Газовият интерконектор между Гърция и България на крачка от сертифициране като независим газопреносен оператор

Енергийните регулатори на двете държави одобриха Мрежовия и Тарифен кодекс за проекта IGB, което е предпоставка за подписване на дългосрочни споразумения за пренос на газ за резервирания капацитет на газопровода

Енергетика / България
3E news
1827
article picture alt description

Националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България излязоха със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за интерконектор Гърция-България. С това проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД  финализира успешно следващата стъпка от процеса към сертифициране като независим газопреносен оператор.

Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) даде възможност на ICGB да пристъпи към подписване на дългосрочни споразумения за пренос на газ с петимата търговци, които към момента са резервирали капацитет от интерконектора. Споразуменията за пренос на газ са основополагащи за успешната реализация на проекта, тъй като чрез тях се гарантират приходите на газопровода за период от 25 години.

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос изразиха благодарности към регулаторите на Гърция и България за взетото съвместно решение. По думите им одобрението на кодексите ще даде възможност за придвижването на работата по проекта и ще допринесе за гарантирането на дългосрочни споразумения за доставки на газ от диверсифицирани източници.

Мрежовият кодекс съдържа правилата и процедурите за експлоатация на газопровода IGB, правата и задълженията на преносния оператор и мрежовите ползватели, както и:

· Процедури за управление на претоварването;

· Правила за предоставяне на капацитетни продукти и услуги;

· Процедури за предоставяне на информация и публикуване на данни.

Мрежовият кодекс гарантира прозрачни и недискриминационни условия за достъп до газопровода и предоставяните услуги от страна на ICGB на всички ползватели на мрежата.

Тарифният кодекс на проекта определя тарифата за всички ползватели на интерконектора, която възприема входно-изходния модел, и определя тарифен механизъм за всички капацитетни продукти, предлагани от проектната компания.  

Проектът IGB предвижда изграждането на газов интерконектор между Гърция и България, като свързващите точки за двете държави са при градовете Комотини и Стара Загора. IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и осигуряване на диверсификация на доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. Той е включен в списъка на проектите от общ интерес и е отбелязан като водещ проект в инициативата CESEC (Енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа). Правителствата на България и Гърция са определили IGB за проект от национално значение. Интерконекторът е ключова част от стратегията за по-голяма интеграция на пазарите на газ, която включва проекти за взаимосвързаност България - Гърция, България - Румъния, Румъния - Унгария.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща