Електронната платформа на „Газпром“ показва пазарната стратегия на компанията

Global Gas Perspectives представя анализа на Оксфордския институт за енергийни изследвания за газовия пазар, включително и LNG и ценовите намерения

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2508
article picture alt description

GGP публикува новото изследване на Оксфордския институт за енергийни изследвания  (Oxford Institute for Energy Studies) новото си проучване и анализ на пазара на природен газ  Quarterly Gas Review - Analysis of Prices and Key Themes for 2020, което е изключително интересно. Проучването е преди избухването на епидемията, предизвикана от COVID-19, която вероятно ще намери отражение и върху газовия пазар. Въпреки това темите, върху които е работил екипът са ключови и безспорно ще бъде в центъра на вниманието на експертите.

В раздела за ценообразуването експертите от Оксфордския институт за енергийни изследвания правят четири класации на цените на газа в глобален и регионален план. В частност преразглеждат визията си за втечнения природен газ от ценова гледна точка,  разглеждат руската експортна цена за газ за Европа спрямо пределните разходи за американския втечнен природен газ. Направен е и преглед на цените на  електронната платформа за продажби (ESP) на Газпром. За Азия се прави сравнение на японската цена за внос на LNG със спот цената на втечнения природен газ. Прави се преглед и на китайските цени на вътрешния пазар в сравнение с JKM ( Japan/Korea Marker).

През това тримесечие авторите на доклада очертават и вижданията си относно ключовите теми за 2020 г., включително вижданията  на Mike Fulwood по отношение на плановете и възможностите за средата на настоящата 2020 година.

Mike Fulwood and Jack Sharples поставят въпроса за присъствието на втечнения природен газ за Европа и в частност дали ще има достатъчно съоръжения за съхранение, за да се поемат възможните доставки.

В анализа за LNG се разглежда и въпросът дали пазарът на газ дава индикации, че има нужда от нови проекти с цел балансиране на пазара или като алтернатива

Anouk Honore се спира на оптимизма, касаещ търсенето на газ от европейските страни, като обръща внимание на законодателството в Германия по отношение на въглищата, което предстои да бъде прието през 2020 г.  Темата касае продължаващата трансформация на германската икономика – тоест преминаването от въглища на газ.  Продължавайки европейската тема, Marshall Hall  поставя темата за  вероятния по-нататъшен напредък през тази година по отношение на  трансформацията на холандския газов пазар, предвид решенията свързани с добива на газ в Грьонинген. James Henderson се спира на различните потоци от руски газ.  

Jack Sharples  доразвива темата за износа на руския газ, като допуска, че електронната платформа на „Газпром“ е в състояние да  предостави допълнителни доказателства относно експортната стратегия на компанията през 2020 г. След това Anouk Honore прави обзор на  потенциалното въздействие на новата зелена сделка на ЕС и споделя виждането как би могло да се развие допълнително тя през годината и какви биха били за енергийната система  потенциалните дълготрайни последици.

Martin Lambert  от своя страна предполага, че 2020 г. може да бъде годината с по-активен напредък в декарбонизацията извън Европа. В тази връзка се посочва, че  Австралия, Япония и дори САЩ също имат предвид  възможни източници на технологично развитие и практически действия в декарбонизацията на газовия сектор.  Michal Median след това споделя виждането си за перспективите за китайския газов сектор през 2020 г., като предполага, че преминаването от въглища към газ би могло да възвърне темповете си.  Patrick Heather разглежда появата на маркера за цените на JKM (Japan/Korea Marker ) като ориентир за цените на газа в Азия и предполага, че тази година може да бъде постигнат по-нататъшен напредък към превръщането му в най-известния инструмент за ценообразуване в региона.

Пълният доклад на Oxford Institute for Energy Studies :  https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/01/Quarterly-Gas-Review-Issue-8.pdf?v=11aedd0e4327&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=kvartalnyy-analiz-gazovyh-rynkov-tseny

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща