Зимна икономическа прогноза 2020 г: Стабилен, макар и забавен, растеж в ЕС

Икономика / Свят
3E news
339
article picture alt description

Според публикуваната днес зимна икономическа прогноза за 2020 г. се очаква европейската икономика да продължи по пътя на стабилен и умерен растеж. Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. , съобщи пресслужбата на ЕК.

Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1,4 % спрямо 1,5 % през 2019 г.

“Въпреки неблагоприятните обстоятелства европейската икономика остава стабилна — продължаваме да създаваме работни места, а заплатите растат. Трябва обаче да сме наясно с потенциалните рискове — по-нестабилна геополитическа обстановка, съчетана с несигурност в областта на търговията. Държавите членки трябва да се възползват от моментното затишие, за да извършат структурни реформи и да засилят растежа и производителността. Страните с висок публичен дълг следва също така да укрепят своите защитни механизми, като провеждат предпазливи фискални политики”, заяви Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората.

Растежът ще остане стабилен благодарение на вътрешното търсене

Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното нарастване на заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската икономика да продължи по пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на строителството, ще продължат да подкрепят икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура.

Като се имат предвид колебливите признаци на стабилизиране на производствения сектор и евентуалният край на спада на световните търговски потоци, европейската икономика би трябвало да продължи да нараства. Същевременно тези фактори изглеждат недостатъчни за ускоряване на растежа.

Леко завишаване на прогнозата за инфлацията

Прогнозата за инфлацията (хармонизираният индекс на потребителските цени) в еврозоната бе повишена до 1,3 % през 2020 г. и 1,4 % през 2021 г. — увеличение с 0,1 процентни пункта за двете години спрямо есенната икономическа прогноза от 2019 г. Това се дължи на наличието на известни признаци, че по-високите заплати може да започнат да се отразяват на основните цени, а също така и на леко завишени прогнози за цените на петрола.

Прогнозата за инфлацията в ЕС през 2020 г. също бе повишена с 0,1 % — до 1,5 %.

Прогнозата за 2021 г. остава непроменена на равнище 1,6 %.

Рискове за прогнозата

Някои рискове от влошаване отслабнаха, но се появиха нови. Като цяло балансът на рисковете продължава да клони към влошаване. Първата фаза на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от влошаване, но високата степен на несигурност във връзка с търговската политика на САЩ остава пречка за по-широкомащабно възстановяване на бизнеснагласите.

Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от подкопаване на икономическото възстановяване на региона. Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток доведе до повишаване на риска от конфликт в региона.

Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния период, продължава да съществува значителна несигурност относно бъдещото партньорство с Обединеното кралство.

Епидемията от коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране.

Свързаните с изменението на климата рискове, въпреки че са предимно дългосрочни, не могат да бъдат изключени и в краткосрочен план. Положителното е, че европейската икономика може да се възползва от по-експанзионистичните и благоприятстващи растежа фискални политики и от положителните ефекти от по-благоприятните условия за финансиране в някои страни от еврозоната.

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане

Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се основават на чисто техническо допускане за запазване на статуквото в техните търговски отношения. Това се прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на очаквания или предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство за техните бъдещи отношения.

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 29 януари. По отношение на всички други входящи данни, включително допусканията относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 4 февруари включително, отбелязват от ЕК.

Прогнозата се основава на допускането за липса на промяна в политиките, освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки. Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави от ЕС, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната. Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква да бъде публикувана на 7 май 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща