Енергийните дружества искат внимателна промяна на пазара на балансираща енергия, за да не скочи цената на тока

Ако не бъде отложен 15-минутния сетълмент, цената на електроенергията може да скочи с 10 %, предупреждават участниците на пазара

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
2149
article picture alt description

Представителите на електроразпределителните дружества, търговците на електроенергия, на държавните НЕКи ЕС, както и на БНЕБ се обединиха около становището за отлагане на 15-минутния сетълмент, който се предвижда да бъде въведен на пазара на балансираща енергия (недостиг и излишък) според промените в Правилата за търговия с електрическа енергия. Това стана ясно при общественото обсъждане в КЕВР. Аргументите за отлагане са различни. Като цяло участниците иначе подкрепиха предложените промени.  

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) ще поиска отлагане на 15-минутния сетълмент на пазара на балансираща енергия, съобщи изпълнителният директор Константин Константинов. Той обоснова това виждане с необходимост от софтуерни промени, предвид възможностите на алгоритъма Еуфемия. „Имаме предложение по този въпрос“, допълни в същото време Константинов, като се ангажира то да бъде внесено в необходимия 14-дневен срок.

Притеснение в частта за балансиращата енергия в промените на Правилата за търговия с електрическа енергия изразиха и от Асоциацията на търговците на електроенергия (АТЕБ). Според председателя Мартин Георгиев въвеждането на 15-минутния сетълмент по административен начин увеличава количествата небаланс поне четири пъти. Другия момент, който е притеснителен е свързан с изчисляването на цената на балансиращата енергия, каза той. Освен това по думите на Георгиев, разходите за балансиране особено на крайните клиенти от ВЕИ ще се увеличи в пъти. Като цяло това ще се отрази на цената на електроенергията в посока нагоре, стана ясно от обяснението му в рамките на обсъждането. След заседанието пред 3eNews председателят на АТЕБ обясни притесненията за увеличение на цената на електроенергията с 10 процента.

„Въвеждането на 15-минутни интервали ще увеличи количествата небаланси по наши оценки близо 4 пъти, защото в рамките на 1 час в момента един участник може в първите 30 минути да бъде в недостиг, през втората половина на часа да бъде в излишък.

При сегашния период на сетълмент от 1 час няма да има небаланс в този един час, но при въвеждане на 15-минутните интервали ще бъде в четирите 15-минутните интервала ще бъде в небаланс (недостиг и излишък). Съответно това ще доведе до увеличение на количествата небаланси“, каза Георгиев, като очерта и връзката с втория проблем, касаещ новата формула за цените на балансиращата енергия.

„Вторият проблем, който е в новата формула за цените на балансиращата енергия. В настоящата формула ЕСО начислява на пазара, когато купи количество от определен участник го умножава по цената, която е заплатил на този участник - реалната цена. По новата формула, ако в един и същи интервал на сетъълмент се купи от няколко участника, той на един ще плати да кажем 200 лева, на друг 300, а ще начисли на пазара по най-висока цена. Така могат да се получат доста фрапантни разлики , ако се активира студен резерв, тъй като при студен резерв, цените, които се заплащат на доставчик са два пъти по борсова цена. Обикновено когато има студен резерв цените на борсата са високи, има нужда от търсене и ако да кажем в някой час цената е 200 лева на този участник от студения резерв цената му към ЕСО за доставка на енергия ще бъде 500 лева. Ако има по разпореждане активиран друг участник, при който е по цена на борсата плюс 100 лева , което е пределната цена съгласно решението на КЕВР, от него енергията ще бъде купена по 300 лева, но на пазара всички количества ще бъдат начислени по 500 лева.
 
Това ще се отрази върху разходите за небаланс на крайните потребители – минимум 10 лева на МВтч. Досега е 2,3 ,4 лв. на МВтч в зависимост от сезона, от балансиращата група. Сега се очертава увеличение с минимум 10 лева, което е 10 % върху цените на електроенергията и то веднага от влизането на Правилата за търговия с електрическа енергия. Това ще се отрази не само на цените на електроенергията на борсата, но и на регулираните, тъй като електроразпределителните дружества също плащат разходи за балансиране. Но на свободния пазар ще се отрази най-силно, тъй като 100 процента имат експозиция към пазара“, каза Мартин Георгиев.

Преди това в рамките на заседанието, председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски отхвърли притесненията. В коментар за промените, предлагани в Правилата в частта за балансиращия пазар, той обясни, че „в момента страната ни е поставена в много деликатна ситуация“ във връзка с либерализацията на електроенергийния пазар, която от една страна трябва да се случи в съответствие с подзаконовите актове, а от друга – с европейското законодателство. В частност той обаче призна, че цената на балансиращата енергия се увеличава, но при усъвършенстването на пазара при 15-минутния сетълмент недостига и излишъците намаляват. „Действително сте прави, че трябва да има единна цена и може наистина през 2021 г. да има такава“, обясни Младеновски. Припомняме, че в края на 2020 г., както по-рано обясни и изпълнителния директор на БНЕБ Константин Константинов се очаква обединение в сегмента „ден напред“. Освен това по думите му, новата формула отразява постигането на единна цена. „Дори и да го отложим сега, едва ли ще може да е по-късно от януари 2021 г.“, обясни той.

Другото разминаване, което енергийните дружества и двете асоциации АТЕБ и АСЕП посочиха касае новите постановки за балансиращите групи. Гергана Терзийска от ЕСО изрази възражение за отпадане на балансиращите групи в рамките на един сетълмент. Пламен Младенвоски от своя страна по-късно в коментарът си заяви, че усещането на ЕСО за обединението на балансиращите групи е правилно. По думите му трябва да се помисли за ограничаване на концентрацията им. Подобно ограничение има в Румъния –  една балансираща група не може да има повече от 30 % от пазара, посочи той. Проблемът, както стана ясно е административния път, по който да се случи този процес.

Младеновски обаче не се съгласи с притеснението на ЕСО за статута на съоръженията за съхранение. Механизмът е неясен, каза Терзийска. Младеновски обаче опонира,  че „ако върху едно съоръжение се наложат всички такси то се обезсмисля. То не е за услуги за оператора, а за балансиране на изкривявания на пазара“, а и за други цели.


Представителите на електроразпределителните дружества ще подготвят също свои становища и в предвидения срок от 14 дни ще ги внесат за разглеждане от работната група към КЕВР. Регулаторът ще се произнесе с окончателно решение слез закрито заседание на 26 март, тъй като по думите на председателя на КЕВР Иван Иванов, работната група трябва да има достатъчно време, за да прецизира още веднъж Правилата за търговия с електрическа енергия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща