Славчо Нейков: Политическият акцент, свързан с местните избори, е основната причина да се поставя въпросът за прекратяване на договора с КонтурГлобал

Следва се отчита необходимостта от стабилна и устойчива работа на централите, тъй като от това зависи и функционирането на целия Източномаришки комплекс, и енергийната сигурност на страната

Енергетика / България
3E news
2634
article picture alt description

Славчо Нейков е с повече от 25 години непрекъснат стаж в енергийния сектор, включително и като главен секретар на Министерство на енергетиката, Комисар в енергийния регулатор, експерт в Секретариата на Енергийната Харта в Брюксел, Директор на Секретариата на Енергийната Общност във Виена.Освен работата му като служител в държавни и международни институции, той е бил в ръководството на няколко енергийни компании. Извън енергийния сектор е работил като прокурор и юрисконсулт. Славчо Нейков е завършил Юридическия факултет на Софийския университет; има също така и двегодишна специализация по международни икономически отношения, както и магистърска степен по европейска интеграция от Университета “Лимерик” в Ирландия.

От декември 2014 г. е Председател на УС на Института за енергиен мениджмънт. Член на Борда директорите на ЕВРОЕЛЕКТРИК.

----------------------------------------------------------------

Правителството наскоро прие протоколно решение, с което дава мандат на заместник министър-председателя, на министъра на финансите и на министъра на енергетиката да водят преговори с "Контур Глобал" за прекратяване на договора за изкупуване на електрическа енергия. Договорът е сключен на 13 юни 2001 година между "Националната електрическа компания" ЕАД и "Контур Глобал Марица-изток 3" АД.

Преди около една година кабинетът обяви, че се върви към прекратяването на договорите за изкупуване на ток на преференциални цени от тази и другата, известни като американски централи, "Ей И Ес Гълъбово". За целта тогава бе създадена методология, по която да се изчислят компенсациите за собствениците на двете централи, която те обаче не одобриха.

Сега правителството тръгва към твърд вариант, който изисква от ръководството на КонтурГлобал да се съгласи на предсрочно прекратяване на договора без компенсации и да убеди акционерите на компанията и банките кредитори да преглътнат очакваните загуби.

Един от аргументите на кабинета е, че първоначалната инвестиция вече е изцяло изплатена. Според експертите обаче това не е така – инвестицията е изплатена на около 70%, а държавната НЕК не е платила изградена от "КонтурГлобал" инсталация за пречистване на серния двуокис и азотните оксиди, отделяни при производството на електроенергия.и и от банките-кредитори на двете централи за около 10 млн. евро. В същото време, дори да бъде постигнато споразумение, то трябва да бъде одобрено от банките кредитори на проекта за рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 3“, които са отпуснали финансирането на базата на подписания дългосрочен договор и предвидената в него възвращаемост на инвестицията за 15 годишен период.

Другият аргумент в решението е, че Европейската комисия е образувала производство в Главна дирекция "Конкуренция" на основание на подадена жалба от Комисията за енергийно и водно регулиране, в която се посочва, че договорът за изкупуване на електрическа енергия представлява несъвместима държавна помощ.

Европейската комисия обаче все още не е взела окончателно решение по въпроса. А прекратяването на договорите бе използвано от управляващите за успокояване на протестите срещу високите цени на тока за бизнеса.

Припомняме, че през април 2015 г. в резултат на преговори с двете с т.нар. американски централи вече бяха направени промени в договорите за изкупуване на произведената енергия със  значително намаление на цените в компонентата за разполагаемост. Според официална информация ефектът от това предоговаряне се изчислява общо на близо 1 млрд. лева до края на договорите.

Във връзка със създалата се кризисна ситуация се обърнахме за коментар към енергийния експерт Славчо Нейков. Надяваме се неговата позиция да постави началото на експертна дискусия по този важен въпрос, отчитайки неговата важност и ефектите от подобни решение и намеса на държавата върху инвестиционния климат, бизнес средата и репутацията на страната.

Г-н Нейков, можем ли да подозираме и друга причина, освен обявените, за прекратяване на договора с ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ ? 

- Преди три седмици от правителствения пресцентър беше обявено решение[1] за планирано започване на преговори с „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД относно предсрочното прекратяване на дългосрочния договор за изкупуване на електроенергия.

Аз лично бях доста изненадан от някакси внезапното подгряване на темата този път, въпреки че самата тема не е нова и се появява периодично. В случая за мен приемането на решението изглежда преди всичко с политически привкус и мотивация в контекста на предстоящите местни избори в края на октомври. Независимо, че изборите са свързани с местната власт, без съмнение теми с особена социална чувствителност на национално ниво ще се появяват в хода на кампаниите. Безспорно ще става дума и за поомръзналите клишета за „лошите“ чуждестранни инвеститори в енергетиката (някои от които вече искат да си ходят от България), и за цената на тока и др. Темата се коментира регулярно и от представители на медиите,  експерти от неправителствения сектор и др. Тук следва изрично да бъдат посочени и коментарите от страна на бизнеса – при това някои негови представители май предпочитат да общуват по темата основно през медиите, което дава допълнително основание на държавните институции да оправдават появата на подобни актове.

На целия този фон според мен в случая политическият акцент, свързан с местните избори, е основната причина за правителственото решение.

Ако аргументът за решението е неправомерно предоставена държавна помощ, защо никой досега не е публикувал документ, доказващ тази теза ?

- Въпросът е повече от основателен. Ако се върнем на цитираното решение, то носи доста особености.

Странното в случая е, че независимо от отразяването му от правителствения пресцентър, решението не е публикувано в правителствената информационна система, а и съответната стенограма не съдържа данни за него[2]. И въобще не е ясно защо това е така. Така не може да се разбере нито кой е предложил решението, нито какви са били мотивите, на какво се базират те, а още по-малко имало ли е обсъждания и какви. Нека не забравяме, че става дума за един от най-големите инвеститори в българската енергетика, както и че дружеството „Контур Глобал Марица Изток 3“ има много важно значение за сигурността на снабдяването с електроенергия. Към това следва да се добавят и ролята му в социален план от гледна точка на заетостта, и приноса му за опазване на околната среда в един много чувствителен в това отношение отрасъл като въгледобива и др.

Ето защо приемането на подобно решение от страна на правителството следва да е много добре мотивирано – и ако има някакви формални причини за него, вкл. и от гледна точка на наличие на евентуална държавна помощ, те следва да бъдат казани. А, както вече посочих, в случая не само мотивите не са достъпни, но и самото решение – за мен това  е доста странно, вкл. и от процедурна гледна точка в контекста на изискванията, предвидени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (напр. чл.35, 46 и др.).

Предполага се, че все пак между министерство на енергетиката, като представител на държавата и централата ще има процес на преговори. Има ли възможност и каква е тя за постигане на компромисен вариант ?

- Доколкото съм информиран, комуникацията между министерство на енергетиката и дружеството е регулярна – в това отношение е коректно да се каже, че министърът на енергетиката г-жа Петкова и екипът й по принцип винаги са били добронамерени за контакти и с бизнеса, и с неправителствения сектор, независимо, че понякога има разлика във вижданията.

Иначе по повод периодично огласяваните идеи за предсрочно прекратяване на дългосрочните договори на първо място следва да е ясно, че намиране на консенсусно решение нито е лесно, нито е бързо. В тази връзка най-важно е да не се игнорира фактът,  че става дума за договорни взаимоотношения, а не за опции за едностранна държавна намеса – и респ. консенсус трябва да се търси между страните по сделката. Всеки друг тип стъпка може наистина да доведе до неблагоприятни и за страната ни, и за гражданите последици, при това в няколко направления – и финансови, и репутационни, и социални, а също и такива, които реално могат да застрашат сигурността на снабдяването.

Съществува ли опасност страната ни да попадне в правен казус, за който пак ще плащат потребителите, предвид факта, че вече имаше едно предоговаряне с намаляване на разполагаемостта на централата ?

- Всъщност, аз лично чух неофициално и някои екстравагантни и  за мен недотам обмислени идеи, като напр. едва ли не със закон дългосрочните договори да бъдат прекратени. Не зная чие би било едно такова хрумване, но то изглежда повече от абстрактно за държава-член на ЕС, в която законността е въздигната като водещ принцип на общественото развитие още в началните текстове на Конституцията[3].  Внасянето на подобен законопроект би било интересно като стъпка както с оглед нормативно изискуемите обосновки относно подхода, така и относно ефекта от такъв законопроект. Сигурно е обаче, че такава стъпка ще бъде на първо място удар върху държавността, при това не само заради юридическата обосновка – това би представлявало опит за скриване зад колективна безотговорност за решения с дългосрочни негативни последици, вкл. и с огромни финансови и репутационни измерения.

Така че не виждам нищо лошо в това да се водят преговори и да се търси компромис,  но това следва да се осъществява в рамките на закона между страните по договора, на които – предвид характера на правоотношенията – законът гарантира равнопоставеност. Дали и какъв компромисен вариант тези страни ще намерят предстои да видим.

 Визираното правителствено решение явно е факт, но следващите стъпки от страна на изпълнителната власт изискват обмислен и логичен подход, който съответства на правото. Същевременно следва се отчита необходимостта от стабилна и устойчива работа на централите, тъй като от това зависи и функционирането на целия Източномаришки комплекс, и енергийната сигурност на страната. Ето защо безспорно такива стъпки ще имат отражение и върху развитието на енергийния пазар в неговата цялост, а оттук и върху бизнеса, и върху потребителите.

 ------------------------------------------------------------

 [1] http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-11-09-2019-g

[2] http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx

[3] Чл.4 от Конституцията

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща