ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Ловеч за период 14 - 18 февруари 2019 г. - 2 част

Енергетика / България
Галина Александрова
493
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

Община Троян  

На 18.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Калейца: 35290. 17. 63, местност Калейшко Ханче

На 18.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: Васил Левски, Общ. Макаравец, Разклон Калейца

На 19.02.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Балабанско: махала Факирска, Район Центъра

На 19.02.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 20.02.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Терзийско, Общ. Троян: Грънчар, Девети Септември, Дядо Герасим, Дядо Стайко, Захари Стоянов, Иван Вазов, местност Пъпровци, Терзийска

На 19.02.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Ген. Карцов, Димитър Гимиджийски, Кокиче, Криволак, Мир, Христо Ботев

На 19.02.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Старо Село, Общ. Троян: махала Шарбан, Софийска, Шарбан

На 20.02.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Балабанско: Местн. Габърска

На 20.02.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: 73198. 144. 25, 73198. 158. 104. 1, 73198. 158. 124, Ген. Карцов, Димитър Икономов-Димитрика, Изгрев, Кв. Попишка, Лисичи Дупки, Лъгът, махала Малка Рибна, Нейчо Войвода, Поч. Дом Капина, Тиха, Христо Смирненски, Шести Септември

На 20.02.2019 г. /09:15 - 11:30 ч./ - Черни Осъм: Амбарица, М. Стойновска, Първи Май, Стойновска

На 20.02.2019 г. /10:45 - 13:30 ч./ - Черни Осъм: Жеравица, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Стругът

На 20.02.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Черни Осъм: М. Жеравица

На 20.02.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ На 21.02.2019 г. /09:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - София: Студентски Град

На 21.02.2019 г. /09:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Орешак, Общ. Троян: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 53707. 37. 13, 53707. 504. 148, 9-та, Авксентий Дацин, Амбарица, Архимадрит Хаджи Макарий, Атанас Хасъмски, Васил Левски, Васил Попстефанов, Вилна Зона, Втора, Георги Дренски, Данчо Василешки, Даскал Петър Атанасов, Димитър Никифоров, Димитър Ралков, Доктор Борис Пейчев, Еделвайс, Иван Донев, Иван Лалев, Иван Павлов, Иван Полендаков, Кирил и Методий, Кичура, Комсомолска, Комуна, Ливадата, махала Баба Стана, махала Коевски Ливадки, махала Радоевското, местност Рътлината, местност Тихова Лъка, Младост, Неофит Калчев, Осъм, Панайот Волов, Патриарх Максим, Пенко Йотов, Прохлада, Първа, Раю Ганковски, Стара Планина, Трета, Хемус, Христо Ботев, Цочо Стоянов, Червено Знаме, Четвърта

На 21.02.2019 г. /09:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Троян, Общ. Троян: Кв. Ливадето, Ливадето, махала Дрянска, махала Калчевска, махала Райковска

На 21.02.2019 г. /09:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Черни Осъм: Акациева, Амбарица, Атанас Филипов, Бай Паскал, Васил Радев, Врачовска, Възраждане, Девети Септември, Дружба, Жеравица, Жилища на Горското Стопанство, М-Ст Николчов Дол, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Миленча, М. Стойновска, М. Стругът, Общ. Дз Обнова, Първи Май, Райнешка, Стара Планина, Стойновска, Хаджи Макарий, Цонка Дамянова

На 21.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Белиш: махала Маргатина, махала Марковска, махала Минковска, махала Панамска, Микренска, Милевска, Стара Планина, Чакърска

На 21.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Драшкова Поляна: Драшковска, Липова Могила, Липовска, Местн. Балинцова, Местн. Липова Могила, Местн. Цветански, Христо Ботев

На 21.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Орешак, Общ. Троян: Балкан, Данчо Василешки, Иван Павлов, местност Миховско, Неофит Калчев

На 21.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Патрешко: Местн. Далешка, Местн. Еренско, Местн. Златешка, Местн. Минева Къща, Местн. Предела, Местн. Спасовска

На 21.02.2019 г. /12:30 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: Димитър Икономов-Димитрика, Кв. Ливадето, махала Дудевска, махала Миревска, махала Сеновоза

На 22.02.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: Крайречна

На 22.02.2019 г. /09:00 - 11:30 ч./ - Патрешко: Местн. Далешка, Местн. Златешка, Местн. Минева Къща, Местн. Предела, Местн. Спасовска

На 22.02.2019 г. /09:00 - 11:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: Димитър Икономов-Димитрика

На 22.02.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Дебнево: Балкан, Видима, Възраждане, Девети Септември, Доктор Казаков, Дружба, Златешка, Калчо Консулов, Клокотница, Крайбрежна, Люлякова, Мир, Оборище, Осми Март, Първомайска, Радецки, Стара Планина, Троян, Червено Знаме, Червещица

На 22.02.2019 г. /10:45 - 13:30 ч./ - Патрешко: Местн. Предела

На 22.02.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ - Дебнево: Девети Септември, Здравец, Преспа, Христо Ботев

На 22.02.2019 г. /12:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Троян, Общ. Троян: Васил Левски, Дунав, Дядо Христо Ковачът, Разклон Калейца

На 22.02.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Васил Левски, махала Сеновоза

Община Угърчин  

На 18.02.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Угърчин: Светулка, Свобода

На 20.02.2019 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Угърчин: Акация, Ген. Гурко, Елин Пелин, Климент Охридски, Комитска, Опълченска, Рила, Старчов Дол

На 20.02.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Сопот, Общ. Угърчин: Балча, Димитър Пъшков, Подене, Попенец, Станковска, Троян, Чепля

На 22.02.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Сопот, Общ. Угърчин: Аврамовска, Димитър Пъшков, Ендешка, Ланзовица, Николовска, Последна Поляна, Радковец, УПИ Іі-346, Чепля

Община Ябланица  

На 18.02.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Батулци: Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Левски, Гео Милев, Георги Диков, Здравец, Иван Вазов, Йото Диков, местност Мечовец, местност Сух Дол, Мишкарете, Панайот Волов, Пею Яворов, Присоето, Първи Май, Свети Кирил и Методи, Слатина, Стефан Караджа, Стоян Панов, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 18.02.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Добревци, Общ. Ябланица: 113013, Александър Стамболийски, Бреза, Буревец, Васил Левски, Възраждане, Георги Бенковски, Георги Петров, Драгойца, Еделвайс, Захари Стоянов, Здравец, Калето, Кокиче, Лале, Лаловска, Люляк, Опълченска, Паисий Хилендарски, Ратица, Стара Планина, Трети Март, Христо Ботев, Централна, Явор, Ягода

На 18.02.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Дъбравата: Александър Стамболийски, Буджовци, Витоша, Вътювци, Георги Бенковски, Драгойца, Златна Панега, Йотковци, Калето, Нинковци, Нишовци, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Цано Вълчев

На 18.02.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Златна Панега: Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Витоша, Георги Иванов, Димитър Грънчаров, Димчо Дебелянов, Златановци, Извор Златна Панега, Йордан Йовков, Кап. Петко Войвода, Любен Каравелов, местност Драганина Могила, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Опълченска, Път №103, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Стара Планина, Стефан Караджа, УПИ V-243,Kb. 9, Хан Аспарух, Христо Ботев, Шипка

На 18.02.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Орешене, Общ. Ябланица: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Априлско Въстание, Арменска, Богданка, Богой, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Владайско Въстание, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги Раковски, Грозданка, Захари Стоянов, Здравец, Иглика, Кокиче, Латинка, Любен Каравелов, Оборище, Панайот Волов, Панайот Хитов, Петър Берон, Присоето, Първи Май, Софроний Врачански, Съединение, Тодор Каблешков, Трети Март, Филип-Тотю, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цар Иван Шишман, Шипка

На 18.02.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Ябланица, Общ. Ябланица: Драгойца, махала Драгойца

На 18.02.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Златна Панега: Александър Стамболийски, Васил Левски, Витоша, Георги Иванов, Димчо Дебелянов, Златановци, Извор Златна Панега, Йордан Йовков, Кап. Петко Войвода, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Опълченска, Път №103, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Шипка

На 20.02.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Ябланица, Общ. Ябланица: 87017, Александър Стамболийски, Борьов Дол, местност Братевец, местност Голяма Гора, местност Девет Дола, местност Ламбовци, местност Шумака, местност Шумнене, местност Шумнене, Пеловска Ливада, Ратица, Теменуга, Ширевец, Шумнене

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща