Средната цена базов товар на БНЕБ за януари е била 107,57 лв. за MWh

Средната цена базов товар и търгуваните количествата на „пазар Ден напред“ през януари нарастват. При търговията „пазар в Рамките на деня“ се отчита скок на средно претеглената цена и спад на общо търгуваният базов обем

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
827
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента  „пазар Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през януари нараства, но се наблюдава и значителен ръст на търгуваните обеми.  При търговията „пазар в Рамките на деня“ се отчита значителен скок на средно претеглената цена и спад на общо търгуваният базов обем. При Централизирания пазар за двустранни договори по отношение на доставените количества средно претеглената цена се увеличава слабо, а количествата се свиват съществено. Затова пък по отношение на изтъргуваните количества се отчита спад и на средно претеглената цена и на количествата. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец януари.

Пазар Ден напред

Средната цена базов товар през януари 2020 г. е била на ниво от 107,57 лв. за MWh, като нараства с 29,4 % или с 24,47 лв. за MWh спрямо последния месец на предходната 2019 г. Тогава тя е съставлявала 83,10 лв. за MWh.

В същото време тя е по-ниска в сравнение със средната цена базов товар за януари миналата година, когато е била на ниво от 131,79 лв. за MWh.

Ръст от 20,3 % се наблюдава и при средната цена пиков товар, която нараства от 98,95 лв. за MWh през декември до 119,05 лв. за MWh през януари.

Още по-високо е увеличението и при средната цена извънпиков товар през януари – плюс 42,9 %, или с 28,83 лв. за MWh до нивото от 96,08 лв. за MWh в сравнение с 67,25 лв. за MWh през предишния месец декември.

Прави впечатление обаче огромното повишение при най-ниската цена – невероятните 1215,5 % до 38,28 лв. за MWh през януари от 2,91 лв. за MWh през декември. В същото време се наблюдава спад при най-високата цена, като регистрираната през януари 2020 г. е на ниво от 220,07 лв. за MWh или с 19,5 % (минус 53,30 лв.) по-малко от декември 2019 г.

Средно претеглената цена, регистрирана през януари тази година е 108,98 лв. за MWh. През последния месец на миналата година тя е била по-ниска с цели 27,8 процента – 85,26 лв. за MWh. Все пак в сравнение с данните от януари миналата година средно претеглената цена в сегмента „пазар ден напред“ е значително по-ниска. Така например през първия месец на миналата година тя е съставлявала 134,08 лв. за MWh.

Заедно с увеличението на цената през януари 2020 г. в сравнение с декември 2019 г. в този сегмент нарастват и то съществено и търгуваните обеми. Общо търгуваният базов обем през януари, спрямо декември при „ден напред“ се увеличава с 36,7 % до 1 194 077,0 MWh от 873 270,1 MWh (плюс 320 806,9 MWh).

Пиковият обем достига 630 396,9 MWh през първия месец на настоящата година, което е скок с 33,8 процента в сравнение с декември на миналата година – 471 034,5 MWh. Още по-висок ръст – плюс 40,1 % до 563 680,1 MWh е регистриран при извънпиковия обем. Среднодневният търгуван обем, както и средно часовият такъв се повишават с по 36,7 %.

Според данните на БНЕБ, в този сегмент през януари спрямо декември няма промяна при регистрираните търговски участници и те остават 76.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през месец януари осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 19 %, от търговците – 71 %, и от потребители – 9 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 70 % от производители, 20 % от участници с до и над 4 MW, а 10 % - от търговци.

Пазар в Рамките на деня

Цената на търгуваната електроенергия на енергийната борса в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ през януари тази година спрямо декември предходната нараства значително, но общо търгуваният базов обем намалява.

Средно претеглената цена за януари е от порядъка на 127,13 лв. за MWh като се увеличава с впечатляващите 59,1 % или с 47,23 лв. за MWh от нивото от декември миналата година – 79,90 лв. за MWh.

Година по-рано, през януари 2019 г. средно претеглената цена е била по-ниска от настоящата и е съставлявала 97,27 лв. за MWh.

С над 54 процента нараства и средно претеглената цена пиков и извънпиков товар. Така например, ако през декември миналата година средно претеглената цена пиков товар е била 91,09 лв. за MWh, то през първия месец на настоящата година е съставлявала 140,85 лв. за MWh – ръст от 54,6 %.

Скокът при средно претеглената цена извънпиков товар е 54,9 % - до 106,62 лв. за MWh през януари, в сравнение с 68,82 лв. за MWh през последния месец на предишната година.

Общо търгуваният базов обем в сегмента „в рамките на деня“ обаче намалява и то с 11 318,6 MWh през януари – до 54 634,4 MWh от 65 953,0 MWh през декември.

Значително по-нисък обаче е бил общо търгуваният базов обем преди година – през януари 2019 г., според данните на БНЕБ е бил от порядъка на 22 354,0 MWh.

Незначителен е спадът при търгуваният пиков обем – едва минус 0,3 процента през януари. Затова пък извънпиковият търгуван обем през януари се е понижил с цели 33,9 % - до 21 891,3 MWh спрямо декември, когато е бил 33 127,8 MWh.
Понижение със 17,2 % през януари в сравнение с предишния месец декември е регистрирано и при средно дневният и средно часовият търгуван обем.  

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници, като те остават 57, но активните пазарни участници са 44 или с 3 (7,3 %) повече през януари, спрямо 41 през декември миналата година.

Централизиран пазар на двустранни договори

Общо доставените и общо изтъргуваните количества на Централизирания пазар за двустранни договори намаляват през януари, става ясно от отчета на енергийната борса.
 
Средно претеглената цена по отношение на доставените количества нараства с 4,3 % през януари в сравнение с последния месец на миналата 2019 година и съставлява 100,21 лв. за MWh. През декември тя е била 96,10 лв. за MWh.

Общо доставените количества обаче намаляват със значителните 56,7 % или с(минус) 676 739,2 MWh. Така например през януари 2020 г. те са били в обем от 515 941,5 MWh, докато месец по-рано регистрираните общо доставени количества са достигали 1 192 734,7 MWh.

Средно претеглената цена при изтъргуваните количества през януари тази година намалява до 92,83 лв. за MWh от 103,99 лв. за MWh през декември миналата, или с 10,7 %.

Общо изтъргуваните количества през януари на Централизиран пазар за двустранни договори обаче се свиват (минус) с 95,1 % или с (минус) 2 441 695,0 MWh – до 125 959, 0 MWh. През декември общо изтъргуваните в сегмента са били в обем от 2 567 654,0 MWh.

На екран Auction за декември 2019 г. са отчетени 7 успешни сесии, като най-високото изтъргувано количество е за 38 865 MWh при средно претеглена цена от 96,80 лв. за MWh. При цена от 25,00 лв. за MWh са изтъргувани 8 040 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща