Малко българи работят от дома си, само 0.3% от заетите

В Европейския съюз 5.2% от наетите лица на възраст от 15 до 64 години работят от дома си

Икономика / Свят
3E news
315
article picture alt description

Най-малко са българите, които работят постоянно от къщи, само 0.3% от всички наети на трудов договор, докато средният показател за Европейския съюз е 5.2 на сто от заетите лица на възраст от 15 до 64 година, които работят от дома си. Това показва ново изследване „Колко обичайно е да се работи от къщи“ на „Евростат“ за 10-годишен период.

С 14.0% от заетите, които са работили постоянно от дома си през 2018 г., Холандия оглави подреждането на държавите-членки на ЕС, следвана от Финландия (13.3%), Люксембург (11.0%) и Австрия (10.0%). За разлика от тях, страните, в които са работили много малко хора от къщи са България (0.3%), Румъния (0.4%), Кипър (1.2%) и Хърватия (1.4%).

В ЕС самонаетите са работили от дома (18.5%) по-често отколкото служителите (3.0%). Този модел се повтаря във всяка държава-членка. Най-високите проценти са регистрирани във Финландия (46.4%), Холандия (44.5%) и Австрия (43.6%).

В ЕС работещите от дома нарастват, в България намаляват за 10 година

Средният дял от около 5 на сто остава постоянен през последното десетилетие за ЕС, но тенденцията е за 10-годишния период постоянно да нараства, докато за България се движи в диапазона от 0.6% през 2008 година до 0.3% през 2017 и 2018 година.

Дял на заетите, които работят от дома си, в%

Най-голям ръст в ЕС има при хората, които понякога работят от дома – от 5.8% през 2008 г. до 8.3% през 2018 г.

Жените работят повече от дома, отколкото мъжете

През 2018 г. малко по-висок е делът на жените, които са работили от дома си (5.5%), отколкото при мъжете (5.0%). Тази тенденция е характерна за повечето държави-членки на ЕС, като най-големите разлики са наблюдавани във Франция (8.1% от жените в сравнение с 5.2% от мъжете), Люксембург (12.5% ​​от жените, 9.8% от мъжете) и Малта (7.4% от жените и 4.7% от мъжете).

В осем държави-членки на ЕС ситуацията е обратната, където повече мъже обикновено работят от дома, отколкото жени. Най-голяма е била тази разликата в три държави: Холандия (15.5% от мъжете, в сравнение с 12.3% от жените), Дания (8.5% от мъжете, 7.0% от жените) и Ирландия (7.2% от мъжете, 5.7% от жените).

Възрастните работят по-често от дома, отколкото младите

Делът на работещите от дома се увеличава с възрастта. В ЕС само 1.8% от 15-24 годишните обикновено са работили от дома през 2018 г., в сравнение с 5.0% сред 25-49 годишните и 6.4% сред 50-64 годишните. Най-високият дял на младите (15-24 годишните), които обикновено са работили от вкъщи, е регистриран в Люксембург (8,7%), следвана от Естония (5.2%).

За останалите възрастови категории: Нидерландия регистрира най-висок дял от тези, които обикновено работят от дома (14.9% сред 25-49 годишните и 17.3% сред 50-64 годишните), следвана от Финландия (14.0% сред 25-49 годишните и 15,6% сред 50-64 годишните).

За България по възрастови група показателите са следните: за 15-24 годишните няма данни, за 25-49 годишните е 0.6%, а за 50-64 годишните е 0.7%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща