МАЕ: Търсенето на петрол в света ще се увеличи със 7 % през 2025 г.

Енергетика / Свят
3E news
436
article picture alt description

Търсенето на петрол в света през 2025 година ще нарасне с 6,6 млн. барела на ден – до 103,5 млн. барела на ден, се казва в годишната прогноза на Международната агенция по атомна енергетика (МАЕ) - World Energy Outlook 2019. Според базовият сценарий, глобалното търсене на петрол ще расте с около 1 млн. барела годишно до 2025 година.

През 2030 г., според очакването на МАЕ световното търсене ще нарасне до 105,4 млн. барела на ден, а през 2040 г. - до 106,4 млн. барела на ден, което отговаря на миналогодишната прогноза на агенцията с разлика от под 0,1 млн. барела на ден.

В частност в Европа търсенето на петрол, според оценката на МАЕ ще се понижава  с 0,2 млн. барела на ден средно годишно до 2040 година. Голяма част от този спад ще се дължи на по-малкото търсене на леки автомобили.

В Китай ръста на търсенето на петрол ще остане устойчиво до началото на 2020-те години, но през 2030-те години ще се установи на ниво от 15,6 млн. барела на ден. „Използването на петрола в нефтохимията неотклонно ще расте в периода между 2018 г. и 2040 г., както и търсенето от авиацията, което ще се дължи на нарастването на вътрешния туризъм. Заради всеобщата електрификация (според прогнозата през 2040 г. 150 млн. автомобила в китай ще са електрически) и все по-ефективния автопарк, потреблението на петрол за автомобилите ще достигне своя пик през 2030 г., а след това ще се понижава бавно“, пише още МАЕ.

В Индия търсенето на петрол почти ще се удвои в периода между  2018 и 2040 години (от 4,7 млн. барела на ден до 9 млн. барела на ден), което се определя като абсолютен ръст.

В Близкия Изток, най-голям източник на ръста на търсенето ще е нефтохимическият сектор, като така страните от този регион ще получат и по-голяма изгода от петролните си запаси. В резултат търсенето на петрол ще нарасне от нивото от 7,5 млн. барела на ден през 2018 г- до 8,8 млн. барела на ден през 2030 г. , а след това до 10,2 млн. барела на ден през 2040 г.

Прогнозата за САЩ, е че търсенето на петрол постепенно ще се понижава през 2040 г. като този спад по предварителните очаквани ще е от порядъка на 18 %. През 2025 година търсенето  ще е 18,4 млн. барела на ден в сравнение с 18,5 млн. барела на ден през 2018 г., през 2030 г. - 17,4 млн. барела на ден, през 2035 г- - 16,3 млн. барела на ден, а през 2040 г. - 15,1 млн. барела на ден.

В Русия търсенето на петрол ще остане практически непроменено през следващите двадесет години. Прогнозата е, че през 2030 г. ще се повиши леко до 3,4 млн. барела на ден, но през 2040 г. отново ще се върне на нивото от 2018 г. до 3,2 млн. барела на ден.

В по-дългосрочно бъдеще – до 2050 г., експертите от МАЕ смятат, че потреблението на петрол ще се свие до 50 млн. барела на ден, тоест практически два пъти от днешното ниво. На петролът ще се падат 20 % от търсенето на енергия, основно от нефтохимическия  сектор, корабоплаването и авиацията, тъй като за тях е много по-трудно намиране на алтернатива на този традиционен източник.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща