Исторически ниска безработица в България и ЕС в края на 2019 година

Исторически ниска безработица в България и ЕС в края на 2019 година

Икономика / България
3E news
2343
article picture alt description

Откакто статистическата служба на ЕС „Евростат“ отчита данните за безработицата (януари 2000 г.) не е отбелязван толкова нисък процент на хората без работа в България. Същият рекорд „Евростат“ отчита и за 28-те страни-членки на Европейския съюз.

Според обявените днес данни, през декември 2019 година безработните в нашата страна са била само 3.7%, а в целия ЕС 6.2 на сто. За еврозоната също е отчетен рекорд до 7.4% (най ниското ниво от 11 години, от май 2008-а година).

По този показател България заема 7 място, изпреварена от Малта (3.4%), Унгария* (3.4%), Полша (3.3%), Нидерландия (3.2%), Германия (3.2%) и Чехия (2.0%) с най-ниската безработица в ЕС.

Според европейската статистика общо 15.475 млн. европейци, от които 12.251 милиона от еврозоната, са били без работа през последния месец на миналата година, като спрямо ноември е отчетено намаляване на безработните в ЕС с 80 хиляди при намаление в рамките на еврозоната с 34 хиляди. Спрямо декември 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал със 747 хиляди, от които 592 хиляди само в рамките на еврозоната.

В същото време безработните в нашата страна през декември 2019 година за били 126 000 души в трудоспособна възраст, колкото са били и през ноември, което означава, че въпреки рекорда има известно забавяне на безработицата на месечна база. На годишна база, спрямо декември 2018 година, безработните са намалели с 31 000 души, тъй като тогава „Евростат“ е отчел 157 000 българи без работа.

В сравнение с декември 2018 година нивото на безработица спадна в 21 държави-членки, остава стабилно в Дания, но се увеличи в Кипър (от 7.4% на 7.6%), Словения (от 4.4% на 4.6%), Литва (от 5.8% до 6.1%), Португалия (от 6.6% до 6.9%), Люксембург (от 5.2% до 5.6%) и Швеция (от 6.5% до 6.9%). Най-големи намаления са регистрирани в Гърция (от 18.5% на 16.6% между октомври 2018 г. и октомври 2019 г.), България (от 4.7% на 3.7%) и Хърватия (от 7.3% на 6.4%).

През декември 2019 г. равнището на безработица в Съединените щати е била 3.5%, колкото е през ноември 2019 г., и намалява спрямо декември 2018 г., когато е отчетена 3.9%.

Безработните жени и мъже

Данните на „Евростат“ показват също, че през декември 2019 г. безработицата сред жените в нашата страна е по-ниска от тази при мъжете, съответно до 3.5% и 3.9%. Спрямо година по-рано, през декември 2018 г., безработицата при жените е била 4.2 на сто, а при мъжете – 5.2 а сто.

В същото време безработните жени в ЕС са били 6.1%, а безработните мъже – 6.4%, а година по-рано (декември 2018 г.), съответно 6.3 и 6.9 на сто, което показва, че темпът на намаляване на безработицата у нас и при жените, и при мъжете е по-ускорен от този в целия ЕС.

При младежката безработица (до 25 години)

в България също има задържане на спада, тъй като през декември и предишните три месеца на 2019 година младежите без работа си били 10 000 души или 7%, сочат данните на „Евростат“, докато година по-рана, през декември 2018 година, те са били 18 000 или 10.3 на сто, а в номинално изражение понижението е почти на половина - с 8 000 повече млади хора без работа.

През декември 2019 г. в ЕС-28 са били безработни 3.555 милиона младежи, от които 2.221 милиона са в еврозоната. В сравнение с декември 2018 г. младежката безработица намалява със 143 000 в ЕС-28 и със 129 000 в еврозоната. През последния месец на миналата година равнището на младежката безработица е 14.1% в ЕС-28 и 15.3% в еврозоната, в сравнение съответно с 14.6% и 16.2% през декември 2018 г.

През декември 2019 г. най-ниските нива на безработицата сред младите европейци се наблюдават в Чехия (4.3%), Германия (5.8%) и Нидерландия (6.7%), докато най-висока е регистрирана в Гърция (35.6% през октомври 2019 г.), Испания (30.0%) и Италия (28.9%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща