Регистрацията на фирми в ЕС може да стане по-лесна и по-евтина

Икономика / Технологии
Маринела Арабаджиева
432
article picture alt description

Всички процедури, включително регистрацията, могат да се извършват онлайн

Онлайн регистрацията отнема половината от времето и може да е три пъти по-евтина

Фирмите могат да спестят между 42 и 84 милиона евро на година

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха споразумение относно новите правила, чиято цел е да улесни електронната регистрация на фирми и да насърчи извършването на административни дейности онлайн през целия жизнен цикъл на фирмите. Това съобщиха от Европарламентът.

Новите правила имат за цел да спестят време и пари на бизнеса, както и да увеличат гаранциите срещу злоупотреби и измами чрез въвеждането на онлайн проверки на самоличността.

Новите правила осигуряват:

подобрени онлайн процедури – от регистрирането на фирми до регистрацията на техни клонове и подаването на документи;

предоставяне на лесно достъпна информация на порталите за регистрация, която е безплатна и на език, който се разбира от възможно най-голям брой презгранични потребители;

“принцип на еднократност”, което означава, че от фирмите няма да се изисква да представят една и съща информация на публичните органи повече от веднъж;

прозрачни правила за таксите, които се прилагат по недискриминационен начин, без да надвишават разходите за осигуряване на услугите.

Въпреки че всички стъпки по регистрацията на фирми могат да бъдат извършени онлайн, преговарящите се споразумяха, че в някои случаи може да бъде изискано и лично явяване когато това е необходимо. Те също така настояха да бъде предвидена възможност за проверка дали кандидати за директорски позиции са дисквалифицирани от подобни позиции в други страни членки.

Докладчикът Тадеуш Звефка (ЕНП, Полша) заяви: "И двете институции останаха ангажирани с общата цел – да дадат на европейските предприемачи една модерна, сигурна и прозрачна среда, в която да извършват своята дейност. Но не трябва да забравяме, че това е само първата крачка. Крайно време е европейските предприемачи да се възползват от новите технологии, особено в презграничната си дейност. Ние трябва да продължим да намаляваме бюрокрацията за малките и средните предприятия и да премахваме пречките, пред които се изправя европейският бизнес на общия пазар."

Следващи стъпки

Временното споразумение трябва да бъде одобрено от посланиците на страните членки (Корепер) и от комисията по правни въпроси. След това директивата трябва да бъде гласувана в пленарна зала и одобрена от Съвета на ЕС.

Според данни на Европейската комисия в момента само 17 страни членки предоставят пълния набор от процедури за онлайн регистрация на фирми, а електронните услуги и достъпът до информация в ЕС са разпокъсани.

В ЕС има около 24 милиона фирми, от които 80% са дружества с ограничена отговорност. От тях около 98-99 % са малки и средни предприятия. Европейската комисия посочва, че онлайн регистрацията отнема половината от времето и може да бъде до три пъти по-евтина от традиционните хартиени формати. Новите правила за цифрова регистрация ще генерират икономии между 42 и 84 милиона евро годишно.

В своята резолюция относно плана за действие на ЕС за електронно управление от 2017 г. Парламентът призова Комисията да разгледа допълнителни начини за насърчаване на цифровите решения свързани с формалности през всичките етапи на развитие на дружествата и подчерта значението на свързването на търговските регистри. Миналия април Комисията предложи да преразгледа и актуализира правилата на дружественото право и въведе пакет от предложения относно цифровите инструменти и процеси в дружественото право и относно презграничните преобразувания, сливания и разделяния.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща