„Еврохолд“ ще купува активите на ЧЕЗ през ново дружество "Ийстърн Юръпиън електрик Къмпани" Б.В.

КЗК съобщи за образувано производство за концентрация по сделката за бизнеса на ЧЕЗ в България

Енергетика / България
3E news
1357
article picture alt description

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ образува днес производство за концентрация във връзка с планираната сделка за придобиване на активите на ЧЕЗ в България. Това става ясно от съобщение, публикувано в регистъра на официалната интернет страница на антимонополния регулатор.

Любопитното е, че има съществено разминаване  в съобщението на КЗК образуване на производство, в описанието на производството и в приложения документ, който представлява пълният текст на изготвеното от уведомителя официално съобщение в PDF формат.

В съобщението на КЗК като инициатор на производството е посочена "Ийстърн Юръпиън електрик Къмпани" Б.В., а не известният до момента кандидат купувач „Еврохолд България“.

В описанието на КЗК на образуваното производство са посочени Ийстърн Юръпиън електрик Къмпани" Б.В. и „Еврохолд България“ АД.

А приложения като PDF документ като страна по сделката и предстоящата концентрация  фигурира само „Еврохолд България“ АД .

На въпрос на 3е-News за причината за това разминаване от пресцентъра на КЗК отговориха, че „просто Еврохолд е регистрирал ново дружество“ за придобиване на активите на ЧЕЗ в България и затова то фигурира тук-там в съобщението. Според неофициални източници новото дружество е регистрирано в Холандия. Към този момент няма официална информацияза мястото на регистрацията, не е ясно и дали „Еврохолд България“ е единственият собственик в него.

Така стана ясно, че "Ийстърн Юръпиън електрик Къмпани" Б.В. е новорегистрирано дружество на „Еврохолд България“, чрез което  застрахователният холдинг иска компанията иска да придбие активите на "ЧЕЗ България". 

„Съобщение за предстояща концентрация между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД,  „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД

"Еврохолд" влезе в преговори с ЧЕЗ за придобиване на бизнеса й в България през април, след като КЗК със странни аргументи се произнесе отрицателно по сделка между ЧЕЗ и "Инерком". В средата на август "Еврохолд България" подаде искане в антимонополната комисия за произнасяне дали има непозволена концентрация при закупуване на и „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД,  „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД. КЗК ще се произнесе едва след като вземе решение по току-що стартиралото производство за концентрация.

В приложения PDF документ е обяснено, че „Комисията се уведомява за намерението на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД да осъществи концентрация посредством  придобиване непряк едноличен контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД,  „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД. Търговските дейности на въпросните предприятия са:

1. Придобиваните предприятия оперират на следните пазари: - „ЧЕЗ Електро България“ АД притежава три лицензии за дейности в енергетиката, както следва: лицензия за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“ и координатор на специална балансираща група на територията на областите София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и координатор на стандартна балансираща група, лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ на територията на областите София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, като осъществява стопанските дейности, включени в обхвата и на трите лицензни. - „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава Лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“ на територията на областите София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, и осъществява всички дейности, възложени му в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа по Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му. Географският пазар съвпада с лицензионната територия. - „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и е координатор на стандартна балансираща група, като упражнява тези дейности в пълен обем. Географският пазар е национален. - „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД е производител на електрическа енергия от фотоволтаична централа с мощност над 4 MW, но под 5 MW. Географският пазар е национален. - „Бара Груп“ ЕООД понастоящем не осъществява стопанска дейност. - „ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД предоставят информационни, комуникационни, управленски, консултантски, транспортни и други услуги на други предприятия от групата на ЧЕЗ в България

2. Придобиващото предприятие „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и контролираните от него предприятия оперират на пазарите, свързани със застрахователни, лизингови, финасови услуги и продажби на автомобили. „

В документа е посочено, че „Не се очаква планираната концентрация да засегне конкуренцията на съответните пазари, на които участниците оперират. Тези пазари са различни и несвързани помежду си хоризонтално или вертикално, нито са свързани съседни пазари. Не може да се определи пазар, който ще бъде засегнат от планираната концентрация“.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща