Системата за търговско диспечиране на „Булгартрансгаз“ ще получава автоматични уведомления за сделките на газовата борса

Енергетика / България
3E news
317
article picture alt description

Системата за търговско диспечиране на „Булгартрансгаз“ ще получава автоматични уведомления за сделките на газовата борса от 1 март, съобщават от газопреносното дружество. Това ще се отнася както за краткосрочни, така и за дългосрочния сегмент, става ясно от съобщението, като се уточнява, че всички предприети стъпки са с цел подобряване на ликвидността.

„Считано от 01 март 2020 г., във връзка с успешното имплементиране на съответните функционалности на платформата за търговия и свързването на информационните системи на газопреносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан ЕАД, системата за търговско диспечиране (CDP) на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще получава автоматични уведомления за сделките, сключени на краткосрочния сегмент и на дългосрочния анонимен и неанонимен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ с място на смяна на собствеността виртуалната търговска точка“, се казва в съобщението на преносния оператор.

„Автоматичното уведомяване ще се реализира и за сделки с период на изпълнение след 1 март 2020 г., включително и в случаите, в които са сключени на платформата за търговия в периода след стартиране на платформата  - от 9 декември 2019 до 29 февруари 2020. По този начин количествата по сделките ще се разпределят автоматично в балансовите портфейли на всяка от страните по сделките за всеки ден от периода на доставка по тези сделки и за клиентите отпада необходимостта от въвеждане в CDP на количествата по тези сделки“.

От „Булгартрансгаз“ заявяват също така, че е „осигурена също и възможност за управление на средно-дневното количество по сключени дългосрочни сделки (със срок на доставка не по-малко от един месец) чрез специализиран модул, разработен от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, през индивидуални клиентски профили. Измененото средно-дневно количество по дългосрочен договор също се изпраща веднага към CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД с оглед формиране на коректен дневен балансов статус. За клиентите не възниква необходимост от допълнителни действия след изменението на количеството по дългосрочните сделки по взаимно съгласие“.

„Обръщаме внимание, че ако има клиенти, които са подали уведомления за сделки, сключени на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ с  период на доставка след 1 март 2020 г., директно в CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД, следва да уведомят „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с оглед ИЗБЯГВАНЕ на дублиране на количествата по една и съща сделка.

В допълнение, информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД изпраща към CDP на база изтъргуваните на краткосрочния сегмент продукти („в рамките на деня“, „ден напред“ и „уикенд“) приложимата пределна цена за покупка и пределна цена за продажба приложими при изчистване на дневните дисбаланси за отминал газов ден, съгласно одобрената от Комисията за енергийно и водно регулиране Методика за формиране на такса за дисбаланс.

Всички нововъведения и функционалности са в изпълнение и пълно съответствие със Закона за енергетиката, Правилата за балансиране на пазара на природен газ, одобрени от КЕВР, Правилата за работа на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и Регламент (ЕС) № 312/2014 относно балансиране на газопреносните мрежи.

Новите функции са в изпълнение на нормативните изисквания и ще допринесат за повишаване на ликвидността“, заявяват от ръководствата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща