Изкуствен интелект: ЕП иска да бъде осигурена справедлива и безопасна употреба за потребителите

Икономика / Технологии
3E news
568
article picture alt description

Европейският парламент призовава за силен набор от права за защита на потребителите в контекста на изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения, в резолюция, одобрена в сряда, съобщи преофисът на ЕП.

Резолюцията посочва няколко предизвикателства, произтичащи от бързото развитие на изкуствения интелект и автоматизираните технологии за вземане на решения, със специален акцент върху защитата на потребителите.

Парламентът приветства потенциала на автоматизираното вземане на решения за предоставянето на иновативни и подобрени услуги на потребителите, включително нови цифрови услуги като виртуални асистенти и чатботи. Същевременно, когато потребителите взаимодействат със система с автоматизирано вземане на решения, те „следва да бъдат подходящо информирани относно начина, по който системата функционира, начина за достигане до човек с правомощия за вземане на решения, както и относно начина, по който решенията на системата могат да бъдат проверявани и коригирани“, добавят евродепутатите.

Тези системи трябва да използват само висококачествени и безпристрастни набори от данни и „разбираеми и безпристрастни алгоритми“, гласи резолюцията. Трябва да бъдат създадени механизми за преглед за отстраняване на евентуални грешки в автоматизираните решения. Трябва също така да бъде възможно потребителите да търсят по съдебен ред обезщетение за окончателни и постоянни автоматизирани решения.

„Хората винаги трябва да носят крайната отговорност за предложените от изкуствения интелект решения и да могат да отменят решения, взети в контекста на професионални услуги, като например в медицинските, правните и счетоводните професии, както и в банковия сектор“, подчертават евродепутатите.

Парламентът призовава за схема за оценка на риска на изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения и за общ подход на ЕС, който да допринесе за гарантирането на ползите от тези процеси и смекчаването на рисковете в целия ЕС.

Приспособяване на правилата за безопасност и правна отговорност към новите технологии

Евродепутатите призовават Европейската комисия (Комисията) да представи предложения за адаптиране на правилата на ЕС за безопасност на продуктите (напр. директивите относно безопасността на машините и на детските играчки), за да се гарантира, че потребителите са информирани относно използването на тези продукти и са защитени от вреди, като същевременно производителите са наясно със своите задължения.

Директивата относно отговорността за вреди, приета преди повече от 30 години, също трябва да бъде преразгледана, за да бъдат адаптирани понятия като „продукт“, „вреда“, „дефект“ и правилата, уреждащи тежестта на доказване, заявява Парламентът.

Разлики в цените и дискриминация

Съгласно законодателството на ЕС, търговците трябва да информират потребителите в случай, че цената на стоките или услугите е персонализирана въз основа на автоматизираното вземане на решения и профилиране на потребителското поведение, припомнят евродепутатите, като искат от Комисията да следи отблизо прилагането на тези правила. ЕС трябва също така да гарантира, че автоматизираното вземане на решения не се използва неправомерно за дискриминация на потребителите въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или временно местонахождение.

Резолюцията, приета с вдигане на ръка, ще бъде изпратена на Съвета на ЕС (държавите членки) и на Комисията, които трябва да вземат предвид позицията на евродепутатите относно изкуствения интелект и автоматизирането вземане на решения. Европейската комисия обяви, че ще представи своя план за европейски подход за изкуствения интелект на 19 февруари 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща