България е осма в ЕС по икономически ръст за последното тримесечие на 2019 година

По заетост, обаче, отстъпва до 13 място, според сезонно изградените данни на „Евростат“

Икономика / България
3E news
429
article picture alt description

С растеж на Брутния вътрешен продукт (БВП) от 0.8% за последното тримесечие на 2019 година, България се нарежда на осмо място в целия ЕС. Най-силен икономически растеж от 1.8% е отчетен в Ирландия, следвана от Малта (+1.7%) и Румъния (+1.5%). Най-зле са Финландия и Гърция (понижения и при двете страни с 0.7%), Италия (-0.3%), Франция (-0.1%) и Германия (0.0%). Това показват обобщените данни за БВП и заетостта в ЕС и други страни извън Съюза, представени във вторник, 10 март, от „Евростат“.

Икономическият растеж в еврозоната и в рамките на целия ЕС-27 се забави очаквано през четвъртото тримесечие на изминалата година. Според европейската статистика, комбинираният БВП на 19-те страни - членки на еврозоната се увеличи само с 0.1% през четвъртото тримесечие на миналата година след повишение с 0.3% три месеца по-рано. В същото време в ЕС-27 нарастването е с 0.2% в в сравнение с предходното тримесечие, според прогноза, публикувана от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. През третото тримесечие на 2019 г. БВП е нараснал с 0.4% в ЕС-27.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП нарасна с 1.0% в еврозоната и с 1.2% в ЕС-27 през четвъртото тримесечие на 2019 г., след съответно +1.3% и +1.6% през предходното трето тримесечие.

За цялата 2019 г. БВП се забавя, тъй като „Евростат“ отчита ръст от 1.2% в еврозоната и с 1.5% в ЕС-27, след съответно +1.9% и +2.1% през 2018 г.

За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП в Съединените щати нараства с 0.5% в сравнение с предходното тримесечие (при също +0.5% през третото тримесечие на 2019 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП в САЩ нараства с 2.3% (след +2.1% през предходното тримесечие).

Компоненти на БВП и принос към растежа

През четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите за крайно потребление на домакинствата нарастват с 0.1% в еврозоната и с 0.3% в ЕС-27 (след +0.5% и еврозоната и в ЕС-27 през предходното тримесечие).

Брутният основен капитал се повишава с 4.2% в еврозоната и с 3.6% в ЕС-27 (след съответно -3.8% и -3.0%). Износът нарасна с 0.4% в еврозоната и с 0.2% в ЕС-27 (след +0.6% и +0.7% съответно). Вносът се увеличи с 2.2% в еврозоната и с 1.8% в ЕС-27 (след -1.3% и -0.9% съответно).

Разходите за крайно потребление на домакинствата имат положителен принос за растежа на БВП както в еврозоната, така и в ЕС27 (+0.1 и +0.2 процентни пункта съответно), а приносът от брутния основен капитал също е положителен (+0.9 и +0.8 п. п. съответно). Приносът на външния баланс към растежа на БВП е отрицателен за еврозоната и за ЕС-27, както и приносът на промените в материалните запаси също е отрицателен за и за еврозоната и за ЕС-27 (-0.1 п. п. за еврозоната и -0.2 п.п. за ЕС-27).

Трудовата заетост се подобрява

„Евростат“ представи по-добри данни за трудовата заетост през последното тримесечие на миналата 2019 година. Броят на заетите лица в еврозоната и в целия ЕС-27 през периода октомври - декември 2019 г. нараства с по 0.3% спрямо третото тримесечие, когато техният брой се увеличава съответно с 0.2% и с 0.1%.

На годишна база, спрямо последното тримесечие на 2018 година, трудовата заетост в еврозоната нараства през последното тримесечие на 2019 г. с 1.1% (след 1.1% през третото тримесечие), а в 27-те страни членки на ЕС – повишението е с 1.0% (след ръст от 0.9% през третото тримесечие).

По този показател България заема 13-то място в ЕС. Заетостта у нас увеличава в края на 2019-а година с 0.4% на тримесечна база (след понижение с 0.1% през третото тримесечие на миналата година) и нараства на годишна база с 1.0% (след същото повишение от 0.1% през третото тримесечие на 2029 г.).

Сред държавите-членки, за които има данни за четвъртото тримесечие на 2019 г., Малта (+1.6%), Естония и Ирландия (и двете +1.3%) отбелязват най-висок ръст в сравнение с предходното тримесечие. Намаление се наблюдава в Полша (-0.4%), Чехия (-0.3%) и Италия (-0.1%). В Португалия заетостта остава без промяна.

Нива на заетост в еврозоната и ЕС-27

Въз основа на сезонно изгладени данни данните на „Евростат“ показват, че през четвъртото тримесечие на 2019 г. в ЕС-27 са били заети 209.3 милиона души, от които 160.7 милиона са в еврозоната. Това са най-високите нива на заетост, регистрирани някога и за еврозоната и за ЕС-27.

По-конкретно, броят на заетите лица се е увеличил с 12.0 милиона в еврозоната и с 15.1 милиона в ЕС.27 спрямо най-ниското ниво на заетост след финансовата криза (Q2 на 2013 г. за еврозоната и Q1 на 2013 г. за ЕС-27).

Развитие на производителността на труда в еврозоната и ЕС-27

Комбинацията от данни за БВП и заетост позволява да се направи оценка на производителността на труда. Анализът на растежа в сравнение със същото тримесечие на предходните години показва, че растежът на производителността (на базата на заетите лица) се колебае около 1% и за еврозоната и за ЕС-27 между 2013 и 2018 г. След спад през 2018 г. растежът на производителността остана близо до нулата за еврозоната и леко положителна за ЕС.27 през четвъртото тримесечие на 2019 г., обобщават анализаторите на „Евростат“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща