Правителството одобри законопроект за промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Енергетика / България
3E news
518
article picture alt description

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Промените предвиждат въвеждане на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите, която като акт на Европейския съюз е задължителна за българското законодателство.

Предвижда се също така прецизиране на правилата по отношение на изчисляване на нивата на запаси за извънредни ситуации, определянето на задължените лица и индивидуалните запаси, които те трябва да създадат.

С предложения законопроект ще се постигне по-систематична и точна редакция на разпоредбите на закона в съответствие с правото на Европейския съюз, ще се улесни прилагането му и ще се повиши ефективността в управлението на запасите от нефт и нефтопродукти.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща