АЯР ще продължи с одобряване на техническия проект за АЕЦ Белене, когато НЕК е готова с необходимите материали

Енергетика / България
3E news
1366
article picture alt description

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ще продължи дейността си по одобряване на техническия проект на АЕЦ „Белене“, след като Националната електрическа компания (НЕК) представи съответствие на техническия проект и междинния отчет за анализ на безопасността с настъпилите през 2012 година изменения в нормативната уредба. Това съобщи председателят на АЯР Лъчезар Костов по време на редовната годишна пресконференция. В тази връзка той припомни, че след 2012 година в ядреното законодателство са направени промени (изменения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Наредба за осигуряване безопасността на ядрени централи и Наредба за радиационна защита). Процедурата по одобряване на техническия проект не е спряна, уточниха от АЯР. Припомняме, че промените станаха наложителни, особено стрес-тестовете след аварията в АЕЦ „Фукушима“.

Необходимо е НЕК да представи план за действие (график) с цел отчитане на препоръките и забележките, произтичащи от извършените стрес-тестове на техническия проект на АЕЦ „Белене“ и от проведената мисия на МААЕ за проверка на резултатите от тях.  В резултат на изискванията за съответствието с актуалните нормативни актове и стандарти, както и предприетите допълнителни мерки в резултат на стрес-тестовете, следва да се извърши при необходимост и актуализация на техническия проект и междинния отчет за анализ на безопасността за отчитането им.

Засега се разглежда стария технически проект и се очакват материалите, отчитащи новите нормативни изисквания, обясни заместник-председателят на АЯР Борислав Станимиров. В отговор на въпроси на журналисти от ядрения регулатор обясниха, че става въпрос за техническия проект от 2008 г. с реактор ВВЕР-1200. Процедурата за техническия проект е етап от  лицензионния процес, който включва общо девет стъпки. Обявена е и процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за съответствието на междинния отчет на анализа на безопасността на АЕЦ “Белене” с актуалните изисквания за ядрените централи. Всяко изменение в техническия проект, което касае безопасността на съоръжението ще преминава също през оценка на ядрения регулатор.

В началото на април 2019 г. НЕК е поискал от АЯР разяснения по отношение на продължаването на лицензионния процес за АЕЦ „Белене“, както и на процедурата по одобряване на техническия проект, прекратена през 2012 г. Становището на регулатора относно лицензионната процедура е, че актовете, издадени във връзка с осъществяването на лицензионния процес и влезли в сила запазват действието си. От АЯР припомниха също, че предприетите от тях действия по отношение на лицензионните процедури е в резултат на взетото на 7 юни 2018 г. решение от парламента за възобновяване на действията за изграждане на АЕЦ „Белене“, а министерски съвет отмени решението се от март 2012 г. за прекратяване на проекта.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща