с бъдещите програми, обясни евродепутатът от Португалия.

На въпрос какъв е размерът на този собствен ресурс и как ще отговорим на следващите поколения, че се готвим да ги задължим да връщат нашите заеми, г-н Фернандес отговори: Ние не можем да задължим гражданите, затова вкараме само 1% от бюджета за еврооблигациите, докато дългът бъде изплатен. Защото, ако след първите седем години, запазим 10% от бюджета за изплащане на дълга, ще обременим гражданите, защото държавите-членки ще трябва да плащат по-високи вноски, а ние не искаме за правим това. Затова поискахме да има такава „кошница“ с нови собствени ресурси, които да стигнат за това плащане на дълга, без да се увеличава годишната вноска на страните-членки. В кошницата ще влизат приходи от общи данъци, които ще въведем, като облагане на дигиталните технологии, както и данъкът върху финансовите транзакции. Така ще плащат големите корпорации, а не гражданите. Процедурата е следната: Европейският парламент дава препоръка за общи данъци, Съвета на ЕС взема решения, а местните парламенти ратифицират съответното решени, което да се изпълнява от Европейската комисия.

На фокус здравеопазването

За Маргарида Маркеш /С&Д, Португалия/ символът на успешния бюджет е дигитална платформа, но и прозрачност, ефикасност, доверие и ценности. На въпрос дали трябва да се инвестират средства от ЕС за задравеопазване, като се има предвид пандемията Covid-19, г-жа Маркеш отговори: Опитваме се да увеличим програмата за здраве, което означава, че тази програма ще бъде три пъти по-голяма от началното предложение. По този начин гражданите ще се чувстват защитени от ЕС. Тя препоръча по-голяма координация между държаните по време на здравната криза, но подочна координация е задължителна и завбъдеще. По време на кризата научихме много и разбрахме, че трябва да работим повече заедно. Европейският съюз трябва да има по-голям капацитет, за да се подготви и да се бори с кризите вбъдеще. Има нужда от повече инвестиции в системите на здравеопазването, за да сме готови за предизвикателствата на утрешния ден.

По думите на г-жа Маркеш, програмата „ЕС за здравеопазване“ има три основни приоритета: първият е защита на хората от тарнсгранични здравословни проблеми и подобряване на капацитета за справяне с кризи; вторият приоритет на програмата е лекарствата и медицинската апаратура да бъдат налични чрез подкрепа на иновациите; третият приоритет е да се повиши капацитета на системите за здравеопазване и хората, които работят в тях, вкл. чрез инвестиции и мерки за защита на общественото здраве, като например информационни кампании за популяризиране на профилактиката.

Как ще се измерват европейските ценности и колко широк ще е кръгът на тези ценности, след като това ще е важно условие за отпускане на средства от ЕС?

На този въпрос поради технически причини не можа да отговори Валери Айе (Обнови Европа, Франция), но коментар направи Ян Олбрихт от Полша. Той подчерта, че това е един от важните въпроси, когато се говори за върховенството на закона. Правилата са ясни, защото ако правилата за върховенството на закона не са ясни има опасност за финансите на ЕС, тогава трябва да има ясна реакция и това е ясно в текста за върховенството на закона, подчерта евродепутатът от Полша.

Според него, ако правната система не е добре организирана, съдебната власт не е прозрачна, ако съдиите се контролират от политиците, тогава има и финансов риск, свързан с инвестициите и предоставянето на средства от ЕС, защото няма да има съдебна власт, която да контролира този процес.

Според водещия дискусията журналист Кирил Вълчев, казаното звучи мъгляво, защото не е ясно как ще става измерването на спазването на ценностите. На забележката г-н Олбрихт предложи на водещия да погледне в интернет световния индекс за върховенството на закона, и е много ясно как се измерва спазването на върховенството на закона и отчита риска, а не конкретните дела.

Къде ще се инвестира през следващите 7 години

Може ли по-глобално да представите в какво ще се инвестират европейските пари през следващите 7 години? На този въпрос отговори г-н Жузе Фернандеш: Очевидно е, че приоритет е климатът. Ако се погледне европейският инструмент за възстановяване 37% са за изпълнение на целите, свързани с климата, а 20% за дигитални технологии. Приоритета за догодина е присъединяването, за да постигнем целите за сближаване чрез Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие. От тях 400 млрд. евро, например, са за устойчиви работни места, ще се обърне внимание на малките и средните предприятия. Икономиката е много важна, социалният стълб е много важен. Над 30% от кохезионната политика е за социалния стълб. Важни са и целите за устойчив и интелигентен растеж и за приобщаващ растеж. Но целите, свързани с изменението на климата и дигиталните технологии са двата основни стълба на Бюджет 2021-2027 на ЕС, каза в заключение г-н Феранандеш.

Още по темата:

Томислав Дончев: Бюджетът на ЕС 2021-2027 година ще е рекорден, над 1.8 трилиона евро

Държавите-членки на ЕС да се изправят пред независима комисия преди да им бъдат спрени парите

 

 

бюджет на ЕС 2021-2027
онлайн дискусия
Представителство на ЕП в България
По статията работи:

3E news