Почти 18 % достига спадът при износа на ток от януари към края на септември тази година спрямо миналата

Енергетика / България
3E news
3620
article picture alt description

Спадът при износа на ток от началото на тази година към 29 септември или ден преди края на месеца, в сравнение със същия период на миналата година вече достига почти 18 процента – 17.95 %. В същото време производството продължава да спада, а потреблението остава положително. Запазва се и положителния дял на базовите централи, въпреки че  в сравнение с отчетените показатели преди седмица има известни изменения. Тези промени обаче се забелязват повече при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Тревожни са данните свързани с продължаващия спад на водноелектрическите централи (ВЕЦ).  Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 29 септември тази година спрямо същото време година по-рано.

 

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до двадесет и девети септември тази година е в обем от 32 791 421 MWh, след като за същия период на 2018 година е достигало 33 400 886 MWh. Това е спад (минус) от 1.82 %.

Затова пък се запазват за пореден сравняван период положителните данни, свързани с потреблението на електроенергия. Така например, ако през посочения период до края на септември миналата година потреблението на ток е било в обем от 27 916 882 MWh, то сега нараства до 28 291 852 MWh. Това е увеличение от (плюс) 1.34 %.

Данните за износа на електроенергия остават тревожни, заради високия спад. Негативната тенденция продължава за твърде дълъг период, като отрицателното участие за сравнявания период на настоящата и миналата година вече достига почти осемнадесет процента – 17.95 %. За сравнение, ако за периода от 1 януари – 29 септември 2018 година износа на ток е бил в обем от 5 484 004 MWh,   то през същото време на 2019 година спада до 4 499 569 MWh (-17.95%).

Дела на базовите централи остава положителен – плюс 2.85 % или 27 748 673 MWh за сравнявания отчитан период. За  времето от януари почти до края на септември миналата година участието на базовите централи е било от порядъка на 26 978 673 MWh.  

Участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа намалява. Ако се погледнат данните от последните две седмици например, свързани с дела на ВЕИ в преносната мрежа става ясно, че има известна степен на неустойчивост, но вероятно това е свързано и с ремонтни дейности.

За времето от началото на месец януари до почти края на септември тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа, в сравнение със същия период година по рано намалява (минус) с 0.61 % и е в обем от 911 785 MWh. През същото време година по-рано то е било от порядъка на 917 341 MWh. В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 2.83 %) и биомасата (минус 0.46 %) и не така високите положителни данни за слънчевите мощности (плюс 2.93 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положително и все още държи висок дял – плюс 12.53 %. Така например, ако през посочения сравняван период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 275 065 MWh, то сега нараства до 1 434 788 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял и на вятърните (плюс 7.66 %), и на фотоволтаичните мощности (плюс 17.45 %), и на биомасата (плюс 0.75 %).
Много тревожна продължава да е негативната тенденция по отношение на водноелектрическите централи. Отрицателното участие продължава да се увеличава и вече достига минус 36.26 %. За сравнение, ако през времето от януари почти до последния ден на септември година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 4 229 807 MWh, то сега спада до 2 696 175 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща