Над 1.1 млрд. евро излишък по платежния баланс за август, чуждестранните инвестиции скачат със 76 млн. евро

Икономика / България
3E news
643
article picture alt description

Положителното салдо по текущата сметка на България надхвърли 1,1 млрд. евро през август 2019 г. според данни на БНБ за платежния баланс. Преките чуждестранни инвестиции са нараснали със 76 млн. евро за август, а общото им нарастване от началото на годината надвишава 600 млн. евро.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през август е положителен и в размер на 1,249 млрд. евро спрямо излишък за 1,1577 млрд. евро точно преди година (през август 2018-а). За първите осем месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 4,8127 млрд. евро при доста по-скромен позитивен баланс от 2,8007 млрд. евро през същия период на 2018-а година, предаде БНР.

Салдото само по текущата сметка през август е положително и възлиза на 1,1756 млрд.  евро при излишък за 1,0229 млрд. евро точно година по-рано. За периода януари - август 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 4,1502  млрд. евро спрямо излишък за 2,4133  млрд. евро през същия период на миналата година, според последните данни на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през август е положително и в размер на 155,1 млн. евро при дефицит за 22,4 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава със 106,6 млн. евро (увеличение с 4,6%) до 2,444 млрд. евро, докато вносът намалява със 70,9 млн. евро (с 3%), достигайки 2,2889 млрд. евро.

В рамките на първите осем месеца на настоящата година търговското салдо е на дефицит от 372,4 млн. евро (0,6% от БВП), но при дефицит от цели 1,1997 млрд. евро (2,2% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през периода януари - август с 859,1 млн. евро (с 4,8%) до 18,9201 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства с 31,8 млн. евро (с 0,2%) до 19,2925 млрд. евро.

Според данни на БНБ финансовата сметка през август е положителна и в размер на 689,5 млн. евро при излишък за 444,6 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 2,4604 млрд. евро (4,2% от БВП) при положителна стойност от 2,4141 млрд. евро през януари - август 2018-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през август със 76 млн. евро, но при тяхно увеличение със 237,7 млн. евро година по-рано, като през първото осем месеца на годината те нарастват със 196,3 млн. евро след повишение с 407,2 млн. евро през януари - август 2018-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите осем месеца на настоящата година идват от Холандия (241,9 млн. евро), следвана от Германия (191,4 млн. евро) и Великобритания (108,6 млн. евро).

През август 2019-а година резервите на БНБ се понижават с 900,6 млн. евро при тяхно увеличение със 117 млн. евро година по-рано, като за първите осем месеца на настоящата година те намаляват със 745,8 млн. евро при повишение с 374,6 млн. евро през януари - август 2018-а година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща