Проектът Quartierstrom или за търговията със слънчева енергия между домакинства чрез блокчейн

Енергетика / Технологии
3E news
1176
article picture alt description

Домакинствата в света все повече произвеждат собствена слънчева електроенергия. Нормативната база предвижда, че те могат да я ползват, но и да я продават на съответните електроразпределителни  компании.  В българския енергиен закон също бяха направени поправки за слънчевите панели на покрива, с цел стимулиране на енергията от възобновяеми енергийни източници. Швейцария прави стъпка напред в тази област.

Забележителен напредък за електроенергията от слънчеви мощности се наблюдава в Швейцария. Това става ясно от представения едногодишен пилотен проект  Quartierstrom обхванал 37 домакинства от областта Walenstadt, обединявайки ги в локален пазар (локална, вътрешна електроразпределителна компания) за електроенергия, на който те са обменяли и осъществявали търговия на електроенергия на базата на блокчейн. Пилотният проект и приключил в края на месец януари.

Според резултатите от проекта дела на слънчевата електроенергия, произвеждана от местния пазар и потребявана на този своеобразен локален пазар се е увеличила с 27 процента. В противен случай тя би била продавана на външен доставчик на електроенергия (на местна или регионална разпределителна компания). Средно дела на слънчевата електроенергия е била от порядъка на една трета (33%) от енергопотреблението на домакинствата за година, увеличавайки се два пъти в сравнение с началото на проекта, без за това да са били необходими действия на какъвто и да е доставчик. Според представената по-горе графика, през летните месеци, например през юни дела на електроенергията от източниците вътре в обхвата на тези семейства е надхвърляла 45 % от потреблението.

Целият процес на вътрешния локален пазар се е управлявал чрез блокчейн платформа без участието на електроразпределителна компания. „В рамките на проекта бе проучено в каква степен блокчейна или изкуственият интелект ще подходят към директното разпределение на  електроенергия от децентрализирани енергийни източници и ролята, която доставчиците на енергия играят в този процес“, заявява Benoît Revaz, (Direktor des BFE) от Швейцарското енергийно министерство.

Според проекта  Quartierstrom домакинствата са можели самостоятелно да определят минимална продажна цена на слънчевата си енергия и максимална цена за покупка на слънчева енергия от съседите си чрез специално приложение. „Участниците често  използваха тази опция, особено в началото. Освен това обичайно установяваха свой ценови лимит за покупка на местната слънчева електроенергия не по-висока от тази на  електроенергията по нормалната мрежа“, отбелязва мениджърът по проекта  Tiefenbeck. Под десет процента да били офертите над цената в мрежата. Тествана по време на проекта е била също така и функция за автоматично ценообразуване, като предпочитание към нея са изразили повече от половината от домакинствата“, отбелязва един от мениджърите на проекта.

Според мнението на участниците в проекта, програмното обезпечение чрез блокчейна е работело много надеждно, „но понякога е имало и неизправности“.

Що се касае до потреблението на енергия от оборудването, компютрите, занимаващи се с изчислителните процеси на блокчейна с вградени интелигентни измервателни уреди е било в рамките. За целия срок на проекта потреблението е било от порядъка на 3300 кВтч или около 4 % от обема на търговията с електроенергия в рамките на локалния пазар.

Основната идея на проекта  Quartierstrom е да използва локално производство от слънчева енергия на място. Жителите на даден квартал купуват и продават слънчевата енергия на този местен пазар на електроенергия. Приоритетно тя се консумира в домакинствата на потребителите, а излишъците се търгуват в самия квартал. Ако слънчевите модули произвеждат повече електроенергия, отколкото домакинствата, общността на пазара потребява, съответната електроразпределителна компания във Walenstadt им взима електроенергията. Когато обаче местното производство е по-ниско – им доставя необходимите количества.

Покупката и продажбата на слънчевата енергия се обработват директно между участниците. Производителите могат да използват приложение, за да определят минималната цена за слънчевата си енергия. Потребителите задават максималната стойност, която са готови да отделят за местна електроенергия. Получената търговия автоматично се обработва чрез блокчейн. За тази цел при всички участващи домакинства е инсталиран мини компютър с интегриран електромер и блокчейн софтуер. Тези т.нар. блокчейн възли от своя страна наддават на всеки четвърт час според индивидуалните настройки на цените за покупка или продажба на слънчева енергия и използват съответен механизъм за търговия, за да изчислят кой получава офертата на каква цена.

Както става ясно, след този пилотен проект предстои втори, с промяна на апаратурата, която ще бъде вече серийно производство. Търговската платформа се предвижда да се превърне в пазарен продукт. Това ще се осъществява от компанията Exnaton, основана от членове на пилотния проект.

Прочетете повече на: https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/quartierstrom-erfolgreicher-abschluss-der-feldphase

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща