Евростат: Цените на тока за бизнеса в България вече са на европейско ниво

Битовите потребители у нас плащат два пъти по-малко за електроенергия спрямо останалите страни в ЕС

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1124
article picture alt description

Енергетиката е един от отраслите в икономиката, който не спира да се развива. Той е индикатор не само за икономическия растеж, но и дава възможност на компаниите да внедряват непрекъснато нови технологии. А процесът по производство, преноса и доставката на електроенергия търпи сериозна трансформация в последните години, благодарение именно на новостите в сектора и развитието на ВЕИ.

Това звучи впечатляващо за специалистите, но как тези промени се отразяват в сметката на крайния потребител и дали това спомага за инвестициите в сектора? Отговорите на това може да се видят от статистическите данни. При домакинствата цената на електроенергията за последното десетилетие се е увеличила с 31,64%, сочат данни на Евростат за 28-те страни-членки на ЕС. Според данните през 2009 г. домакинствата са плащали средно по 0,1640 евро/квтч електроенергия, а през 2019 г. сумата вече е 0,2159 евро/квтч.

Но ако при битовите потребители се наблюдава тенденция за плавно увеличаване, то не така стоят нещата при стопанските потребители и публичния сектор. В периода 2009 – 2019 г. данните сочат ръст на цените през първите пет години, а впоследствие се наблюдава намаление. Така се оказва, че цената за индустрията и публичния сектор се е понижила с 4,58%. Според данните на Евростат бизнесът в 28-те страни-членки на ЕС е плащал по 0,0916 евро/квтч средна цена през 2009 г., а през 2019 г. цената вече е 0,0874 евро/квтч. Интересен е фактът, че точно в периода на рецесия на европейската икономика се наблюдават и най-високите цени за индустрията достигащи 0,0926 евро/квтч през 2011 г. и 0,0959 евро/квтч през 2012 г.  

Как се движат цените в България?

У нас за всички е ясно, че цените на електроенергията са едни от най-ниските в целия ЕС, което е обусловено и от стандарта ни на живот и нивото на БВП. При домакинствата за периода 2009 – 2019 г. средната цена на електроенергията се е увеличила с 21,14%, сочи справката на Евростат. В началото на периода цената за бита у нас е била средно 0,0823 евро/квтч, а през 2019 г. е достигнала 0,0997 евро/квтч. Увеличението на цените за домакинствата не е било плавно през целия период. През 2013 г. се наблюдава едно немалко увеличение на цената (0,0924 евро/квтч), което е последвано от спад през 2014 г. (0,0832 евро/квтч). Това е и периодът на протести и сваляне на първото правителство на премиера Бойко Борисов. След 2015 г. се запазва тенденцията за повишение на цените за домакинствата и това продължава и сега. Електроенергията за домакинствата у нас е над два пъти по-евтина (116,54% разлика) спрямо тази в 28-те страни на ЕС в момента.

Интерес представляват данните за цените при небитовите потребители – бизнес и обществен сектор. При тях ръстът в цената е с впечатляващите 57,45% за периода от 2009 г. насам, сочат данните на Евростат. Според статистиката преди десетилетие цената на електроенергията у нас за бизнеса е била средно 0,0557 евро/квтч, а през миналата година е достигнала 0,0877 евро/квтч средно. Толкова е и средната цена в 28-те страни от ЕС за стопанските потребители.

От данните за България се вижда, че цената за бизнеса плавно се увеличава до 2013 г., а в периода 2014 – 2015 г. се наблюдава спад в нивата. През следващата 2016 г. има рязък скок в цените като средната стойност достига 0,0992 – това ниво е и най-високото за разглеждания период.  През 2017 г. цените за стопанските потребители се понижават до 0,0753 евро/квтч и оттогава насам последва плавно увеличение до достигането на средноевропейските нива.

От данните ясно се вижда, че в България тенденцията през следващите години ще бъде за повишаване на цената на електроенергията за домакинствата, защото няма икономическа логика цената у нас да бъде два пъти по-ниска от тази в ЕС при сравнително еднакви постоянни разходи. Дори и с фактора за нисък БВП на глава от населението и ниската покупателна способност на хората, цените за бита няма как да останат на тези нива, а ще се увеличават, категорични са експертите.
От друга страна се вижда, че цените за бизнеса и стопанските потребители вече са достигнали средноевропейски нива. Изводът е, че не изглежда логично да има нови шокови поскъпвания на електроенергията за стопанските потребители. Поне не и по икономически причини.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща